Deneme versiyası
Günün nitqi
Ayətullah amillər: ilk Asrsyant, E. Ast.khda ona Lord ələ ürəyində olduğunu Allahın sadiq iki barmaqları arasında ona Knd.qlb bir Allah tuta onun Dhd.jz Khvdqrar saxlamaq.

 BƏHAİLİK (1) Bəndər-Abbas cümə namazlarının xütbələri (Bəndər-Abbas imamcüməsi Ayətullah Nəimazabadi)

Səlamün ələykum və rəhmətullahi və bərəkatuh!

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

“Hər kəs (dünyada) izzət-qüdrət (şərəf-şan) istəsə, (bilsin ki, dünyada da, axirətdə də) bütün izzət-qüdrət (şərəf-şan) ancaq Allaha məxsusdur. (Buna yalnız Allaha itaət və ibadət etməklə nail olmaq mümkündür). Pak söz (tövhid kəlməsi, zikr, həmd-səna) Ona tərəf yüksələr və pak sözü də (Allah dərgahına) yaxşı əməl qaldırar (Allah pak sözü eşidəndir, saleh əməli də qəbul edər). Pis əməllər edənləri şiddətli bir əzab gözləyir. Onların qurduqları hiylələr boşa çıxar” (“Fatir”, 10).

Ötən həftə qeyd etdik ki, bu ayədə həm izzət yolları, həm də bir çoxlarının keçdiyi azğınlıq yolları bəyan olunmuşdur. Bizim söhbətimiz azğınlıq yolları ilə bağlı idi. Ümidvaram ki, əzizlərim (dinləyicilər) onu diqqətlə izləyəcək. Tədqiqatçılar özləri də tədqiq etsinlər.

“Pis əməl” nədir?

Yanlış yol, “pis əməl”dir. Yəni, bəziləri sevilmək, diqqət mərkəzində olmaq üçün pis əməllərə, yanlış işlərə təşkilatçılıq edirlər. Qarşılarında doğru yol yoxdur, ya da buna çıxarları yoxdur. Yaxud da doğru yolla istədiklərinə çata bilmədiklərindən yanlış yol tuturlar. Xalq onların yanlış yolda olduğunu bildikdə dərhal ətraflarından dağılışacağı üçün hiylə işlədirlər. Yəni, pisliyi elə təşkil edirlər ki, məlumatsız olanlar yaxşı kimi başa düşürlər. Buna deyirlər hiylə.

Populizm mərəzi

Mən çoxlu misallar vurdum. Siz özününz də digər çoxlu nümunələr tapa bilərsiniz. Amma ötən həftə işarə vurduğumuz mövzunu bu həftə də davam etdirəcək və haqqında ətraflı danışacağıq. Bu, xalqın etiqadı ilə bağlı pis hiylələrdir. Yəni bəzi insanlar var ki, onlar vəzifə həsrətindədirlər, şan-şöhrət həsrətindədirlər, pul, var-dövlət həsrətindədirlər, populyarlaşmaq xəstəliyinə yoluxmuşlar. Ürəkləri istəyir ki, çox tanınsınlar. Bu, ən pis təhlükədir.

İnanın ki, bu gün küçələrdə çox pis bəzənərək dolaşan xanımların böyük əksəriyyəti əxlati baxımdan pozğun insanlar deyillər. Böyük əksəriyyətinin cinsi məqsədi yoxdur. Çoxları sayılmaq, tanınmaq, diqqət çəkmək istəyirlər. İstəyirlər elə yerisinlər ki, digər yoldan keçənlərin diqqətini cəlb etsinlər, onlar tərəfindən barmaqla göstərilsinlər. Yəni, həqiqətən populizmdən başqa xəstəlikləri yoxdur. Həyat yoldaşı var, intim baxımdan ismətlidir, amma demək istəyir ki, mən başqalarından əskik deyiləm. Bu, təhlükəli mərəzdir.

Bəzən bu papulyarlaşma düzgün yolda olur. O zaman da populyarlaşmaq əsl məqsədə aparıb çıxartmasa, hər şeyin əleyhinə olacaq. Amma mötədil səviyyədə olmasının eybi yoxdur. Bir çox hallarda isə bu papulizm yanlış yol üçün, yanlış məqsəd üçün olur. Yanlış məqsəd üçün olduqda insanın yoluxa biləcəyi ən təhlükələrdən biri olur. Kim populyarlaşmaq həvəsindədirsə, onun gec və ya tez qəti olaraq süqut etməsini gözləmək lazımdır. Bu, labüddür.

Etiqad sahəsində populizm mərəzi

İndi isə həmin populist həvəsi etiqad sahəsində incələyək. Birisi Musa ibn Cəfərin (ə) haqq olduğunu bilir, amma yenə də özünü arenaya çıxarır. Abdullah Əftəh İmam Sadiqin (ə) oğludur. Fətəhiyyə məzhəbini təsis edən də odur. Əlbəttə, indi belə məzhəb yoxdur. O, İmam Sadiqin (ə) şəhadətindən sonra gerçək İmam Müsa ibn Cəfərə (ə) qarşı çıxdı və imamlıq iddiası etdi. Bir qrup insan da ətrafına yığıldı. Əlbəttə, sonralar ətrafından dağıldılar. Yəni, bu vəziyyət imam övladı üçün də yarana bilər və etiqad sahəsində populyarlaşmaq istəyə bilər.

Batil məzhəblər pis əməllərin bari znümunəsidir

Bütün batil məzhəblər pis əməllərin, hiylələrin nümunələrindəndir. Quranda sözügedən “məkr əs-səyyi” sözünü belə izah etdik. Əgər kimsə saxta malı reklamla orijinal mal adı ilə satmaq istəsə, yanlış yolu, yanlış sözü gözəl örtükdə xalqa sırısa, bu, “məkr əs-səyyi”dir. Əlbəttə, bu hiylə bir müddət çoxala bilər. Bəzən o qədər möhkəm ola bilər ki, davam da edər. Əgər ifşa olunmasa, çox ola bilsin ki, bu azğınlıqlar əsrlərlə bəşəriyyətin başına bəla olsun. Amma ömrü insanların məlumatsız olduğu vaxta qədərdir. Çünki bu şərəf-şan məlumatsızlıq ucbatındandır. Abdullah Əftəh xalqın məlumatsızlığından istifadə edib bir qrup insanı öz ətrafına toplaya bildi. Amma xalq məsələdən hali olan kimi Əftəhin şan-şöhrəti də bitti.

Xalqın gerçəyi nə zaman biləcəyi isə təbliğatın növündən, miqdarından, xalqın  maarifləndirilməsindən asılıdır. Mən ötən həftə cümə namazının xütbəsində bir azğın hərəkat haqqında söhbət açdım. Bu gün isə həmin mövzu ilə bağlı daha ətraflı məlumat vermək istəyirəm. Çünki sözügedən pis hiylənin nümunələrindəndir.

Batılı rüsvay etmək lazımdır

Mən, “batili unut ki, məhv olsun” fikri ilə razılaşmıram. Batili ifşa etmək lazımdır ki, xalq oyansın, aldanmasın, tələyə düşməsin. Hər gün şahidi olduğumuz hoqqabazlıqlar, birinin özünü İmam Zaman kimi təqdim etməsi, digərinin axırzaman peyğəmbər olduğunu iddia etməsi, birinin “mən axırzaman peyğəmbərdən sonrakıyam”, - deməsi, bir başqasının “mən İmam Zamanın qapısı, onun vasitəsiyəm”, - deməsi bu qəbildəndir.

Hazırda dövlət qəti olaraq bu kimi halların qarşısını aldığından, tam olaraq məhv olub gedirlər. Bəzən lazım gəldikdə bu kimi iddialarla çıxış edənlərin həbsdən sonrakı etiraflarını televiziyada səsləndirirlər və bütün xalq bilir ki, bu hoqqabazlar nə deyirlər. Həmin insanlar əgər keçmişdə olsaydılar, ifşa olunmasaydılar, hər biri uzun müddət xalq üçün narahatçılıqlar törədərdi.Bütün bunlara baxmayaraq, hoqqabaz insanlar yenə də xalqı aldatmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edirlər. Deməli, “batili unut ki, məhv olsun” fikri yanlış fikirdir.

Batilin ifşasından əl çəkmə!

Bəli, əgər heç kimin xəbəri olamayan bir batil kiminsə diqqətini çəkərsə, onu qabartmaq lazım deyil. Amma inkişaf eyməkdə olan, hər yerdə insanların həyatına soxulmuş batil, yayılması üçün güclü kapital qoyulan batil “batili unut ki, məhv olsun” fikrindən istisnadır. Belə bir batili özbaşına buraxmaq olmaz. Biz ondan əl çəksək də o bizdən əl çəkməyəcək. Birisi dəryadauzaqdan qara bir şey gördu və onun pendir motalı olduğunu sandı. Sən demə, bu ayı imiş. Dostları sahildən: “Onu burax, çıx gəl”, - deyə səsləndilər. O dedi: “Mən əl çəkirəm, amma o əl çəkmir”.

Görürsünüzmü, əgər batil ayı kimi bir şey olsa, yapışıb buraxmasa, onu öz başına buraxmaq olmaz. Xüsusilə dünya hegemonları bəzi batillərin fəaliyyətini ciddi şəkildə təqib edirlər. Onlara mənəvi, maddi dəstəklər verirlər. Bu batili özbaşına buraxmaq olmaz. Əgər özbaşına buraxılsa, haqq, həqiqət adı altında xalqı düz yoldan yayındırsa, aldatsa, o zaman bu sapmaların, yoldan çıxmaların cavabını kimi verəcək? Bu məsuliyyət kimin üzərinə düşəcək?

“Əgər bidət ortaya atılarsa, alim öz ülmini izhar etməlidir. Əks təqdirdə Allahın lənəti ona şamil olar”. Alimlər bu kimi məsələləri üzə çıxartmalıdırlar. Bilənlər deməli, ifşa etməli, aşkara çıxarmalıdırlar. “Batili unut ki, məhv olsun” nə deməkdir?

Bəli, mənim bildiyim bir batil var, şəhərdə məndən başqa heç kimin bundan xəbəri yoxdur. Onu cümə namazının xütbəsində deməyim, hamını duyuq düşürməyim lazım deyil. Amma ayaq tutması üçün ağır sərmayələr qoyulan batili ört-basdır etmək mənasızdır. Əgər səsinizi çıxarmasanız cəmiyyət elə biləcək ki, bunun heç bir eybi yoxdur. Əks-təbliğat aparmamaq o batilin nüfuz qazanmasına gətirib çıxaracaq. Bəhailik və babilik hər ikisi bu qəbil batillərdəndirlər. O qədər demədik, susduq ki, görək iş hara gəlib çıxacaq.

Batilə qarşı susqunluğun sonu

Yaxşı diqqət yetirin. Mən istəyirəm ki, bu bəhsə din alimləri, mədəniyyət işçiləri, universitet mənsubları xüsusi diqqət yetirsinlər. O qədər susduq, iş o yerə çatdı ki, bəzi alimlərin rasionallığını da əlindən aldılar. “Möcəm əl-vəsit” adlı bir kitab var. Ən yaxşı lüğət kitablarından biridir. Misirdə dörd nəfər müsəlman alimi tərəfindən tərtib olunmuşdur. Müsəlmanlar tərəfindən yazılmış ən yaxşı lüğət kitablarından biridir. Hər yerdə yayılan və əlçatarda olması baxımından çox həssas olan belə bir kitabda yazılır: “Babiyyə, İslam firqələrindən biridir. Hicrətin on üçüncü əsrində İranda Mirzə Əli Məhəmməd tərəfindən meydana gəlmişdir”. Əcəba! O qədər susduq ki, babilik də İslam firqələrindən biri kimi tanınmağa başladı.

Bunun məsuliyyəti kimin üzərinə düşür? Susduq, susduq, dinmədik ki, məşhurlaşarlar. Biz burada deməsək, başqa yerdə başqa cür deyirlər. Yaxında Misirdə bir kitab çap olunmuşdur. Orada Misir firqələrindən söhbət açılır. Bu kitabda Misir əhalisi məzhəb baxımından şiə və sünni olmaqla iki yerə bölünür. Əhli-sünnə məzhəbləri haqqından məlumat verildikdən sonra şiə məshəbləri haqqında məlumat verilir. Bu zaman deyilir: “Şiə məzhəblərindən biri də bəhailikdir”. İndi siz deyin ki, batilin adı çəkilməsə itib-batır, ölüb gedir. Ölüb getmirlər, əksinə, canlanırlar, dirilirlər. Buna görə də hamisi, himayədarı olan batili özbaşına buraxdıqda ayaq tutur, möhkəmlənir.

Bu batil firqələr haqqında o qədər danışmadıq ki, sonda özlərini İslam olaraq, şiə libasında təqdim etdilər. Görün, o müəllif nə qədər təbliğata məruz qalıb ki, yazır: “Bəhailik, şiə firqələrindəndir”. Digəri isə: “Babilik, şiə firqələrindəndir”, - deyir.

Babilik və bəhailik mövzusu sözügedən nümunələrdəndir. Birincisi, bilin ki, babilik və ya bəhailiyin İslama aidiyyəti yoxdur. Onlar antiislamdırlar. Bu gün böyük şeytanın casusları sözügedən babilik və bəhailik cərəyanlarıdır. Onlar çox güclü iş aparırlar.

Yer alırlar, iqtisadi sahədə sərmayə qoyurlar. Hormozqan ostanında iqtisadi baxımdan böyük işlər görmüşlər. Bizim ətraf şəhərlərimizdə ən münbit əkin sahələrindən birini almış, ferme təsərrüfatı yaratmış, müsəlman uşaqlarını da fəhlə olaraq işlədirlər. Belə bir vəziyyətdə bu müsəlman uşaqlarının dini ilə necə davranırlar. Bunu yalnız Allah bilir.

Əgər bunları özbaşına buraxsaq, nəinki unudulmayacaqlar, əksinə, İsfahandan gəlib çənəmizin altında, ən yaxşı dini şəhərlərimizdə yuva salırlar və işlərini irəli aparırlar. Ən yaxşı yerləri zəbt etmişlər. Yoxsul müsəlmanlar da əllərinin altında işləyirlər. Onların dini, fikri ilə necə davrandıqlarını bilmirəm. Amma, şübhəsiz, laqeyd deyillər.

Babilik və bəhailiyin İslama zərrəcə aidiyyəti yoxdur

Bəhailik antiislamdır. Bəhailik İslama yaddır. Babilik antiislamdır. Babilik İslama yaddır. Onlar deyirlər ki, İslam Peyğəmbərinin (s) vaxtı sona yetmişdir. Artıq Hüseynəli Bəhanın dövrü gəlib çatmışdır. Yəni yeni din gəlmişdir. Yəni Quranın dövrü keçmişdir. Əlinin (ə) dövrü keçmişdir. İmam Zamanın (ə) vaxtı ötmüşdür. İlahi hökmlərin vaxtı keçmişdir. Növbə “Kitabi-əqdəs”, “Bəyan”, Əli Məhəmməd Baba, Hüseynəli Bəhaya çatmışdır. Yəni yeni din, yeni ayin gəlmişdir. Sizcə, belə bir firqəni İslam firqəsi adlandırmaq olarmı?

Gördüyünüz kimi olar bəzi yerlərdə İslam adi altında iş aparmışlar. Halbuki İslama heç bir aidiyyətləri yoxdur. Amma cəmiyyətdə hiylə işlədərək deyirlər: “Bəhailik qadın və kişinin maddi hüquqlarının tərəfdarıdır”. Həqiqətən qəribədir.

Bizim etiqadımıza görə, İslam ədalət dinidir. Qeyri-məntiqi müsavat, bərabərlik mənasızdır. Süfrə başında müsavata yer yoxdur. Orada ədalət bərpa olunmalıdır. On yaşlı uşağa özünə uyğun yemək vermək lazımdır. İş adamı olan, gecə-gündüz işləyən gəncə də özü qədərincə yemək vermək lazımdır. Ədalətin mənası budur. İslam müsavat dini yox, ədalət dinidir. Bir yerdə müsavat haqq olarsa, İslam onun tərəfdarıdır. Amma müsavatın heç bir məna kəsb etmədiyi bir halda ədalətin tərəfdarıdır. Başqa sözlə desək, birincilik müsavata yox, ədalətə aiddir. Ədalətlə müsavat səsləşdiyi zaman hər ikisi məqbuldur. Lakin müsavat ədalətə zidd olduğu zaman ədalət əsas götürülür.

Bunlar isə yalan deyərək, bəhailiyin kişi ilə qadın arasında bərabərliyin tərəfdarı olduğunu bildirirlər. Birincisi, bəhailik din deyil. O, Hüseynəli Bəhanın uydurduğu, qondardığı təlimlərdir. İkincisi, bu uydurma “din” nəinki qadınla kişi arasında bətabərlik tərəfdarı deyil, hətta onlar arasında ayrı-seçkilik də salır.

Bu məsələyə yaxşı diqqət yetirin. Öncə onların təsiri altına düşən gənclər çox diqqətlə qulaq assınlar. Bəhailik nəinki qadınla kişi arasında bərabərlik tərəfdarı deyil, hətta onlar arasında ayrı-seçkilik də salır. “Kitabi-əqdəs”də (yeni çap, səh. 66) – bu, ən yaxşı çapdır – deyilir: “Mehrlərsiz evliliyik olmaz”.

Savadsız Ağaxuda!

Məzmunundan öncə bu ibarənin zahirinə nəzər salaq. Güman ki, bu Ağaxuda (Hüseynəli Bəha) ərəb dilini yaxşı bilmirmiş. Əgər kitabının qrammatik səhvlərini deməli olsaq, ixtisas kursları təşkil etmək lazım gələcək. Buna görə də onun qrammatik səhvlərini qabartmırıq. O deyir ki, “mehrlərsiz evliliyik olmaz (baş tutmaz)”. Nə üçün mehr yox, mehrlər demişdir. Bu, Hüseynəli Bəhanın savadsızlığını göstərir. Bir qadının neçə mehri olmalıdır ki? Əgər “mehrsiz evliliyik olmaz (baş tutmaz)”, - desəydi doğru olardı.

Bundan başqa, Quran mehr sözündən istifadə etməmişdir. İslamda bu mehr əvəzinə “nihlə” içlənmişdir. Yəni kişinin qadına verdiyi hədiyyə. Quranda mehr sözü yoxdur. Quranda bundan başqa söz də işlənib. Bu “sədəqə” sözüdür. “Sədəqə” doğruçuluğun əlamətidir. Kişinin qadına verdiyi bu hədiyyə sizin dostunuza verdiyiniz buket xarakteri daşıyır. Siz bu buketi dostunuz üçün aparırsınız ki, o sizin dostluğunuzun səmimi olduğunu anlasın. Kişi də gələcək həyat yoldaşı üçün “mehr” adlanan hədiyyə aparır. Amma bu hədiyyəni vermək zəruri və vacibdir. Quranda mehr əvəzinə “nihlə” və ya “sədəqə” sözlərinin işlənməsində də məqsəd budur.

Bəhailik təlimlərində qadının mehri

Göstərişin davamına qulaq verin. “Şəhər qadının mehri 19 misqal qızıldır. Kəndli qadının mehri isə 19 misqal gümüşdür”. Hoqqabaz, bir tərəfdən “biz bəşəriyyət üçün müsavat, bərabərlik gətirmişik”, - deyir, digər tərəfdən isə belə hökmlər çıxarır. Sizin müsavatda məqsədiniz budurmu? Afərin, bu bərabərlik ayininə! Əgər müsavat budursa, afərin ayrı-seçkiliyə!

Xəyanətkar, yalançı bəhailərin mahiyyəti bundan ibarətdir. Onlar xalqın fikrini qarət edənlərdirlər. Onların arxasında Amerika durur. Bu gün İranda bir bəhaiyə gözün üstə qaşın var deyilərsə, sabah Amerika və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı hay-həşir salırlar ki, insan hüquqları tapdanılır. Bu, hər gün şahidi olduğumuz oyunlardandır.

Bu necə bərabərlikdir ki, şəhərli qadının mehri 19 misqal xalis qızıl olur, kəndli qadının mehri isə 19 misqal gümüşdür. Xalis olub-olmaması da lazım deyil. Kəndli qadın kim olursa, olsun, hətta universitet müəllimi də olsa, mehri 19 misqal gümüşdür. Çarəsiz bəhailər, siz elə bir ayrı-seçkilik etmisiniz ki, ayrı-seçkilik tarixində bunun analoqu yoxdur. Daha maraqlısı isə budur ki, ayrı-seçkilik şəhərli qadınlarla kəndli qadınlar arasındadır.

Bütün bunlara baxmayaraq, onlar öz hiylələrini təşkilatçılıqla davam etdirir və deyirlər: “Bizim dinimiz müsavat dinidir”.

Birincisi, bəhailik din deyil. Əksinə, mazandaranlı Hüseynəli Bəha və şirazlı Əli Məhəmməd Babın uydurduğu, qondardığı təlimlərdir. Sözügedən iki nəfərin bəşəriyyət üçün tənzim etdikləri qeyri-sağlam fikir xəttidir.

İkincisi, sizin din adlandırdığınız qadınla kişi arasında fərq qoyur. Qəribədir, bir tərəfdən bərabərlik carçısı olduğunuzu iddia edirsiniz, digər tərəfdən isə insanlar arasında bu şəkildə fərq qoyursunuz.

Bəhailiyin 19 aydan ibarət ili var

Bəhailik haqqında digər maraqlı məsələ isə budur ki, bütün dünyada il on ikidir. Amma bəhailik isə hər ilin 19 aydan ibarət olduğunu deyir. Hər ay isə 19 gündür. Qəribədir, bəşər tarixində heç kimin ağılı bunlar qədər işləməmişdir!

“Kitabi-əqdəs”də deyilir: Allah yanında, Allah kitabında ayların sayı on doqquzdur”. Cümlənin ilk hissəsini Qurandan əxz etmişdir. Amma on iki rəqəmini on doqquzla əvəz etmişdir.

Ayların adları da qəribədir. İlk ay “bəha” ayı adlanır. Yəni öz adı ilə əlaqədardır. Bu sıra ilə hər aya bir ad vermiş və ili on doqquz aya bölmüşdür.

Belə bir işin hansı tarixi nümunəsini görmüsünüz? Bu işin sirri ilə bağlı, yəni ilin 19 aya bölünməsi ilə bağlı maraqlı bir məqam var. O deyir: “Baba ilk iman gətirənlərin sayı özü ilə birgə on doqquz nəfər olmuşlar. Buna görə də bir ilin 19 ayı var”. Allah rıhm edib ki, ilk aldanmışların sayı 360 olmayıb. Əks təqdirdə ilin 360 ayı, hər ay da bir gün olacaqdı.

Bu bəşəriyyətin başına gətirilən dəli oyunu deyilmi? Bu əsassız təlimlər nədir, xalqa sırıyırlar? Biz susduq, danışmadıq, davamlı olaraq səssiz qaldıq, nəticədə bu batil özünü cəmiyyətimizdə bu şəkildə göstərdi. Bəzən ictimaiyyət özü də bilmədən bu hoqqabazların doğru söylədiyini düşünür. Qadınla qadın arasında fərq qoyan bu firqənin irs məsələlərini oxuyun. Görün nə qədər ixtilaf var. Heç bir təlimdə bu qədər ixtilaf yoxdur.

Hər 19 ildə bir dəfə ev əşyalarını dəyişin!

Bəhayi ehkamlarından biri də budur ki, hər 19 ildə bir dəfə bəhailik daşıyıcısı bütün ev əşyalarını dəyişməlidir. “Hər on doqquz il tamam olduqda ev əşyalarını dəyişmək vacibdir”. Yəni bir istehlakçı cəmiyyət. Yəni İngiltərənin gözünün nuru olan bir cəmiyyət. Hər 19 ildə bir dəfə ev əşyalarını dəyişmək lazımdır. Maşını dəyişmək lazımdır, xalçanı dəyişmək lazımdır, qaşığı, çəngəli dəyişmək lazımdır. Qazanı, qazançanı dəyişmək lazımdır. Bunlar bəşəriyyəti ələ salırlar.

Hansı dəli bunu qəbul edər? Xoşbəxtlikdən bəşəriyyət bu hökmlərə, ayinlərə ayaq zərbəsi endirmişdir. Əgər bu ayinin tərəfdarları çox olsaydılar, xalqın sərvətinin başına nə oyun gətirilərdi? Nə hay-həşir salınardı? Bu nə səfeh fikirlərdir ki, bu dəli insanın beyninə girmişdir? Özü də bu batil hökmləri parlaq hökmlər adlandrır. Bunları demək, gülmək, ələ salmaq lazımdır. Bu batil, yanlış hökmlər Quran hökmlərini, ayələrini qüvvədən salmaq istəyir.

Ölünü büllur içində dəfn edin!

Növbəti hökm isə ölünün dəfni ilə bağlıdır. İslam deyir ki, ölünü dəfn etmək üçün dərə qazın və meyiti oraya qoyun. Meyit lüt qalmamaq üçün isə ona bir az parça bürüyün. Vəssəlam! İslam deyir ki, insanın hörməti qorunmalıdır.

İndi görək, cənab Bəha nə hökm verir: “Ölüləri büllür içində dəfn etmək vacibdir” (“Kitabi-əqdəs”, səh. 144). Onun təliminə görə, ölüləri möhkəm qiymətli daşların içində dəfn etmək lazımdır. Yanında bir üzük də olmalıdır. Qəribədir! Həqiqətən, nurani hökmdür. İnsafla desək, bundan daha gözəl, daha nurani hökm tapıla bilməz. Bu yanlış hökm insanların sərvətinin atasına od vurur. İyiyəcək, çürüyəcək, qurd yeyəcək cəsəd bülluru neynir? Yer üzünsə insanlar yeməyə çörək tapmırlar. Belə bir vəziyyətdə ölüləri büllurda dəfn edək?

Azadlıq istəmək cəhalət əlamətidir!

Növbəti hökm isə İngiltərə, Fransa hakimiyyəti dövrünə aiddir. O zaman iranlılar müstəmləkədən qurtulmaq üçün ayağa qalxmışdılar. O deyir: “Bəzi insanlar azadlıqdan dəm vurur, bu azadlıqla iftixar edirlər. Onlar aşkar cəhalətdədirlər”. Bu hökmün mənası budur ki, əgər ağalıq axtarırsınızsa, ingilislərə nökərçilik etməkdədir. “Azadlıq təhlükəli şeylərə gətirib çıxarır, fitnəyə səbəb olur”. Bu, o deməkdir ki, xalqların azadlığına yox, İngiltərə müstəmləkəçiliyinə bəli!

Minbərə çıxmaq, moizə etmək haramdır!

Son nümunəni də aydınlaşdıraq və sözümüzü bitirək. Bütün təmayülçü hərəkatlar, azğın fikir xətləri bilirlər ki, onlara başlıca zərbəni ruhanilər, minbərlər vurur. Ona görə də deyir: “Siz bəhailərin minbərə çıxmağa haqqı yoxdur. Onun minbərdən acığı gəlirdi. Əlbəttə, o, bunda haqlı idi.

Xain Rza şah bir gün Qumda yatmaq istəmədi. Dedi: “Yox, Qumda yatmıram. Məni başqa yerə aparın”. Xain Rza şah Qumdan qorxurdu, Hüseynəli Bəha isə minbərdən. Çünki, minbərin onu ifşa edəcəyini bilirdi. Minbər üzərindəki ruhani onun savadsızlığını aşkara çıxaracaq, sübut edəcəkdi. Cümə namazı, camaat namazı və minbərlərdə onun rüsvayçı təlimlırinin üstü açılır, xalqa çatdırılır. Ona görə də deyir: “Minbər üzərinə çıxmağa haqqınız yoxdur”.

Gedin bu məsələləri bəhailərə deyin və soruşun ki, tutarlı sözünüz nədir? Nə üçün İslamı tərk etdiniz, bu batillərə üz gətirdiniz. Quranın nə eybi var idi ki, onu tərk etdiniz və - ərəb dili baxımından səhvlərlı dolu olan - “Kitabi-əqdəs”in, “Bəyan”ın ardınca getdiniz? Bu bədbəxt bəhai öndəri nə doğru-düzgün ərəb dilini bilmişdir, nə də fars dilini.

Nəticə budur ki, “Məkr əs-səyyi”nin nümunələrindən biri batil məzhəblərdir. Həmin – məzhəb demək istəmədiyimiz –  yanlış yollardan biri də babilik və bəhailikdir. Onlar ən aldadıcı şüarlarla ən təhlükəli məslələri camaata sırıyırlar.

Əs-Səlamu ələykum və rəhmətullahi və bərəkatuh!

Səlamün ələykum və rəhmətullahi və bərəkatuh!

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

“Hər kəs (dünyada) izzət-qüdrət (şərəf-şan) istəsə, (bilsin ki, dünyada da, axirətdə də) bütün izzət-qüdrət (şərəf-şan) ancaq Allaha məxsusdur. (Buna yalnız Allaha itaət və ibadət etməklə nail olmaq mümkündür). Pak söz (tövhid kəlməsi, zikr, həmd-səna) Ona tərəf yüksələr və pak sözü də (Allah dərgahına) yaxşı əməl qaldırar (Allah pak sözü eşidəndir, saleh əməli də qəbul edər). Pis əməllər edənləri şiddətli bir əzab gözləyir. Onların qurduqları hiylələr boşa çıxar” (“Fatir”, 10).

Ötən həftə qeyd etdik ki, bu ayədə həm izzət yolları, həm də bir çoxlarının keçdiyi azğınlıq yolları bəyan olunmuşdur. Bizim söhbətimiz azğınlıq yolları ilə bağlı idi. Ümidvaram ki, əzizlərim (dinləyicilər) onu diqqətlə izləyəcək. Tədqiqatçılar özləri də tədqiq etsinlər.

“Pis əməl” nədir?

Yanlış yol, “pis əməl”dir. Yəni, bəziləri sevilmək, diqqət mərkəzində olmaq üçün pis əməllərə, yanlış işlərə təşkilatçılıq edirlər. Qarşılarında doğru yol yoxdur, ya da buna çıxarları yoxdur. Yaxud da doğru yolla istədiklərinə çata bilmədiklərindən yanlış yol tuturlar. Xalq onların yanlış yolda olduğunu bildikdə dərhal ətraflarından dağılışacağı üçün hiylə işlədirlər. Yəni, pisliyi elə təşkil edirlər ki, məlumatsız olanlar yaxşı kimi başa düşürlər. Buna deyirlər hiylə.

Populizm mərəzi

Mən çoxlu misallar vurdum. Siz özününz də digər çoxlu nümunələr tapa bilərsiniz. Amma ötən həftə işarə vurduğumuz mövzunu bu həftə də davam etdirəcək və haqqında ətraflı danışacağıq. Bu, xalqın etiqadı ilə bağlı pis hiylələrdir. Yəni bəzi insanlar var ki, onlar vəzifə həsrətindədirlər, şan-şöhrət həsrətindədirlər, pul, var-dövlət həsrətindədirlər, populyarlaşmaq xəstəliyinə yoluxmuşlar. Ürəkləri istəyir ki, çox tanınsınlar. Bu, ən pis təhlükədir.

İnanın ki, bu gün küçələrdə çox pis bəzənərək dolaşan xanımların böyük əksəriyyəti əxlati baxımdan pozğun insanlar deyillər. Böyük əksəriyyətinin cinsi məqsədi yoxdur. Çoxları sayılmaq, tanınmaq, diqqət çəkmək istəyirlər. İstəyirlər elə yerisinlər ki, digər yoldan keçənlərin diqqətini cəlb etsinlər, onlar tərəfindən barmaqla göstərilsinlər. Yəni, həqiqətən populizmdən başqa xəstəlikləri yoxdur. Həyat yoldaşı var, intim baxımdan ismətlidir, amma demək istəyir ki, mən başqalarından əskik deyiləm. Bu, təhlükəli mərəzdir.

Bəzən bu papulyarlaşma düzgün yolda olur. O zaman da populyarlaşmaq əsl məqsədə aparıb çıxartmasa, hər şeyin əleyhinə olacaq. Amma mötədil səviyyədə olmasının eybi yoxdur. Bir çox hallarda isə bu papulizm yanlış yol üçün, yanlış məqsəd üçün olur. Yanlış məqsəd üçün olduqda insanın yoluxa biləcəyi ən təhlükələrdən biri olur. Kim populyarlaşmaq həvəsindədirsə, onun gec və ya tez qəti olaraq süqut etməsini gözləmək lazımdır. Bu, labüddür.

Etiqad sahəsində populizm mərəzi

İndi isə həmin populist həvəsi etiqad sahəsində incələyək. Birisi Musa ibn Cəfərin (ə) haqq olduğunu bilir, amma yenə də özünü arenaya çıxarır. Abdullah Əftəh İmam Sadiqin (ə) oğludur. Fətəhiyyə məzhəbini təsis edən də odur. Əlbəttə, indi belə məzhəb yoxdur. O, İmam Sadiqin (ə) şəhadətindən sonra gerçək İmam Müsa ibn Cəfərə (ə) qarşı çıxdı və imamlıq iddiası etdi. Bir qrup insan da ətrafına yığıldı. Əlbəttə, sonralar ətrafından dağıldılar. Yəni, bu vəziyyət imam övladı üçün də yarana bilər və etiqad sahəsində populyarlaşmaq istəyə bilər.

Batil məzhəblər pis əməllərin bari znümunəsidir

Bütün batil məzhəblər pis əməllərin, hiylələrin nümunələrindəndir. Quranda sözügedən “məkr əs-səyyi” sözünü belə izah etdik. Əgər kimsə saxta malı reklamla orijinal mal adı ilə satmaq istəsə, yanlış yolu, yanlış sözü gözəl örtükdə xalqa sırısa, bu, “məkr əs-səyyi”dir. Əlbəttə, bu hiylə bir müddət çoxala bilər. Bəzən o qədər möhkəm ola bilər ki, davam da edər. Əgər ifşa olunmasa, çox ola bilsin ki, bu azğınlıqlar əsrlərlə bəşəriyyətin başına bəla olsun. Amma ömrü insanların məlumatsız olduğu vaxta qədərdir. Çünki bu şərəf-şan məlumatsızlıq ucbatındandır. Abdullah Əftəh xalqın məlumatsızlığından istifadə edib bir qrup insanı öz ətrafına toplaya bildi. Amma xalq məsələdən hali olan kimi Əftəhin şan-şöhrəti də bitti.

Xalqın gerçəyi nə zaman biləcəyi isə təbliğatın növündən, miqdarından, xalqın  maarifləndirilməsindən asılıdır. Mən ötən həftə cümə namazının xütbəsində bir azğın hərəkat haqqında söhbət açdım. Bu gün isə həmin mövzu ilə bağlı daha ətraflı məlumat vermək istəyirəm. Çünki sözügedən pis hiylənin nümunələrindəndir.

Batılı rüsvay etmək lazımdır

Mən, “batili unut ki, məhv olsun” fikri ilə razılaşmıram. Batili ifşa etmək lazımdır ki, xalq oyansın, aldanmasın, tələyə düşməsin. Hər gün şahidi olduğumuz hoqqabazlıqlar, birinin özünü İmam Zaman kimi təqdim etməsi, digərinin axırzaman peyğəmbər olduğunu iddia etməsi, birinin “mən axırzaman peyğəmbərdən sonrakıyam”, - deməsi, bir başqasının “mən İmam Zamanın qapısı, onun vasitəsiyəm”, - deməsi bu qəbildəndir.

Hazırda dövlət qəti olaraq bu kimi halların qarşısını aldığından, tam olaraq məhv olub gedirlər. Bəzən lazım gəldikdə bu kimi iddialarla çıxış edənlərin həbsdən sonrakı etiraflarını televiziyada səsləndirirlər və bütün xalq bilir ki, bu hoqqabazlar nə deyirlər. Həmin insanlar əgər keçmişdə olsaydılar, ifşa olunmasaydılar, hər biri uzun müddət xalq üçün narahatçılıqlar törədərdi.Bütün bunlara baxmayaraq, hoqqabaz insanlar yenə də xalqı aldatmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edirlər. Deməli, “batili unut ki, məhv olsun” fikri yanlış fikirdir.

Batilin ifşasından əl çəkmə!

Bəli, əgər heç kimin xəbəri olamayan bir batil kiminsə diqqətini çəkərsə, onu qabartmaq lazım deyil. Amma inkişaf eyməkdə olan, hər yerdə insanların həyatına soxulmuş batil, yayılması üçün güclü kapital qoyulan batil “batili unut ki, məhv olsun” fikrindən istisnadır. Belə bir batili özbaşına buraxmaq olmaz. Biz ondan əl çəksək də o bizdən əl çəkməyəcək. Birisi dəryadauzaqdan qara bir şey gördu və onun pendir motalı olduğunu sandı. Sən demə, bu ayı imiş. Dostları sahildən: “Onu burax, çıx gəl”, - deyə səsləndilər. O dedi: “Mən əl çəkirəm, amma o əl çəkmir”.

Görürsünüzmü, əgər batil ayı kimi bir şey olsa, yapışıb buraxmasa, onu öz başına buraxmaq olmaz. Xüsusilə dünya hegemonları bəzi batillərin fəaliyyətini ciddi şəkildə təqib edirlər. Onlara mənəvi, maddi dəstəklər verirlər. Bu batili özbaşına buraxmaq olmaz. Əgər özbaşına buraxılsa, haqq, həqiqət adı altında xalqı düz yoldan yayındırsa, aldatsa, o zaman bu sapmaların, yoldan çıxmaların cavabını kimi verəcək? Bu məsuliyyət kimin üzərinə düşəcək?

“Əgər bidət ortaya atılarsa, alim öz ülmini izhar etməlidir. Əks təqdirdə Allahın lənəti ona şamil olar”. Alimlər bu kimi məsələləri üzə çıxartmalıdırlar. Bilənlər deməli, ifşa etməli, aşkara çıxarmalıdırlar. “Batili unut ki, məhv olsun” nə deməkdir?

Bəli, mənim bildiyim bir batil var, şəhərdə məndən başqa heç kimin bundan xəbəri yoxdur. Onu cümə namazının xütbəsində deməyim, hamını duyuq düşürməyim lazım deyil. Amma ayaq tutması üçün ağır sərmayələr qoyulan batili ört-basdır etmək mənasızdır. Əgər səsinizi çıxarmasanız cəmiyyət elə biləcək ki, bunun heç bir eybi yoxdur. Əks-təbliğat aparmamaq o batilin nüfuz qazanmasına gətirib çıxaracaq. Bəhailik və babilik hər ikisi bu qəbil batillərdəndirlər. O qədər demədik, susduq ki, görək iş hara gəlib çıxacaq.

Batilə qarşı susqunluğun sonu

Yaxşı diqqət yetirin. Mən istəyirəm ki, bu bəhsə din alimləri, mədəniyyət işçiləri, universitet mənsubları xüsusi diqqət yetirsinlər. O qədər susduq, iş o yerə çatdı ki, bəzi alimlərin rasionallığını da əlindən aldılar. “Möcəm əl-vəsit” adlı bir kitab var. Ən yaxşı lüğət kitablarından biridir. Misirdə dörd nəfər müsəlman alimi tərəfindən tərtib olunmuşdur. Müsəlmanlar tərəfindən yazılmış ən yaxşı lüğət kitablarından biridir. Hər yerdə yayılan və əlçatarda olması baxımından çox həssas olan belə bir kitabda yazılır: “Babiyyə, İslam firqələrindən biridir. Hicrətin on üçüncü əsrində İranda Mirzə Əli Məhəmməd tərəfindən meydana gəlmişdir”. Əcəba! O qədər susduq ki, babilik də İslam firqələrindən biri kimi tanınmağa başladı.

Bunun məsuliyyəti kimin üzərinə düşür? Susduq, susduq, dinmədik ki, məşhurlaşarlar. Biz burada deməsək, başqa yerdə başqa cür deyirlər. Yaxında Misirdə bir kitab çap olunmuşdur. Orada Misir firqələrindən söhbət açılır. Bu kitabda Misir əhalisi məzhəb baxımından şiə və sünni olmaqla iki yerə bölünür. Əhli-sünnə məzhəbləri haqqından məlumat verildikdən sonra şiə məshəbləri haqqında məlumat verilir. Bu zaman deyilir: “Şiə məzhəblərindən biri də bəhailikdir”. İndi siz deyin ki, batilin adı çəkilməsə itib-batır, ölüb gedir. Ölüb getmirlər, əksinə, canlanırlar, dirilirlər. Buna görə də hamisi, himayədarı olan batili özbaşına buraxdıqda ayaq tutur, möhkəmlənir.

Bu batil firqələr haqqında o qədər danışmadıq ki, sonda özlərini İslam olaraq, şiə libasında təqdim etdilər. Görün, o müəllif nə qədər təbliğata məruz qalıb ki, yazır: “Bəhailik, şiə firqələrindəndir”. Digəri isə: “Babilik, şiə firqələrindəndir”, - deyir.

Babilik və bəhailik mövzusu sözügedən nümunələrdəndir. Birincisi, bilin ki, babilik və ya bəhailiyin İslama aidiyyəti yoxdur. Onlar antiislamdırlar. Bu gün böyük şeytanın casusları sözügedən babilik və bəhailik cərəyanlarıdır. Onlar çox güclü iş aparırlar.

Yer alırlar, iqtisadi sahədə sərmayə qoyurlar. Hormozqan ostanında iqtisadi baxımdan böyük işlər görmüşlər. Bizim ətraf şəhərlərimizdə ən münbit əkin sahələrindən birini almış, ferme təsərrüfatı yaratmış, müsəlman uşaqlarını da fəhlə olaraq işlədirlər. Belə bir vəziyyətdə bu müsəlman uşaqlarının dini ilə necə davranırlar. Bunu yalnız Allah bilir.

Əgər bunları özbaşına buraxsaq, nəinki unudulmayacaqlar, əksinə, İsfahandan gəlib çənəmizin altında, ən yaxşı dini şəhərlərimizdə yuva salırlar və işlərini irəli aparırlar. Ən yaxşı yerləri zəbt etmişlər. Yoxsul müsəlmanlar da əllərinin altında işləyirlər. Onların dini, fikri ilə necə davrandıqlarını bilmirəm. Amma, şübhəsiz, laqeyd deyillər.

Babilik və bəhailiyin İslama zərrəcə aidiyyəti yoxdur

Bəhailik antiislamdır. Bəhailik İslama yaddır. Babilik antiislamdır. Babilik İslama yaddır. Onlar deyirlər ki, İslam Peyğəmbərinin (s) vaxtı sona yetmişdir. Artıq Hüseynəli Bəhanın dövrü gəlib çatmışdır. Yəni yeni din gəlmişdir. Yəni Quranın dövrü keçmişdir. Əlinin (ə) dövrü keçmişdir. İmam Zamanın (ə) vaxtı ötmüşdür. İlahi hökmlərin vaxtı keçmişdir. Növbə “Kitabi-əqdəs”, “Bəyan”, Əli Məhəmməd Baba, Hüseynəli Bəhaya çatmışdır. Yəni yeni din, yeni ayin gəlmişdir. Sizcə, belə bir firqəni İslam firqəsi adlandırmaq olarmı?

Gördüyünüz kimi olar bəzi yerlərdə İslam adi altında iş aparmışlar. Halbuki İslama heç bir aidiyyətləri yoxdur. Amma cəmiyyətdə hiylə işlədərək deyirlər: “Bəhailik qadın və kişinin maddi hüquqlarının tərəfdarıdır”. Həqiqətən qəribədir.

Bizim etiqadımıza görə, İslam ədalət dinidir. Qeyri-məntiqi müsavat, bərabərlik mənasızdır. Süfrə başında müsavata yer yoxdur. Orada ədalət bərpa olunmalıdır. On yaşlı uşağa özünə uyğun yemək vermək lazımdır. İş adamı olan, gecə-gündüz işləyən gəncə də özü qədərincə yemək vermək lazımdır. Ədalətin mənası budur. İslam müsavat dini yox, ədalət dinidir. Bir yerdə müsavat haqq olarsa, İslam onun tərəfdarıdır. Amma müsavatın heç bir məna kəsb etmədiyi bir halda ədalətin tərəfdarıdır. Başqa sözlə desək, birincilik müsavata yox, ədalətə aiddir. Ədalətlə müsavat səsləşdiyi zaman hər ikisi məqbuldur. Lakin müsavat ədalətə zidd olduğu zaman ədalət əsas götürülür.

Bunlar isə yalan deyərək, bəhailiyin kişi ilə qadın arasında bərabərliyin tərəfdarı olduğunu bildirirlər. Birincisi, bəhailik din deyil. O, Hüseynəli Bəhanın uydurduğu, qondardığı təlimlərdir. İkincisi, bu uydurma “din” nəinki qadınla kişi arasında bətabərlik tərəfdarı deyil, hətta onlar arasında ayrı-seçkilik də salır.

Bu məsələyə yaxşı diqqət yetirin. Öncə onların təsiri altına düşən gənclər çox diqqətlə qulaq assınlar. Bəhailik nəinki qadınla kişi arasında bərabərlik tərəfdarı deyil, hətta onlar arasında ayrı-seçkilik də salır. “Kitabi-əqdəs”də (yeni çap, səh. 66) – bu, ən yaxşı çapdır – deyilir: “Mehrlərsiz evliliyik olmaz”.

Savadsız Ağaxuda!

Məzmunundan öncə bu ibarənin zahirinə nəzər salaq. Güman ki, bu Ağaxuda (Hüseynəli Bəha) ərəb dilini yaxşı bilmirmiş. Əgər kitabının qrammatik səhvlərini deməli olsaq, ixtisas kursları təşkil etmək lazım gələcək. Buna görə də onun qrammatik səhvlərini qabartmırıq. O deyir ki, “mehrlərsiz evliliyik olmaz (baş tutmaz)”. Nə üçün mehr yox, mehrlər demişdir. Bu, Hüseynəli Bəhanın savadsızlığını göstərir. Bir qadının neçə mehri olmalıdır ki? Əgər “mehrsiz evliliyik olmaz (baş tutmaz)”, - desəydi doğru olardı.

Bundan başqa, Quran mehr sözündən istifadə etməmişdir. İslamda bu mehr əvəzinə “nihlə” içlənmişdir. Yəni kişinin qadına verdiyi hədiyyə. Quranda mehr sözü yoxdur. Quranda bundan başqa söz də işlənib. Bu “sədəqə” sözüdür. “Sədəqə” doğruçuluğun əlamətidir. Kişinin qadına verdiyi bu hədiyyə sizin dostunuza verdiyiniz buket xarakteri daşıyır. Siz bu buketi dostunuz üçün aparırsınız ki, o sizin dostluğunuzun səmimi olduğunu anlasın. Kişi də gələcək həyat yoldaşı üçün “mehr” adlanan hədiyyə aparır. Amma bu hədiyyəni vermək zəruri və vacibdir. Quranda mehr əvəzinə “nihlə” və ya “sədəqə” sözlərinin işlənməsində də məqsəd budur.

Bəhailik təlimlərində qadının mehri

Göstərişin davamına qulaq verin. “Şəhər qadının mehri 19 misqal qızıldır. Kəndli qadının mehri isə 19 misqal gümüşdür”. Hoqqabaz, bir tərəfdən “biz bəşəriyyət üçün müsavat, bərabərlik gətirmişik”, - deyir, digər tərəfdən isə belə hökmlər çıxarır. Sizin müsavatda məqsədiniz budurmu? Afərin, bu bərabərlik ayininə! Əgər müsavat budursa, afərin ayrı-seçkiliyə!

Xəyanətkar, yalançı bəhailərin mahiyyəti bundan ibarətdir. Onlar xalqın fikrini qarət edənlərdirlər. Onların arxasında Amerika durur. Bu gün İranda bir bəhaiyə gözün üstə qaşın var deyilərsə, sabah Amerika və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı hay-həşir salırlar ki, insan hüquqları tapdanılır. Bu, hər gün şahidi olduğumuz oyunlardandır.

Bu necə bərabərlikdir ki, şəhərli qadının mehri 19 misqal xalis qızıl olur, kəndli qadının mehri isə 19 misqal gümüşdür. Xalis olub-olmaması da lazım deyil. Kəndli qadın kim olursa, olsun, hətta universitet müəllimi də olsa, mehri 19 misqal gümüşdür. Çarəsiz bəhailər, siz elə bir ayrı-seçkilik etmisiniz ki, ayrı-seçkilik tarixində bunun analoqu yoxdur. Daha maraqlısı isə budur ki, ayrı-seçkilik şəhərli qadınlarla kəndli qadınlar arasındadır.

Bütün bunlara baxmayaraq, onlar öz hiylələrini təşkilatçılıqla davam etdirir və deyirlər: “Bizim dinimiz müsavat dinidir”.

Birincisi, bəhailik din deyil. Əksinə, mazandaranlı Hüseynəli Bəha və şirazlı Əli Məhəmməd Babın uydurduğu, qondardığı təlimlərdir. Sözügedən iki nəfərin bəşəriyyət üçün tənzim etdikləri qeyri-sağlam fikir xəttidir.

İkincisi, sizin din adlandırdığınız qadınla kişi arasında fərq qoyur. Qəribədir, bir tərəfdən bərabərlik carçısı olduğunuzu iddia edirsiniz, digər tərəfdən isə insanlar arasında bu şəkildə fərq qoyursunuz.

Bəhailiyin 19 aydan ibarət ili var

Bəhailik haqqında digər maraqlı məsələ isə budur ki, bütün dünyada il on ikidir. Amma bəhailik isə hər ilin 19 aydan ibarət olduğunu deyir. Hər ay isə 19 gündür. Qəribədir, bəşər tarixində heç kimin ağılı bunlar qədər işləməmişdir!

“Kitabi-əqdəs”də deyilir: Allah yanında, Allah kitabında ayların sayı on doqquzdur”. Cümlənin ilk hissəsini Qurandan əxz etmişdir. Amma on iki rəqəmini on doqquzla əvəz etmişdir.

Ayların adları da qəribədir. İlk ay “bəha” ayı adlanır. Yəni öz adı ilə əlaqədardır. Bu sıra ilə hər aya bir ad vermiş və ili on doqquz aya bölmüşdür.

Belə bir işin hansı tarixi nümunəsini görmüsünüz? Bu işin sirri ilə bağlı, yəni ilin 19 aya bölünməsi ilə bağlı maraqlı bir məqam var. O deyir: “Baba ilk iman gətirənlərin sayı özü ilə birgə on doqquz nəfər olmuşlar. Buna görə də bir ilin 19 ayı var”. Allah rıhm edib ki, ilk aldanmışların sayı 360 olmayıb. Əks təqdirdə ilin 360 ayı, hər ay da bir gün olacaqdı.

Bu bəşəriyyətin başına gətirilən dəli oyunu deyilmi? Bu əsassız təlimlər nədir, xalqa sırıyırlar? Biz susduq, danışmadıq, davamlı olaraq səssiz qaldıq, nəticədə bu batil özünü cəmiyyətimizdə bu şəkildə göstərdi. Bəzən ictimaiyyət özü də bilmədən bu hoqqabazların doğru söylədiyini düşünür. Qadınla qadın arasında fərq qoyan bu firqənin irs məsələlərini oxuyun. Görün nə qədər ixtilaf var. Heç bir təlimdə bu qədər ixtilaf yoxdur.

Hər 19 ildə bir dəfə ev əşyalarını dəyişin!

Bəhayi ehkamlarından biri də budur ki, hər 19 ildə bir dəfə bəhailik daşıyıcısı bütün ev əşyalarını dəyişməlidir. “Hər on doqquz il tamam olduqda ev əşyalarını dəyişmək vacibdir”. Yəni bir istehlakçı cəmiyyət. Yəni İngiltərənin gözünün nuru olan bir cəmiyyət. Hər 19 ildə bir dəfə ev əşyalarını dəyişmək lazımdır. Maşını dəyişmək lazımdır, xalçanı dəyişmək lazımdır, qaşığı, çəngəli dəyişmək lazımdır. Qazanı, qazançanı dəyişmək lazımdır. Bunlar bəşəriyyəti ələ salırlar.

Hansı dəli bunu qəbul edər? Xoşbəxtlikdən bəşəriyyət bu hökmlərə, ayinlərə ayaq zərbəsi endirmişdir. Əgər bu ayinin tərəfdarları çox olsaydılar, xalqın sərvətinin başına nə oyun gətirilərdi? Nə hay-həşir salınardı? Bu nə səfeh fikirlərdir ki, bu dəli insanın beyninə girmişdir? Özü də bu batil hökmləri parlaq hökmlər adlandrır. Bunları demək, gülmək, ələ salmaq lazımdır. Bu batil, yanlış hökmlər Quran hökmlərini, ayələrini qüvvədən salmaq istəyir.

Ölünü büllur içində dəfn edin!

Növbəti hökm isə ölünün dəfni ilə bağlıdır. İslam deyir ki, ölünü dəfn etmək üçün dərə qazın və meyiti oraya qoyun. Meyit lüt qalmamaq üçün isə ona bir az parça bürüyün. Vəssəlam! İslam deyir ki, insanın hörməti qorunmalıdır.

İndi görək, cənab Bəha nə hökm verir: “Ölüləri büllür içində dəfn etmək vacibdir” (“Kitabi-əqdəs”, səh. 144). Onun təliminə görə, ölüləri möhkəm qiymətli daşların içində dəfn etmək lazımdır. Yanında bir üzük də olmalıdır. Qəribədir! Həqiqətən, nurani hökmdür. İnsafla desək, bundan daha gözəl, daha nurani hökm tapıla bilməz. Bu yanlış hökm insanların sərvətinin atasına od vurur. İyiyəcək, çürüyəcək, qurd yeyəcək cəsəd bülluru neynir? Yer üzünsə insanlar yeməyə çörək tapmırlar. Belə bir vəziyyətdə ölüləri büllurda dəfn edək?

Azadlıq istəmək cəhalət əlamətidir!

Növbəti hökm isə İngiltərə, Fransa hakimiyyəti dövrünə aiddir. O zaman iranlılar müstəmləkədən qurtulmaq üçün ayağa qalxmışdılar. O deyir: “Bəzi insanlar azadlıqdan dəm vurur, bu azadlıqla iftixar edirlər. Onlar aşkar cəhalətdədirlər”. Bu hökmün mənası budur ki, əgər ağalıq axtarırsınızsa, ingilislərə nökərçilik etməkdədir. “Azadlıq təhlükəli şeylərə gətirib çıxarır, fitnəyə səbəb olur”. Bu, o deməkdir ki, xalqların azadlığına yox, İngiltərə müstəmləkəçiliyinə bəli!

Minbərə çıxmaq, moizə etmək haramdır!

Son nümunəni də aydınlaşdıraq və sözümüzü bitirək. Bütün təmayülçü hərəkatlar, azğın fikir xətləri bilirlər ki, onlara başlıca zərbəni ruhanilər, minbərlər vurur. Ona görə də deyir: “Siz bəhailərin minbərə çıxmağa haqqı yoxdur. Onun minbərdən acığı gəlirdi. Əlbəttə, o, bunda haqlı idi.

Xain Rza şah bir gün Qumda yatmaq istəmədi. Dedi: “Yox, Qumda yatmıram. Məni başqa yerə aparın”. Xain Rza şah Qumdan qorxurdu, Hüseynəli Bəha isə minbərdən. Çünki, minbərin onu ifşa edəcəyini bilirdi. Minbər üzərindəki ruhani onun savadsızlığını aşkara çıxaracaq, sübut edəcəkdi. Cümə namazı, camaat namazı və minbərlərdə onun rüsvayçı təlimlırinin üstü açılır, xalqa çatdırılır. Ona görə də deyir: “Minbər üzərinə çıxmağa haqqınız yoxdur”.

Gedin bu məsələləri bəhailərə deyin və soruşun ki, tutarlı sözünüz nədir? Nə üçün İslamı tərk etdiniz, bu batillərə üz gətirdiniz. Quranın nə eybi var idi ki, onu tərk etdiniz və - ərəb dili baxımından səhvlərlı dolu olan - “Kitabi-əqdəs”in, “Bəyan”ın ardınca getdiniz? Bu bədbəxt bəhai öndəri nə doğru-düzgün ərəb dilini bilmişdir, nə də fars dilini.

Nəticə budur ki, “Məkr əs-səyyi”nin nümunələrindən biri batil məzhəblərdir. Həmin – məzhəb demək istəmədiyimiz –  yanlış yollardan biri də babilik və bəhailikdir. Onlar ən aldadıcı şüarlarla ən təhlükəli məslələri camaata sırıyırlar.

Əs-Səlamu ələykum və rəhmətullahi və bərəkatuh!

admin
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

Səlamün ələykum və rəhmətullahi və bərəkatuh!

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

“Hər kəs (dünyada) izzət-qüdrət (şərəf-şan) istəsə, (bilsin ki, dünyada da, axirətdə də) bütün izzət-qüdrət (şərəf-şan) ancaq Allaha məxsusdur. (Buna yalnız Allaha itaət və ibadət etməklə nail olmaq mümkündür). Pak söz (tövhid kəlməsi, zikr, həmd-səna) Ona tərəf yüksələr və pak sözü də (Allah dərgahına) yaxşı əməl qaldırar (Allah pak sözü eşidəndir, saleh əməli də qəbul edər). Pis əməllər edənləri şiddətli bir əzab gözləyir. Onların qurduqları hiylələr boşa çıxar” (“Fatir”, 10).

Ötən həftə qeyd etdik ki, bu ayədə həm izzət yolları, həm də bir çoxlarının keçdiyi azğınlıq yolları bəyan olunmuşdur. Bizim söhbətimiz azğınlıq yolları ilə bağlı idi. Ümidvaram ki, əzizlərim (dinləyicilər) onu diqqətlə izləyəcək. Tədqiqatçılar özləri də tədqiq etsinlər.

“Pis əməl” nədir?

Yanlış yol, “pis əməl”dir. Yəni, bəziləri sevilmək, diqqət mərkəzində olmaq üçün pis əməllərə, yanlış işlərə təşkilatçılıq edirlər. Qarşılarında doğru yol yoxdur, ya da buna çıxarları yoxdur. Yaxud da doğru yolla istədiklərinə çata bilmədiklərindən yanlış yol tuturlar. Xalq onların yanlış yolda olduğunu bildikdə dərhal ətraflarından dağılışacağı üçün hiylə işlədirlər. Yəni, pisliyi elə təşkil edirlər ki, məlumatsız olanlar yaxşı kimi başa düşürlər. Buna deyirlər hiylə.

Populizm mərəzi

Mən çoxlu misallar vurdum. Siz özününz də digər çoxlu nümunələr tapa bilərsiniz. Amma ötən həftə işarə vurduğumuz mövzunu bu həftə də davam etdirəcək və haqqında ətraflı danışacağıq. Bu, xalqın etiqadı ilə bağlı pis hiylələrdir. Yəni bəzi insanlar var ki, onlar vəzifə həsrətindədirlər, şan-şöhrət həsrətindədirlər, pul, var-dövlət həsrətindədirlər, populyarlaşmaq xəstəliyinə yoluxmuşlar. Ürəkləri istəyir ki, çox tanınsınlar. Bu, ən pis təhlükədir.

İnanın ki, bu gün küçələrdə çox pis bəzənərək dolaşan xanımların böyük əksəriyyəti əxlati baxımdan pozğun insanlar deyillər. Böyük əksəriyyətinin cinsi məqsədi yoxdur. Çoxları sayılmaq, tanınmaq, diqqət çəkmək istəyirlər. İstəyirlər elə yerisinlər ki, digər yoldan keçənlərin diqqətini cəlb etsinlər, onlar tərəfindən barmaqla göstərilsinlər. Yəni, həqiqətən populizmdən başqa xəstəlikləri yoxdur. Həyat yoldaşı var, intim baxımdan ismətlidir, amma demək istəyir ki, mən başqalarından əskik deyiləm. Bu, təhlükəli mərəzdir.

Bəzən bu papulyarlaşma düzgün yolda olur. O zaman da populyarlaşmaq əsl məqsədə aparıb çıxartmasa, hər şeyin əleyhinə olacaq. Amma mötədil səviyyədə olmasının eybi yoxdur. Bir çox hallarda isə bu papulizm yanlış yol üçün, yanlış məqsəd üçün olur. Yanlış məqsəd üçün olduqda insanın yoluxa biləcəyi ən təhlükələrdən biri olur. Kim populyarlaşmaq həvəsindədirsə, onun gec və ya tez qəti olaraq süqut etməsini gözləmək lazımdır. Bu, labüddür.

Etiqad sahəsində populizm mərəzi

İndi isə həmin populist həvəsi etiqad sahəsində incələyək. Birisi Musa ibn Cəfərin (ə) haqq olduğunu bilir, amma yenə də özünü arenaya çıxarır. Abdullah Əftəh İmam Sadiqin (ə) oğludur. Fətəhiyyə məzhəbini təsis edən də odur. Əlbəttə, indi belə məzhəb yoxdur. O, İmam Sadiqin (ə) şəhadətindən sonra gerçək İmam Müsa ibn Cəfərə (ə) qarşı çıxdı və imamlıq iddiası etdi. Bir qrup insan da ətrafına yığıldı. Əlbəttə, sonralar ətrafından dağıldılar. Yəni, bu vəziyyət imam övladı üçün də yarana bilər və etiqad sahəsində populyarlaşmaq istəyə bilər.

Batil məzhəblər pis əməllərin bari znümunəsidir

Bütün batil məzhəblər pis əməllərin, hiylələrin nümunələrindəndir. Quranda sözügedən “məkr əs-səyyi” sözünü belə izah etdik. Əgər kimsə saxta malı reklamla orijinal mal adı ilə satmaq istəsə, yanlış yolu, yanlış sözü gözəl örtükdə xalqa sırısa, bu, “məkr əs-səyyi”dir. Əlbəttə, bu hiylə bir müddət çoxala bilər. Bəzən o qədər möhkəm ola bilər ki, davam da edər. Əgər ifşa olunmasa, çox ola bilsin ki, bu azğınlıqlar əsrlərlə bəşəriyyətin başına bəla olsun. Amma ömrü insanların məlumatsız olduğu vaxta qədərdir. Çünki bu şərəf-şan məlumatsızlıq ucbatındandır. Abdullah Əftəh xalqın məlumatsızlığından istifadə edib bir qrup insanı öz ətrafına toplaya bildi. Amma xalq məsələdən hali olan kimi Əftəhin şan-şöhrəti də bitti.

Xalqın gerçəyi nə zaman biləcəyi isə təbliğatın növündən, miqdarından, xalqın  maarifləndirilməsindən asılıdır. Mən ötən həftə cümə namazının xütbəsində bir azğın hərəkat haqqında söhbət açdım. Bu gün isə həmin mövzu ilə bağlı daha ətraflı məlumat vermək istəyirəm. Çünki sözügedən pis hiylənin nümunələrindəndir.

Batılı rüsvay etmək lazımdır

Mən, “batili unut ki, məhv olsun” fikri ilə razılaşmıram. Batili ifşa etmək lazımdır ki, xalq oyansın, aldanmasın, tələyə düşməsin. Hər gün şahidi olduğumuz hoqqabazlıqlar, birinin özünü İmam Zaman kimi təqdim etməsi, digərinin axırzaman peyğəmbər olduğunu iddia etməsi, birinin “mən axırzaman peyğəmbərdən sonrakıyam”, - deməsi, bir başqasının “mən İmam Zamanın qapısı, onun vasitəsiyəm”, - deməsi bu qəbildəndir.

Hazırda dövlət qəti olaraq bu kimi halların qarşısını aldığından, tam olaraq məhv olub gedirlər. Bəzən lazım gəldikdə bu kimi iddialarla çıxış edənlərin həbsdən sonrakı etiraflarını televiziyada səsləndirirlər və bütün xalq bilir ki, bu hoqqabazlar nə deyirlər. Həmin insanlar əgər keçmişdə olsaydılar, ifşa olunmasaydılar, hər biri uzun müddət xalq üçün narahatçılıqlar törədərdi.Bütün bunlara baxmayaraq, hoqqabaz insanlar yenə də xalqı aldatmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edirlər. Deməli, “batili unut ki, məhv olsun” fikri yanlış fikirdir.

Batilin ifşasından əl çəkmə!

Bəli, əgər heç kimin xəbəri olamayan bir batil kiminsə diqqətini çəkərsə, onu qabartmaq lazım deyil. Amma inkişaf eyməkdə olan, hər yerdə insanların həyatına soxulmuş batil, yayılması üçün güclü kapital qoyulan batil “batili unut ki, məhv olsun” fikrindən istisnadır. Belə bir batili özbaşına buraxmaq olmaz. Biz ondan əl çəksək də o bizdən əl çəkməyəcək. Birisi dəryadauzaqdan qara bir şey gördu və onun pendir motalı olduğunu sandı. Sən demə, bu ayı imiş. Dostları sahildən: “Onu burax, çıx gəl”, - deyə səsləndilər. O dedi: “Mən əl çəkirəm, amma o əl çəkmir”.

Görürsünüzmü, əgər batil ayı kimi bir şey olsa, yapışıb buraxmasa, onu öz başına buraxmaq olmaz. Xüsusilə dünya hegemonları bəzi batillərin fəaliyyətini ciddi şəkildə təqib edirlər. Onlara mənəvi, maddi dəstəklər verirlər. Bu batili özbaşına buraxmaq olmaz. Əgər özbaşına buraxılsa, haqq, həqiqət adı altında xalqı düz yoldan yayındırsa, aldatsa, o zaman bu sapmaların, yoldan çıxmaların cavabını kimi verəcək? Bu məsuliyyət kimin üzərinə düşəcək?

“Əgər bidət ortaya atılarsa, alim öz ülmini izhar etməlidir. Əks təqdirdə Allahın lənəti ona şamil olar”. Alimlər bu kimi məsələləri üzə çıxartmalıdırlar. Bilənlər deməli, ifşa etməli, aşkara çıxarmalıdırlar. “Batili unut ki, məhv olsun” nə deməkdir?

Bəli, mənim bildiyim bir batil var, şəhərdə məndən başqa heç kimin bundan xəbəri yoxdur. Onu cümə namazının xütbəsində deməyim, hamını duyuq düşürməyim lazım deyil. Amma ayaq tutması üçün ağır sərmayələr qoyulan batili ört-basdır etmək mənasızdır. Əgər səsinizi çıxarmasanız cəmiyyət elə biləcək ki, bunun heç bir eybi yoxdur. Əks-təbliğat aparmamaq o batilin nüfuz qazanmasına gətirib çıxaracaq. Bəhailik və babilik hər ikisi bu qəbil batillərdəndirlər. O qədər demədik, susduq ki, görək iş hara gəlib çıxacaq.

Batilə qarşı susqunluğun sonu

Yaxşı diqqət yetirin. Mən istəyirəm ki, bu bəhsə din alimləri, mədəniyyət işçiləri, universitet mənsubları xüsusi diqqət yetirsinlər. O qədər susduq, iş o yerə çatdı ki, bəzi alimlərin rasionallığını da əlindən aldılar. “Möcəm əl-vəsit” adlı bir kitab var. Ən yaxşı lüğət kitablarından biridir. Misirdə dörd nəfər müsəlman alimi tərəfindən tərtib olunmuşdur. Müsəlmanlar tərəfindən yazılmış ən yaxşı lüğət kitablarından biridir. Hər yerdə yayılan və əlçatarda olması baxımından çox həssas olan belə bir kitabda yazılır: “Babiyyə, İslam firqələrindən biridir. Hicrətin on üçüncü əsrində İranda Mirzə Əli Məhəmməd tərəfindən meydana gəlmişdir”. Əcəba! O qədər susduq ki, babilik də İslam firqələrindən biri kimi tanınmağa başladı.

Bunun məsuliyyəti kimin üzərinə düşür? Susduq, susduq, dinmədik ki, məşhurlaşarlar. Biz burada deməsək, başqa yerdə başqa cür deyirlər. Yaxında Misirdə bir kitab çap olunmuşdur. Orada Misir firqələrindən söhbət açılır. Bu kitabda Misir əhalisi məzhəb baxımından şiə və sünni olmaqla iki yerə bölünür. Əhli-sünnə məzhəbləri haqqından məlumat verildikdən sonra şiə məshəbləri haqqında məlumat verilir. Bu zaman deyilir: “Şiə məzhəblərindən biri də bəhailikdir”. İndi siz deyin ki, batilin adı çəkilməsə itib-batır, ölüb gedir. Ölüb getmirlər, əksinə, canlanırlar, dirilirlər. Buna görə də hamisi, himayədarı olan batili özbaşına buraxdıqda ayaq tutur, möhkəmlənir.

Bu batil firqələr haqqında o qədər danışmadıq ki, sonda özlərini İslam olaraq, şiə libasında təqdim etdilər. Görün, o müəllif nə qədər təbliğata məruz qalıb ki, yazır: “Bəhailik, şiə firqələrindəndir”. Digəri isə: “Babilik, şiə firqələrindəndir”, - deyir.

Babilik və bəhailik mövzusu sözügedən nümunələrdəndir. Birincisi, bilin ki, babilik və ya bəhailiyin İslama aidiyyəti yoxdur. Onlar antiislamdırlar. Bu gün böyük şeytanın casusları sözügedən babilik və bəhailik cərəyanlarıdır. Onlar çox güclü iş aparırlar.

Yer alırlar, iqtisadi sahədə sərmayə qoyurlar. Hormozqan ostanında iqtisadi baxımdan böyük işlər görmüşlər. Bizim ətraf şəhərlərimizdə ən münbit əkin sahələrindən birini almış, ferme təsərrüfatı yaratmış, müsəlman uşaqlarını da fəhlə olaraq işlədirlər. Belə bir vəziyyətdə bu müsəlman uşaqlarının dini ilə necə davranırlar. Bunu yalnız Allah bilir.

Əgər bunları özbaşına buraxsaq, nəinki unudulmayacaqlar, əksinə, İsfahandan gəlib çənəmizin altında, ən yaxşı dini şəhərlərimizdə yuva salırlar və işlərini irəli aparırlar. Ən yaxşı yerləri zəbt etmişlər. Yoxsul müsəlmanlar da əllərinin altında işləyirlər. Onların dini, fikri ilə necə davrandıqlarını bilmirəm. Amma, şübhəsiz, laqeyd deyillər.

Babilik və bəhailiyin İslama zərrəcə aidiyyəti yoxdur

Bəhailik antiislamdır. Bəhailik İslama yaddır. Babilik antiislamdır. Babilik İslama yaddır. Onlar deyirlər ki, İslam Peyğəmbərinin (s) vaxtı sona yetmişdir. Artıq Hüseynəli Bəhanın dövrü gəlib çatmışdır. Yəni yeni din gəlmişdir. Yəni Quranın dövrü keçmişdir. Əlinin (ə) dövrü keçmişdir. İmam Zamanın (ə) vaxtı ötmüşdür. İlahi hökmlərin vaxtı keçmişdir. Növbə “Kitabi-əqdəs”, “Bəyan”, Əli Məhəmməd Baba, Hüseynəli Bəhaya çatmışdır. Yəni yeni din, yeni ayin gəlmişdir. Sizcə, belə bir firqəni İslam firqəsi adlandırmaq olarmı?

Gördüyünüz kimi olar bəzi yerlərdə İslam adi altında iş aparmışlar. Halbuki İslama heç bir aidiyyətləri yoxdur. Amma cəmiyyətdə hiylə işlədərək deyirlər: “Bəhailik qadın və kişinin maddi hüquqlarının tərəfdarıdır”. Həqiqətən qəribədir.

Bizim etiqadımıza görə, İslam ədalət dinidir. Qeyri-məntiqi müsavat, bərabərlik mənasızdır. Süfrə başında müsavata yer yoxdur. Orada ədalət bərpa olunmalıdır. On yaşlı uşağa özünə uyğun yemək vermək lazımdır. İş adamı olan, gecə-gündüz işləyən gəncə də özü qədərincə yemək vermək lazımdır. Ədalətin mənası budur. İslam müsavat dini yox, ədalət dinidir. Bir yerdə müsavat haqq olarsa, İslam onun tərəfdarıdır. Amma müsavatın heç bir məna kəsb etmədiyi bir halda ədalətin tərəfdarıdır. Başqa sözlə desək, birincilik müsavata yox, ədalətə aiddir. Ədalətlə müsavat səsləşdiyi zaman hər ikisi məqbuldur. Lakin müsavat ədalətə zidd olduğu zaman ədalət əsas götürülür.

Bunlar isə yalan deyərək, bəhailiyin kişi ilə qadın arasında bərabərliyin tərəfdarı olduğunu bildirirlər. Birincisi, bəhailik din deyil. O, Hüseynəli Bəhanın uydurduğu, qondardığı təlimlərdir. İkincisi, bu uydurma “din” nəinki qadınla kişi arasında bətabərlik tərəfdarı deyil, hətta onlar arasında ayrı-seçkilik də salır.

Bu məsələyə yaxşı diqqət yetirin. Öncə onların təsiri altına düşən gənclər çox diqqətlə qulaq assınlar. Bəhailik nəinki qadınla kişi arasında bərabərlik tərəfdarı deyil, hətta onlar arasında ayrı-seçkilik də salır. “Kitabi-əqdəs”də (yeni çap, səh. 66) – bu, ən yaxşı çapdır – deyilir: “Mehrlərsiz evliliyik olmaz”.

Savadsız Ağaxuda!

Məzmunundan öncə bu ibarənin zahirinə nəzər salaq. Güman ki, bu Ağaxuda (Hüseynəli Bəha) ərəb dilini yaxşı bilmirmiş. Əgər kitabının qrammatik səhvlərini deməli olsaq, ixtisas kursları təşkil etmək lazım gələcək. Buna görə də onun qrammatik səhvlərini qabartmırıq. O deyir ki, “mehrlərsiz evliliyik olmaz (baş tutmaz)”. Nə üçün mehr yox, mehrlər demişdir. Bu, Hüseynəli Bəhanın savadsızlığını göstərir. Bir qadının neçə mehri olmalıdır ki? Əgər “mehrsiz evliliyik olmaz (baş tutmaz)”, - desəydi doğru olardı.

Bundan başqa, Quran mehr sözündən istifadə etməmişdir. İslamda bu mehr əvəzinə “nihlə” içlənmişdir. Yəni kişinin qadına verdiyi hədiyyə. Quranda mehr sözü yoxdur. Quranda bundan başqa söz də işlənib. Bu “sədəqə” sözüdür. “Sədəqə” doğruçuluğun əlamətidir. Kişinin qadına verdiyi bu hədiyyə sizin dostunuza verdiyiniz buket xarakteri daşıyır. Siz bu buketi dostunuz üçün aparırsınız ki, o sizin dostluğunuzun səmimi olduğunu anlasın. Kişi də gələcək həyat yoldaşı üçün “mehr” adlanan hədiyyə aparır. Amma bu hədiyyəni vermək zəruri və vacibdir. Quranda mehr əvəzinə “nihlə” və ya “sədəqə” sözlərinin işlənməsində də məqsəd budur.

Bəhailik təlimlərində qadının mehri

Göstərişin davamına qulaq verin. “Şəhər qadının mehri 19 misqal qızıldır. Kəndli qadının mehri isə 19 misqal gümüşdür”. Hoqqabaz, bir tərəfdən “biz bəşəriyyət üçün müsavat, bərabərlik gətirmişik”, - deyir, digər tərəfdən isə belə hökmlər çıxarır. Sizin müsavatda məqsədiniz budurmu? Afərin, bu bərabərlik ayininə! Əgər müsavat budursa, afərin ayrı-seçkiliyə!

Xəyanətkar, yalançı bəhailərin mahiyyəti bundan ibarətdir. Onlar xalqın fikrini qarət edənlərdirlər. Onların arxasında Amerika durur. Bu gün İranda bir bəhaiyə gözün üstə qaşın var deyilərsə, sabah Amerika və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı hay-həşir salırlar ki, insan hüquqları tapdanılır. Bu, hər gün şahidi olduğumuz oyunlardandır.

Bu necə bərabərlikdir ki, şəhərli qadının mehri 19 misqal xalis qızıl olur, kəndli qadının mehri isə 19 misqal gümüşdür. Xalis olub-olmaması da lazım deyil. Kəndli qadın kim olursa, olsun, hətta universitet müəllimi də olsa, mehri 19 misqal gümüşdür. Çarəsiz bəhailər, siz elə bir ayrı-seçkilik etmisiniz ki, ayrı-seçkilik tarixində bunun analoqu yoxdur. Daha maraqlısı isə budur ki, ayrı-seçkilik şəhərli qadınlarla kəndli qadınlar arasındadır.

Bütün bunlara baxmayaraq, onlar öz hiylələrini təşkilatçılıqla davam etdirir və deyirlər: “Bizim dinimiz müsavat dinidir”.

Birincisi, bəhailik din deyil. Əksinə, mazandaranlı Hüseynəli Bəha və şirazlı Əli Məhəmməd Babın uydurduğu, qondardığı təlimlərdir. Sözügedən iki nəfərin bəşəriyyət üçün tənzim etdikləri qeyri-sağlam fikir xəttidir.

İkincisi, sizin din adlandırdığınız qadınla kişi arasında fərq qoyur. Qəribədir, bir tərəfdən bərabərlik carçısı olduğunuzu iddia edirsiniz, digər tərəfdən isə insanlar arasında bu şəkildə fərq qoyursunuz.

Bəhailiyin 19 aydan ibarət ili var

Bəhailik haqqında digər maraqlı məsələ isə budur ki, bütün dünyada il on ikidir. Amma bəhailik isə hər ilin 19 aydan ibarət olduğunu deyir. Hər ay isə 19 gündür. Qəribədir, bəşər tarixində heç kimin ağılı bunlar qədər işləməmişdir!

“Kitabi-əqdəs”də deyilir: Allah yanında, Allah kitabında ayların sayı on doqquzdur”. Cümlənin ilk hissəsini Qurandan əxz etmişdir. Amma on iki rəqəmini on doqquzla əvəz etmişdir.

Ayların adları da qəribədir. İlk ay “bəha” ayı adlanır. Yəni öz adı ilə əlaqədardır. Bu sıra ilə hər aya bir ad vermiş və ili on doqquz aya bölmüşdür.

Belə bir işin hansı tarixi nümunəsini görmüsünüz? Bu işin sirri ilə bağlı, yəni ilin 19 aya bölünməsi ilə bağlı maraqlı bir məqam var. O deyir: “Baba ilk iman gətirənlərin sayı özü ilə birgə on doqquz nəfər olmuşlar. Buna görə də bir ilin 19 ayı var”. Allah rıhm edib ki, ilk aldanmışların sayı 360 olmayıb. Əks təqdirdə ilin 360 ayı, hər ay da bir gün olacaqdı.

Bu bəşəriyyətin başına gətirilən dəli oyunu deyilmi? Bu əsassız təlimlər nədir, xalqa sırıyırlar? Biz susduq, danışmadıq, davamlı olaraq səssiz qaldıq, nəticədə bu batil özünü cəmiyyətimizdə bu şəkildə göstərdi. Bəzən ictimaiyyət özü də bilmədən bu hoqqabazların doğru söylədiyini düşünür. Qadınla qadın arasında fərq qoyan bu firqənin irs məsələlərini oxuyun. Görün nə qədər ixtilaf var. Heç bir təlimdə bu qədər ixtilaf yoxdur.

Hər 19 ildə bir dəfə ev əşyalarını dəyişin!

Bəhayi ehkamlarından biri də budur ki, hər 19 ildə bir dəfə bəhailik daşıyıcısı bütün ev əşyalarını dəyişməlidir. “Hər on doqquz il tamam olduqda ev əşyalarını dəyişmək vacibdir”. Yəni bir istehlakçı cəmiyyət. Yəni İngiltərənin gözünün nuru olan bir cəmiyyət. Hər 19 ildə bir dəfə ev əşyalarını dəyişmək lazımdır. Maşını dəyişmək lazımdır, xalçanı dəyişmək lazımdır, qaşığı, çəngəli dəyişmək lazımdır. Qazanı, qazançanı dəyişmək lazımdır. Bunlar bəşəriyyəti ələ salırlar.

Hansı dəli bunu qəbul edər? Xoşbəxtlikdən bəşəriyyət bu hökmlərə, ayinlərə ayaq zərbəsi endirmişdir. Əgər bu ayinin tərəfdarları çox olsaydılar, xalqın sərvətinin başına nə oyun gətirilərdi? Nə hay-həşir salınardı? Bu nə səfeh fikirlərdir ki, bu dəli insanın beyninə girmişdir? Özü də bu batil hökmləri parlaq hökmlər adlandrır. Bunları demək, gülmək, ələ salmaq lazımdır. Bu batil, yanlış hökmlər Quran hökmlərini, ayələrini qüvvədən salmaq istəyir.

Ölünü büllur içində dəfn edin!

Növbəti hökm isə ölünün dəfni ilə bağlıdır. İslam deyir ki, ölünü dəfn etmək üçün dərə qazın və meyiti oraya qoyun. Meyit lüt qalmamaq üçün isə ona bir az parça bürüyün. Vəssəlam! İslam deyir ki, insanın hörməti qorunmalıdır.

İndi görək, cənab Bəha nə hökm verir: “Ölüləri büllür içində dəfn etmək vacibdir” (“Kitabi-əqdəs”, səh. 144). Onun təliminə görə, ölüləri möhkəm qiymətli daşların içində dəfn etmək lazımdır. Yanında bir üzük də olmalıdır. Qəribədir! Həqiqətən, nurani hökmdür. İnsafla desək, bundan daha gözəl, daha nurani hökm tapıla bilməz. Bu yanlış hökm insanların sərvətinin atasına od vurur. İyiyəcək, çürüyəcək, qurd yeyəcək cəsəd bülluru neynir? Yer üzünsə insanlar yeməyə çörək tapmırlar. Belə bir vəziyyətdə ölüləri büllurda dəfn edək?

Azadlıq istəmək cəhalət əlamətidir!

Növbəti hökm isə İngiltərə, Fransa hakimiyyəti dövrünə aiddir. O zaman iranlılar müstəmləkədən qurtulmaq üçün ayağa qalxmışdılar. O deyir: “Bəzi insanlar azadlıqdan dəm vurur, bu azadlıqla iftixar edirlər. Onlar aşkar cəhalətdədirlər”. Bu hökmün mənası budur ki, əgər ağalıq axtarırsınızsa, ingilislərə nökərçilik etməkdədir. “Azadlıq təhlükəli şeylərə gətirib çıxarır, fitnəyə səbəb olur”. Bu, o deməkdir ki, xalqların azadlığına yox, İngiltərə müstəmləkəçiliyinə bəli!

Minbərə çıxmaq, moizə etmək haramdır!

Son nümunəni də aydınlaşdıraq və sözümüzü bitirək. Bütün təmayülçü hərəkatlar, azğın fikir xətləri bilirlər ki, onlara başlıca zərbəni ruhanilər, minbərlər vurur. Ona görə də deyir: “Siz bəhailərin minbərə çıxmağa haqqı yoxdur. Onun minbərdən acığı gəlirdi. Əlbəttə, o, bunda haqlı idi.

Xain Rza şah bir gün Qumda yatmaq istəmədi. Dedi: “Yox, Qumda yatmıram. Məni başqa yerə aparın”. Xain Rza şah Qumdan qorxurdu, Hüseynəli Bəha isə minbərdən. Çünki, minbərin onu ifşa edəcəyini bilirdi. Minbər üzərindəki ruhani onun savadsızlığını aşkara çıxaracaq, sübut edəcəkdi. Cümə namazı, camaat namazı və minbərlərdə onun rüsvayçı təlimlırinin üstü açılır, xalqa çatdırılır. Ona görə də deyir: “Minbər üzərinə çıxmağa haqqınız yoxdur”.

Gedin bu məsələləri bəhailərə deyin və soruşun ki, tutarlı sözünüz nədir? Nə üçün İslamı tərk etdiniz, bu batillərə üz gətirdiniz. Quranın nə eybi var idi ki, onu tərk etdiniz və - ərəb dili baxımından səhvlərlı dolu olan - “Kitabi-əqdəs”in, “Bəyan”ın ardınca getdiniz? Bu bədbəxt bəhai öndəri nə doğru-düzgün ərəb dilini bilmişdir, nə də fars dilini.

Nəticə budur ki, “Məkr əs-səyyi”nin nümunələrindən biri batil məzhəblərdir. Həmin – məzhəb demək istəmədiyimiz –  yanlış yollardan biri də babilik və bəhailikdir. Onlar ən aldadıcı şüarlarla ən təhlükəli məslələri camaata sırıyırlar.

Əs-Səlamu ələykum və rəhmətullahi və bərəkatuh!

Starts: 2010/08/17
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


Post a comment Related content

Send

Ayətullah Əmirinin Əsərlərini Qoruma Mərkəzinin Darrelarşad Mədəniyyət və Tədqiqat İnstitutunun İnformasiya Mərkəzi

SiteMap