Deneme versiyası
Günün nitqi
Ayətullah amillər: ilk Asrsyant, E. Ast.khda ona Lord ələ ürəyində olduğunu Allahın sadiq iki barmaqları arasında ona Knd.qlb bir Allah tuta onun Dhd.jz Khvdqrar saxlamaq.

 Əməli təbliğin əhəmiyyəti

Müzakirə mövzusu: Əməli təbliğin əhəmiyyəti

Allah Rəsulu (s) buyurmuşdur: “قَالَتِ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيسَى يَا رُوحَ اللَّهِ مَنْ نُجَالِسُ قَالَ مَنْ يُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ رُؤْيَتُهُ وَ يَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ وَ يُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُه”

(Həvarilər İsa (ə) peyğəmbərdən soruşdular: -“Ey Ruhullah! Kimlərlə oturaq? Cavab verdi: -“O şəxslə oturun ki, onu görmək sizə Allahı xatırlatsın, danışığı elminizi artırsın və əməlləri axirətə olan rəğbətinizi çoxaltsın”.

Şəriət və İslam ehkamının təbliği iki növdür: Dillə təbliğ və əməllə təbliğ. Birinci növün xüsusiyyəti budur ki, təsiri tezdir, amma, davamlı olmaması mümkündür. Lakin, əməli təbliğin daha gec təsir qoyması mümkündür, amma, davamlılığı daha çoxdur.

“كُونُوا دُعَاةً إِلَى أَنْفُسِكُمْ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُم” İslama dəvəti dilinizlə etməyin (əməlinizlə edin). Əgər tələbə hər iki növü özündə cəmləsə, sözünün təsiri daha dərin olacaqdır.

Siz hörmətli şəxsiyyətlər diqqətli olmalısınız ki, əməl və rəftarınızla İslam və şiəliyin əzəmətini hifz edəsiniz. Bir ruhaninin sadə yaşaması camaatı axirətə yaxınlaşdırmalıdır. Bunun özü əməli təbliğdir; “لَقَدْ كانَ لَكُمْ في‏ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة” Bu ruhanilərin vəzifəsidir.

Həzrət İsanın (ə) şagirdləri əməli və feli təbliğin təsirlərini bildikləri üçün, o Həzrətdən soruşdular: “یا روح الله مَن نـُجَالِس؟” Yəni; kimlərlə oturaq? O Həzrət cavab verdi: “مَنْ يُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ رُؤْيَتُهُ وَ يَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ وَ يُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُه” Siz üç dəstə ilə oturun: Birinci o şəxslərdir ki, onları görmək Allahı sizə xatırlatsın. İkinci o şəxslərdir ki, onların danışığı sizin elm və savadınızı artırsın. Üçüncü dəstə isə, o şəxslərdir ki, onların əməli sizin axirətə olan şövqünüzü daha da çoxaltsın”.

Məsumlar (ə) bir çox hədislərdə camaatı alimlər və elm əhli ilə oturmağa rəğbətləndirmişlər. Buna görə, bizə vacibdir ki, sözü gedən üç xüsusiyyəti özümüzdə yaradaq ki, camaat elm əhlindən nümunə götürsün.

Ayətullah Burucerdi elə idi ki, onu görən hər bir şəxs Allahı xatırlayırdı. Ruhaninin vəzifəsi budur ki, tələbəlik həyatı və rəftarı ilə camaatın diqqətini Allaha yönəltsin. Tələbə elm təhsilində və nəfsi paklamada səy etməlidir ki, təbliğ edən zaman müxatəblərində daha çox təsir qoysun. Sözlə təbliği əməllə təbliğlə yoğurmalıyıq. Quranda buyurulur: “أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُم” (1) (Siz insanlara yaxşı işlər görmələrini əmr etdiyiniz halda, özünüzü unudursunuz?) Çünki, əgər tələbə nəfsini paklayan şəxs olsa, cəmiyyət ona meyl edər. Bunun özü dinin ən yaxşı təbliğ vasitəsidir.

İran xalqı Əhli-beyti (ə) sevəndirlər. Buna görə, dinin həqiqətini qəbul etməkdə kifayət qədər hazırlıq və istedada malikdirlər. Lakin, biz də öz vəzifəmizə düzgün əməl etməliyik ki, istənilən nəticəni əldə edə bilək.

Biz tələbələrin sərmayəsi  mal, vəzifə, bəzənmək və sair deyil, elm və təqvadır. Elm və təqva bizi ünsiyyət əhlinə çevirir. Camaat bizimlə ünsiyyət vasitəsilə Allaha yaxınlaşırlar. Amma, Allah eləməmiş, mal və vəzifə ardınca getsək, əvəz edilməz əks təsir qoyacaqdır.

Elm və sənayenin dəyəri o zamandır ki, dinlə birgə olsun. Amma, əgər elm və sənaye dindən ayrı bilsək, insanın zəlalətinə vasitəçidən başqa bir şey deyil. Elm və sənaye insanın cismini peyklə aya aparır. Amma din buyurur: “الصلاة معراج المؤمن” (Namaz möminin meracıdır.) Belə ki, namaz insanın ruhunu təbii aləm və onun bağlılıqlarından qoparıb yüksəldir və mələkut aləminə aparır: “وَ كَذلِكَ نُري إِبْراهيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْض” (2) (Beləcə, İbrahimə göylərin və yerin mülkünü göstərdik.)

İnşa Allah, dünya ləzzətləri bizim gözümüzü kor, qulağımızı kar etməsin. Sənayenin belə inkişafı təbiətin Xaliqindən qafil olmamıza səbəb olmasın. Özümüzün tələbə şəxsiyyətimizi itirməyək. Əksinə, Allahdan yardım istəyərək və Ona təvəkkül edərək, gündən günə Allaha daha da yaxın olaq.

Allahın salam, rəhmət və bərəkəti üzərinizə olsun.

Qeydlər:

(1) “Bəqərə” surəsi, 44-cü ayə.

(2) “Ənam” surəsi, 75-ci ayə.

Müzakirə mövzusu: Əməli təbliğin əhəmiyyəti

Allah Rəsulu (s) buyurmuşdur: “قَالَتِ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيسَى يَا رُوحَ اللَّهِ مَنْ نُجَالِسُ قَالَ مَنْ يُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ رُؤْيَتُهُ وَ يَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ وَ يُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُه”

(Həvarilər İsa (ə) peyğəmbərdən soruşdular: -“Ey Ruhullah! Kimlərlə oturaq? Cavab verdi: -“O şəxslə oturun ki, onu görmək sizə Allahı xatırlatsın, danışığı elminizi artırsın və əməlləri axirətə olan rəğbətinizi çoxaltsın”.

Şəriət və İslam ehkamının təbliği iki növdür: Dillə təbliğ və əməllə təbliğ. Birinci növün xüsusiyyəti budur ki, təsiri tezdir, amma, davamlı olmaması mümkündür. Lakin, əməli təbliğin daha gec təsir qoyması mümkündür, amma, davamlılığı daha çoxdur.

“كُونُوا دُعَاةً إِلَى أَنْفُسِكُمْ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُم” İslama dəvəti dilinizlə etməyin (əməlinizlə edin). Əgər tələbə hər iki növü özündə cəmləsə, sözünün təsiri daha dərin olacaqdır.

Siz hörmətli şəxsiyyətlər diqqətli olmalısınız ki, əməl və rəftarınızla İslam və şiəliyin əzəmətini hifz edəsiniz. Bir ruhaninin sadə yaşaması camaatı axirətə yaxınlaşdırmalıdır. Bunun özü əməli təbliğdir; “لَقَدْ كانَ لَكُمْ في‏ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة” Bu ruhanilərin vəzifəsidir.

Həzrət İsanın (ə) şagirdləri əməli və feli təbliğin təsirlərini bildikləri üçün, o Həzrətdən soruşdular: “یا روح الله مَن نـُجَالِس؟” Yəni; kimlərlə oturaq? O Həzrət cavab verdi: “مَنْ يُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ رُؤْيَتُهُ وَ يَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ وَ يُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُه” Siz üç dəstə ilə oturun: Birinci o şəxslərdir ki, onları görmək Allahı sizə xatırlatsın. İkinci o şəxslərdir ki, onların danışığı sizin elm və savadınızı artırsın. Üçüncü dəstə isə, o şəxslərdir ki, onların əməli sizin axirətə olan şövqünüzü daha da çoxaltsın”.

Məsumlar (ə) bir çox hədislərdə camaatı alimlər və elm əhli ilə oturmağa rəğbətləndirmişlər. Buna görə, bizə vacibdir ki, sözü gedən üç xüsusiyyəti özümüzdə yaradaq ki, camaat elm əhlindən nümunə götürsün.

Ayətullah Burucerdi elə idi ki, onu görən hər bir şəxs Allahı xatırlayırdı. Ruhaninin vəzifəsi budur ki, tələbəlik həyatı və rəftarı ilə camaatın diqqətini Allaha yönəltsin. Tələbə elm təhsilində və nəfsi paklamada səy etməlidir ki, təbliğ edən zaman müxatəblərində daha çox təsir qoysun. Sözlə təbliği əməllə təbliğlə yoğurmalıyıq. Quranda buyurulur: “أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُم” (1) (Siz insanlara yaxşı işlər görmələrini əmr etdiyiniz halda, özünüzü unudursunuz?) Çünki, əgər tələbə nəfsini paklayan şəxs olsa, cəmiyyət ona meyl edər. Bunun özü dinin ən yaxşı təbliğ vasitəsidir.

İran xalqı Əhli-beyti (ə) sevəndirlər. Buna görə, dinin həqiqətini qəbul etməkdə kifayət qədər hazırlıq və istedada malikdirlər. Lakin, biz də öz vəzifəmizə düzgün əməl etməliyik ki, istənilən nəticəni əldə edə bilək.

Biz tələbələrin sərmayəsi  mal, vəzifə, bəzənmək və sair deyil, elm və təqvadır. Elm və təqva bizi ünsiyyət əhlinə çevirir. Camaat bizimlə ünsiyyət vasitəsilə Allaha yaxınlaşırlar. Amma, Allah eləməmiş, mal və vəzifə ardınca getsək, əvəz edilməz əks təsir qoyacaqdır.

Elm və sənayenin dəyəri o zamandır ki, dinlə birgə olsun. Amma, əgər elm və sənaye dindən ayrı bilsək, insanın zəlalətinə vasitəçidən başqa bir şey deyil. Elm və sənaye insanın cismini peyklə aya aparır. Amma din buyurur: “الصلاة معراج المؤمن” (Namaz möminin meracıdır.) Belə ki, namaz insanın ruhunu təbii aləm və onun bağlılıqlarından qoparıb yüksəldir və mələkut aləminə aparır: “وَ كَذلِكَ نُري إِبْراهيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْض” (2) (Beləcə, İbrahimə göylərin və yerin mülkünü göstərdik.)

İnşa Allah, dünya ləzzətləri bizim gözümüzü kor, qulağımızı kar etməsin. Sənayenin belə inkişafı təbiətin Xaliqindən qafil olmamıza səbəb olmasın. Özümüzün tələbə şəxsiyyətimizi itirməyək. Əksinə, Allahdan yardım istəyərək və Ona təvəkkül edərək, gündən günə Allaha daha da yaxın olaq.

Allahın salam, rəhmət və bərəkəti üzərinizə olsun.

Qeydlər:

(1) “Bəqərə” surəsi, 44-cü ayə.

(2) “Ənam” surəsi, 75-ci ayə.

admin
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

“كُونُوا دُعَاةً إِلَى أَنْفُسِكُمْ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُم” İslama dəvəti dilinizlə etməyin (əməlinizlə edin). Əgər tələbə hər iki növü özündə cəmləsə, sözünün təsiri daha dərin olacaqdır.

Siz hörmətli şəxsiyyətlər diqqətli olmalısınız ki, əməl və rəftarınızla İslam və şiəliyin əzəmətini hifz edəsiniz. Bir ruhaninin sadə yaşaması camaatı axirətə yaxınlaşdırmalıdır. Bunun özü əməli təbliğdir; “لَقَدْ كانَ لَكُمْ في‏ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة” Bu ruhanilərin vəzifəsidir.

Həzrət İsanın (ə) şagirdləri əməli və feli təbliğin təsirlərini bildikləri üçün, o Həzrətdən soruşdular: “یا روح الله مَن نـُجَالِس؟” Yəni; kimlərlə oturaq? O Həzrət cavab verdi: “مَنْ يُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ رُؤْيَتُهُ وَ يَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ وَ يُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُه” Siz üç dəstə ilə oturun: Birinci o şəxslərdir ki, onları görmək Allahı sizə xatırlatsın. İkinci o şəxslərdir ki, onların danışığı sizin elm və savadınızı artırsın. Üçüncü dəstə isə, o şəxslərdir ki, onların əməli sizin axirətə olan şövqünüzü daha da çoxaltsın”.

Məsumlar (ə) bir çox hədislərdə camaatı alimlər və elm əhli ilə oturmağa rəğbətləndirmişlər. Buna görə, bizə vacibdir ki, sözü gedən üç xüsusiyyəti özümüzdə yaradaq ki, camaat elm əhlindən nümunə götürsün.

Ayətullah Burucerdi elə idi ki, onu görən hər bir şəxs Allahı xatırlayırdı. Ruhaninin vəzifəsi budur ki, tələbəlik həyatı və rəftarı ilə camaatın diqqətini Allaha yönəltsin. Tələbə elm təhsilində və nəfsi paklamada səy etməlidir ki, təbliğ edən zaman müxatəblərində daha çox təsir qoysun. Sözlə təbliği əməllə təbliğlə yoğurmalıyıq. Quranda buyurulur: “أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُم” (1) (Siz insanlara yaxşı işlər görmələrini əmr etdiyiniz halda, özünüzü unudursunuz?) Çünki, əgər tələbə nəfsini paklayan şəxs olsa, cəmiyyət ona meyl edər. Bunun özü dinin ən yaxşı təbliğ vasitəsidir.

İran xalqı Əhli-beyti (ə) sevəndirlər. Buna görə, dinin həqiqətini qəbul etməkdə kifayət qədər hazırlıq və istedada malikdirlər. Lakin, biz də öz vəzifəmizə düzgün əməl etməliyik ki, istənilən nəticəni əldə edə bilək.

Biz tələbələrin sərmayəsi  mal, vəzifə, bəzənmək və sair deyil, elm və təqvadır. Elm və təqva bizi ünsiyyət əhlinə çevirir. Camaat bizimlə ünsiyyət vasitəsilə Allaha yaxınlaşırlar. Amma, Allah eləməmiş, mal və vəzifə ardınca getsək, əvəz edilməz əks təsir qoyacaqdır.

Elm və sənayenin dəyəri o zamandır ki, dinlə birgə olsun. Amma, əgər elm və sənaye dindən ayrı bilsək, insanın zəlalətinə vasitəçidən başqa bir şey deyil. Elm və sənaye insanın cismini peyklə aya aparır. Amma din buyurur: “الصلاة معراج المؤمن” (Namaz möminin meracıdır.) Belə ki, namaz insanın ruhunu təbii aləm və onun bağlılıqlarından qoparıb yüksəldir və mələkut aləminə aparır: “وَ كَذلِكَ نُري إِبْراهيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْض” (2) (Beləcə, İbrahimə göylərin və yerin mülkünü göstərdik.)

İnşa Allah, dünya ləzzətləri bizim gözümüzü kor, qulağımızı kar etməsin. Sənayenin belə inkişafı təbiətin Xaliqindən qafil olmamıza səbəb olmasın. Özümüzün tələbə şəxsiyyətimizi itirməyək. Əksinə, Allahdan yardım istəyərək və Ona təvəkkül edərək, gündən günə Allaha daha da yaxın olaq.

Allahın salam, rəhmət və bərəkəti üzərinizə olsun.

Qeydlər:

(1) “Bəqərə” surəsi, 44-cü ayə.

(2) “Ənam” surəsi, 75-ci ayə.

Starts: 2010/08/12
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


Post a comment Related content

Send

Ayətullah Əmirinin Əsərlərini Qoruma Mərkəzinin Darrelarşad Mədəniyyət və Tədqiqat İnstitutunun İnformasiya Mərkəzi

SiteMap