نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 دستورالعمل اخلاقی مرحوم آية الله بيد آبادى (ره)

عارف نامى مرحوم مولی محمد بيد آبادى (قدّس سرّه) در رساله سير و سلوك «حسن دل» خود چنين مرقوم فرموده اند:

«در لقمه غايت احتياط رعايت كن تا حرام يا شبهه دار نباشد كه مدار كار در اين راه بر آن است.»

 

لقمه كآمد از طريق مشتبه              خاك خور خاك و بر آن دندان منه
كان تو را در راه دين مفتون كند             نور ايمان از دلت بيرون كند
نه چندان بخور كز دهانت برآيد              نه چندان كه از ضعف جانت برآيد

« كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُم » مؤيد اين است و« كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا » مقدار اين و در" الجوع طعام الله في ارضه" اشاره به حد اعتدال است هر كه را همت بر آن است كه به شكم چيزى فرستد قيمت آن، آن باشد كه از شكم بيرون آيد.

كما قال ابو عبدالله عليه السلام و رُوى فى الكافى:«مَنْ كَانَتْ هِمَّتُهُ مَا يَدْخُلُ بَطْنَهُ كَانَتْ قِيمَتُهُ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ»

هر آن كس سعى و تلاشش بر اين باشد كه در شكم خويش چه ريزد ارزشش همان باشد كه از شكمش خارج مى شود.

... و در طعام و لباس و خواب و ساير ما يحتاج صوريه به قدر حاجت و ضرورت اكتفا كن و از طريق قناعت به كفايت بيرون مرو تا كارت بر وفق شريعت باشد و به معرفت واجب برسى ...الخ.عارف نامى مرحوم مولی محمد بيد آبادى (قدّس سرّه) در رساله سير و سلوك «حسن دل» خود چنين مرقوم فرموده اند:

«در لقمه غايت احتياط رعايت كن تا حرام يا شبهه دار نباشد كه مدار كار در اين راه بر آن است.»

 

لقمه كآمد از طريق مشتبه              خاك خور خاك و بر آن دندان منه
كان تو را در راه دين مفتون كند             نور ايمان از دلت بيرون كند
نه چندان بخور كز دهانت برآيد              نه چندان كه از ضعف جانت برآيد

« كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُم » مؤيد اين است و« كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا » مقدار اين و در" الجوع طعام الله في ارضه" اشاره به حد اعتدال است هر كه را همت بر آن است كه به شكم چيزى فرستد قيمت آن، آن باشد كه از شكم بيرون آيد.

كما قال ابو عبدالله عليه السلام و رُوى فى الكافى:«مَنْ كَانَتْ هِمَّتُهُ مَا يَدْخُلُ بَطْنَهُ كَانَتْ قِيمَتُهُ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ»

هر آن كس سعى و تلاشش بر اين باشد كه در شكم خويش چه ريزد ارزشش همان باشد كه از شكمش خارج مى شود.

... و در طعام و لباس و خواب و ساير ما يحتاج صوريه به قدر حاجت و ضرورت اكتفا كن و از طريق قناعت به كفايت بيرون مرو تا كارت بر وفق شريعت باشد و به معرفت واجب برسى ...الخ.مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

 

لقمه كآمد از طريق مشتبه              خاك خور خاك و بر آن دندان منه
كان تو را در راه دين مفتون كند             نور ايمان از دلت بيرون كند
نه چندان بخور كز دهانت برآيد              نه چندان كه از ضعف جانت برآيد

« كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُم » مؤيد اين است و« كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا » مقدار اين و در" الجوع طعام الله في ارضه" اشاره به حد اعتدال است هر كه را همت بر آن است كه به شكم چيزى فرستد قيمت آن، آن باشد كه از شكم بيرون آيد.

كما قال ابو عبدالله عليه السلام و رُوى فى الكافى:«مَنْ كَانَتْ هِمَّتُهُ مَا يَدْخُلُ بَطْنَهُ كَانَتْ قِيمَتُهُ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ»

هر آن كس سعى و تلاشش بر اين باشد كه در شكم خويش چه ريزد ارزشش همان باشد كه از شكمش خارج مى شود.

... و در طعام و لباس و خواب و ساير ما يحتاج صوريه به قدر حاجت و ضرورت اكتفا كن و از طريق قناعت به كفايت بيرون مرو تا كارت بر وفق شريعت باشد و به معرفت واجب برسى ...الخ.Starts: 2010/08/17
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

عارف نامى مرحوم مولی محمد بيد آبادى (قدّس سرّه) در رساله سير و سلوك «حسن دل» خود چنين مرقوم فرموده اند:

«در لقمه غايت احتياط رعايت كن تا حرام يا شبهه دار نباشد كه مدار كار در اين راه بر آن است.»

" />


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap