نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 رهنمودهای اخلاقی از حضرت آية الله مظاهری (ره)

منازل تهذیب نفس

1. توبه؛ با تصميم جدي از انحرافات و گناهان به راه مستقيم و تقوي آمدن.
2. اهميّت به همۀ واجبات، مخصوصاً نماز.

3. اهميّت به مستحبّات به اندازه اي كه ضرر به كارش نباشد.
در ميان مستحبّات، نماز شب، قرآن خواندن، دعا و راز و نياز با خدا و ذكر يونسيّه و توسّل به اهل بيت (عليهم السلام) مخصوصاً زيارت جامعه و عاشورا، و از همه مهمتر خدمت به شيعه از اهميّت خاصي برخوردار است.
4. اجتناب از گناه، مخصوصاً حق النّاس، نظير مال ديگران، غيبت، تهمت، شايعه پراكني، نمّامي،... و اين امر چهارم از اهمّ امور است و بايد مواظبت از آن داشته باشيد.5. اهميّت دادن به عمر، به اندازۀ قدرت كوشا باشد.
6. اهميّت دادن به جنبۀ جسماني به اين معني: خواب به اندازه، خوردن به اندازه، استراحت به اندازه، تفريح به اندازه و... .
7. فرو نرفتن در شتهيّات نفس به اين معني: پرخوري، پرخوابي، تنبلي و... نداشته باشد.
8. انتخاب رفيق خوب و اجتناب جداً از رفيق نامناسب مخصوصاً استاد و هم مباحثه و هم حجره و هم مسافرت و ... .
9. مواظبت كامل از زبان، چشم، گوش، بلكه از دل، بي فائده نگويد، نشنود، نبيند، بلكه فكر نكند و اين امر نهم گرچه خيلي مشكل است ولي بسيار مفيد است.
10. اخلاص درهمۀ گفتارها و كردارها و اگر بتواند به همۀ گفتارها و كردارها رنگ خلوص دهد كار بزرگي انجام داده است و بايد از خداوند متعال در ظل توجّهات حضرت بقيّه الله (عجل الله تعالي فرجه الشريف) خواست كه ذرّه اي از (این) نعمت بزرگ را عنايت فرمايد.

منازل تهذیب نفس

1. توبه؛ با تصميم جدي از انحرافات و گناهان به راه مستقيم و تقوي آمدن.
2. اهميّت به همۀ واجبات، مخصوصاً نماز.

3. اهميّت به مستحبّات به اندازه اي كه ضرر به كارش نباشد.
در ميان مستحبّات، نماز شب، قرآن خواندن، دعا و راز و نياز با خدا و ذكر يونسيّه و توسّل به اهل بيت (عليهم السلام) مخصوصاً زيارت جامعه و عاشورا، و از همه مهمتر خدمت به شيعه از اهميّت خاصي برخوردار است.
4. اجتناب از گناه، مخصوصاً حق النّاس، نظير مال ديگران، غيبت، تهمت، شايعه پراكني، نمّامي،... و اين امر چهارم از اهمّ امور است و بايد مواظبت از آن داشته باشيد.5. اهميّت دادن به عمر، به اندازۀ قدرت كوشا باشد.
6. اهميّت دادن به جنبۀ جسماني به اين معني: خواب به اندازه، خوردن به اندازه، استراحت به اندازه، تفريح به اندازه و... .
7. فرو نرفتن در شتهيّات نفس به اين معني: پرخوري، پرخوابي، تنبلي و... نداشته باشد.
8. انتخاب رفيق خوب و اجتناب جداً از رفيق نامناسب مخصوصاً استاد و هم مباحثه و هم حجره و هم مسافرت و ... .
9. مواظبت كامل از زبان، چشم، گوش، بلكه از دل، بي فائده نگويد، نشنود، نبيند، بلكه فكر نكند و اين امر نهم گرچه خيلي مشكل است ولي بسيار مفيد است.
10. اخلاص درهمۀ گفتارها و كردارها و اگر بتواند به همۀ گفتارها و كردارها رنگ خلوص دهد كار بزرگي انجام داده است و بايد از خداوند متعال در ظل توجّهات حضرت بقيّه الله (عجل الله تعالي فرجه الشريف) خواست كه ذرّه اي از (این) نعمت بزرگ را عنايت فرمايد.

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

منازل تهذیب نفس

1. توبه؛ با تصميم جدي از انحرافات و گناهان به راه مستقيم و تقوي آمدن.
2. اهميّت به همۀ واجبات، مخصوصاً نماز.

3. اهميّت به مستحبّات به اندازه اي كه ضرر به كارش نباشد.
در ميان مستحبّات، نماز شب، قرآن خواندن، دعا و راز و نياز با خدا و ذكر يونسيّه و توسّل به اهل بيت (عليهم السلام) مخصوصاً زيارت جامعه و عاشورا، و از همه مهمتر خدمت به شيعه از اهميّت خاصي برخوردار است.
4. اجتناب از گناه، مخصوصاً حق النّاس، نظير مال ديگران، غيبت، تهمت، شايعه پراكني، نمّامي،... و اين امر چهارم از اهمّ امور است و بايد مواظبت از آن داشته باشيد.5. اهميّت دادن به عمر، به اندازۀ قدرت كوشا باشد.
6. اهميّت دادن به جنبۀ جسماني به اين معني: خواب به اندازه، خوردن به اندازه، استراحت به اندازه، تفريح به اندازه و... .
7. فرو نرفتن در شتهيّات نفس به اين معني: پرخوري، پرخوابي، تنبلي و... نداشته باشد.
8. انتخاب رفيق خوب و اجتناب جداً از رفيق نامناسب مخصوصاً استاد و هم مباحثه و هم حجره و هم مسافرت و ... .
9. مواظبت كامل از زبان، چشم، گوش، بلكه از دل، بي فائده نگويد، نشنود، نبيند، بلكه فكر نكند و اين امر نهم گرچه خيلي مشكل است ولي بسيار مفيد است.
10. اخلاص درهمۀ گفتارها و كردارها و اگر بتواند به همۀ گفتارها و كردارها رنگ خلوص دهد كار بزرگي انجام داده است و بايد از خداوند متعال در ظل توجّهات حضرت بقيّه الله (عجل الله تعالي فرجه الشريف) خواست كه ذرّه اي از (این) نعمت بزرگ را عنايت فرمايد.

Starts: 2010/08/17
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap