نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 آنچه عباس را عباس کرد

آنچه در صحنه عاشورا عباس را عباس کرده است، دو صفت است: اول در ميدان جهاد نفس، جهاد اکبر کرده است. در حديث است: «کان عبد بني هاشم»، در بين بني هاشم از عباس عابد تر وجود نداشت (در مرحله يقين).

دوم در ميدان جهاد به مقامي مي رسد که آقا ابا عبد الله الحسين مي فرمايد: «بنفسي انت!»، جانم فداي تو! الله اکبر! امام معصوم که تمام عالم به امام معصوم مي گويد: جانم فداي تو! فداک ابي و امي و نفسي، امام هم مي گويد:«فداک نفسي!»، «بنفسي انت!»، يعني به کجا رسيده است؟! مجاهد است و مجاهده مي کند !

آنچه در صحنه عاشورا عباس را عباس کرده است، دو صفت است: اول در ميدان جهاد نفس، جهاد اکبر کرده است. در حديث است: «کان عبد بني هاشم»، در بين بني هاشم از عباس عابد تر وجود نداشت (در مرحله يقين).

دوم در ميدان جهاد به مقامي مي رسد که آقا ابا عبد الله الحسين مي فرمايد: «بنفسي انت!»، جانم فداي تو! الله اکبر! امام معصوم که تمام عالم به امام معصوم مي گويد: جانم فداي تو! فداک ابي و امي و نفسي، امام هم مي گويد:«فداک نفسي!»، «بنفسي انت!»، يعني به کجا رسيده است؟! مجاهد است و مجاهده مي کند !

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

دوم در ميدان جهاد به مقامي مي رسد که آقا ابا عبد الله الحسين مي فرمايد: «بنفسي انت!»، جانم فداي تو! الله اکبر! امام معصوم که تمام عالم به امام معصوم مي گويد: جانم فداي تو! فداک ابي و امي و نفسي، امام هم مي گويد:«فداک نفسي!»، «بنفسي انت!»، يعني به کجا رسيده است؟! مجاهد است و مجاهده مي کند !

Starts: 2012/09/04
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
آنچه در صحنه عاشورا عباس را عباس کرده است، دو صفت است: اول در ميدان جهاد نفس، جهاد اکبر کرده است. در حديث است: «کان عبد بني هاشم»، در بين بني هاشم از عباس عابد تر وجود نداشت (در مرحله يقين)." />


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap