نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 ای انسان! به زندگی ات معنا بده.

\"ایگاهي زندگي انسان عمق ندارد و او حقيقت را به لحظه اي مي فروشد... زندگي و حيات انساني بايد عمق داشته باشد تا انسان بتواند  روي آن موج ايجاد کند. هر کسی باید در زندگي خود دارای موج توحيد باشد؛ زندگي دارای درون و عمقي است که اگر انسان به آن نرسد، بي حاصل است؛ نوع بشر بي حاصل است. عمق زندگي انسان حيات طيّبه است؛ حيات طيّبه اي که با جلوه هاي توحيد همراه است.

 

انسان بايد به آن برسد؛ درس عاشورا و محرم نیز همين است؛ «کل يوم عاشورا و کل عرض کربلا» يعني اين درس ها را در هر مکان و در هر زماني بخوان، با هر شغلي که داري و در هر جا که زندگي مي کني بخوان. اين درس، از دروس پیاده شده بر روي کاغذ نيست؛ بلکه درسی است که انسان بايد آن را در جان و حقيقت وجودش پياده کند وگرنه اين درس ها با درس خواندن حاصل نمی شود.

 

درس عاشورا اين است که اي انسان، به زندگي ات معنا بده. زمانی زندگي معنادار مي شود که انسان خود را به جذبه توحيد عرضه کند؛ آنوقت اگر راه زندگيش را به درستی پيدا کرد، راه درست مرگ  را نیز پيدا مي کند که چگونه بميرد. آنوقت متوجه اين بند از زيارت عاشورا مي شود که  «الّلهمَ اجعَل مَحيايَ محيا مُحَمَدٍ وَ آلَ مُحَمَدٍ وَ مَماتي مَماتَ مُحَمَدٍ وَ آل مُحَمَد»، خدايا، حيات مرا همانند حيات اهل بيت (عليهم السلام) و حيات پيغمبر (صلی الله عليه و آله) قرار بده، و مرگ مرا نیز همانند مرگ اهل بيت (عليهم السلام)  قرار بده. اين يعني انسان با نگرش در زندگی اهل بیت (علیهم السلام) از حيات و زندگي آنها به وجد آمده است. حيات و مرگ اهل بیت (علیهم السلام) همه بر محور توحيد و الله است. به همين خاطر است که حماسه ساز هستند و همواره ماندگارند و از بين نمی روند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فروغ توحید (پس از ویرایش مجدد)

\"ایگاهي زندگي انسان عمق ندارد و او حقيقت را به لحظه اي مي فروشد... زندگي و حيات انساني بايد عمق داشته باشد تا انسان بتواند  روي آن موج ايجاد کند. هر کسی باید در زندگي خود دارای موج توحيد باشد؛ زندگي دارای درون و عمقي است که اگر انسان به آن نرسد، بي حاصل است؛ نوع بشر بي حاصل است. عمق زندگي انسان حيات طيّبه است؛ حيات طيّبه اي که با جلوه هاي توحيد همراه است.

 

انسان بايد به آن برسد؛ درس عاشورا و محرم نیز همين است؛ «کل يوم عاشورا و کل عرض کربلا» يعني اين درس ها را در هر مکان و در هر زماني بخوان، با هر شغلي که داري و در هر جا که زندگي مي کني بخوان. اين درس، از دروس پیاده شده بر روي کاغذ نيست؛ بلکه درسی است که انسان بايد آن را در جان و حقيقت وجودش پياده کند وگرنه اين درس ها با درس خواندن حاصل نمی شود.

 

درس عاشورا اين است که اي انسان، به زندگي ات معنا بده. زمانی زندگي معنادار مي شود که انسان خود را به جذبه توحيد عرضه کند؛ آنوقت اگر راه زندگيش را به درستی پيدا کرد، راه درست مرگ  را نیز پيدا مي کند که چگونه بميرد. آنوقت متوجه اين بند از زيارت عاشورا مي شود که  «الّلهمَ اجعَل مَحيايَ محيا مُحَمَدٍ وَ آلَ مُحَمَدٍ وَ مَماتي مَماتَ مُحَمَدٍ وَ آل مُحَمَد»، خدايا، حيات مرا همانند حيات اهل بيت (عليهم السلام) و حيات پيغمبر (صلی الله عليه و آله) قرار بده، و مرگ مرا نیز همانند مرگ اهل بيت (عليهم السلام)  قرار بده. اين يعني انسان با نگرش در زندگی اهل بیت (علیهم السلام) از حيات و زندگي آنها به وجد آمده است. حيات و مرگ اهل بیت (علیهم السلام) همه بر محور توحيد و الله است. به همين خاطر است که حماسه ساز هستند و همواره ماندگارند و از بين نمی روند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فروغ توحید (پس از ویرایش مجدد)

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
انسان بايد به آن برسد؛ درس عاشورا و محرم نیز همين است؛ «کل يوم عاشورا و کل عرض کربلا» يعني اين درس ها را در هر مکان و در هر زماني بخوان، با هر شغلي که داري و در هر جا که زندگي مي کني بخوان. اين درس، از دروس پیاده شده بر روي کاغذ نيست؛ بلکه درسی است که انسان بايد آن را در جان و حقيقت وجودش پياده کند وگرنه اين درس ها با درس خواندن حاصل نمی شود.

 

درس عاشورا اين است که اي انسان، به زندگي ات معنا بده. زمانی زندگي معنادار مي شود که انسان خود را به جذبه توحيد عرضه کند؛ آنوقت اگر راه زندگيش را به درستی پيدا کرد، راه درست مرگ  را نیز پيدا مي کند که چگونه بميرد. آنوقت متوجه اين بند از زيارت عاشورا مي شود که  «الّلهمَ اجعَل مَحيايَ محيا مُحَمَدٍ وَ آلَ مُحَمَدٍ وَ مَماتي مَماتَ مُحَمَدٍ وَ آل مُحَمَد»، خدايا، حيات مرا همانند حيات اهل بيت (عليهم السلام) و حيات پيغمبر (صلی الله عليه و آله) قرار بده، و مرگ مرا نیز همانند مرگ اهل بيت (عليهم السلام)  قرار بده. اين يعني انسان با نگرش در زندگی اهل بیت (علیهم السلام) از حيات و زندگي آنها به وجد آمده است. حيات و مرگ اهل بیت (علیهم السلام) همه بر محور توحيد و الله است. به همين خاطر است که حماسه ساز هستند و همواره ماندگارند و از بين نمی روند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فروغ توحید (پس از ویرایش مجدد)

Starts: 2012/08/15
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
\"ایگاهي زندگي انسان عمق ندارد و او حقيقت را به لحظه اي مي فروشد... زندگي و حيات انساني بايد عمق داشته باشد تا انسان بتواند  روي آن موج ايجاد کند. هر کسی باید در زندگي خود دارای موج توحيد باشد؛ زندگي دارای درون و عمقي است که اگر انسان به آن نرسد، بي حاصل است؛ نوع بشر بي حاصل است. عمق زندگي انسان حيات طيّبه است؛ حيات طيّبه اي که با جلوه هاي توحيد همراه است.

 

" />پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap