نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 اینهمه از نظر لطف شما می بینم

می گفت؛ گه گاه به اسرار وجودی خود و کارهایم می اندیشم، احساس می کنم یکی از مسایل که باعث خیر و برکت در زندگی­ ام شده و همواره عنایت و لطف الهی را شامل حال من کرده است، به دلیل احترام و نیکی فراوان بوده است که به والدین خود به ویژه در دوران پیری و هنگام بیماری کرده ام. علاوه بر توجه معنوی و عاطفی، تا آنجا که توانایی­ ام اجازه می داد- با وجود فقر مالی و مشکلات مادی در زندگی ام – از نظر هزینه و مخارج زندگی به آنان کمک و مساعدت کرده ام.

 

 

 

 

 

منبع: ویژه نامه اخلاق - ماهنامه خیمه

می گفت؛ گه گاه به اسرار وجودی خود و کارهایم می اندیشم، احساس می کنم یکی از مسایل که باعث خیر و برکت در زندگی­ ام شده و همواره عنایت و لطف الهی را شامل حال من کرده است، به دلیل احترام و نیکی فراوان بوده است که به والدین خود به ویژه در دوران پیری و هنگام بیماری کرده ام. علاوه بر توجه معنوی و عاطفی، تا آنجا که توانایی­ ام اجازه می داد- با وجود فقر مالی و مشکلات مادی در زندگی ام – از نظر هزینه و مخارج زندگی به آنان کمک و مساعدت کرده ام.

 

 

 

 

 

منبع: ویژه نامه اخلاق - ماهنامه خیمه

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

می گفت؛ گه گاه به اسرار وجودی خود و کارهایم می اندیشم، احساس می کنم یکی از مسایل که باعث خیر و برکت در زندگی­ ام شده و همواره عنایت و لطف الهی را شامل حال من کرده است، به دلیل احترام و نیکی فراوان بوده است که به والدین خود به ویژه در دوران پیری و هنگام بیماری کرده ام. علاوه بر توجه معنوی و عاطفی، تا آنجا که توانایی­ ام اجازه می داد- با وجود فقر مالی و مشکلات مادی در زندگی ام – از نظر هزینه و مخارج زندگی به آنان کمک و مساعدت کرده ام.

 

 

 

 

 

منبع: ویژه نامه اخلاق - ماهنامه خیمه

Starts: 2012/10/07
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap