نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 اینجا ملک خصوصی است؛ ورود ممنوع!

می گفت: قلب، خانه ملائکه است، صفات رذیله مثل سگ های پارس کننده هستند و ملائکه در خانه ای که سگ باشد وارد نمی شوند. سه امر وسوسه شیطان را از بین می برد وقتی به این سه امر متخلق(متصف) شدی وسوسه شیطانی در تو از بین می رود: اول این که هر چه در دست توست ملک خودت ندانی. دوم مدبر امور را خداوند متعال بدانی و اگر عمل نیک انجام دادی، از آن خدا بدانی. سوم این که تمام اشتغال خود را در انجام اوامر و نواهی صرف کنی.

 


منبع: ماهنامه خیمه- ویژه نامه اخلاق.

می گفت: قلب، خانه ملائکه است، صفات رذیله مثل سگ های پارس کننده هستند و ملائکه در خانه ای که سگ باشد وارد نمی شوند. سه امر وسوسه شیطان را از بین می برد وقتی به این سه امر متخلق(متصف) شدی وسوسه شیطانی در تو از بین می رود: اول این که هر چه در دست توست ملک خودت ندانی. دوم مدبر امور را خداوند متعال بدانی و اگر عمل نیک انجام دادی، از آن خدا بدانی. سوم این که تمام اشتغال خود را در انجام اوامر و نواهی صرف کنی.

 


منبع: ماهنامه خیمه- ویژه نامه اخلاق.

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

می گفت: قلب، خانه ملائکه است، صفات رذیله مثل سگ های پارس کننده هستند و ملائکه در خانه ای که سگ باشد وارد نمی شوند. سه امر وسوسه شیطان را از بین می برد وقتی به این سه امر متخلق(متصف) شدی وسوسه شیطانی در تو از بین می رود: اول این که هر چه در دست توست ملک خودت ندانی. دوم مدبر امور را خداوند متعال بدانی و اگر عمل نیک انجام دادی، از آن خدا بدانی. سوم این که تمام اشتغال خود را در انجام اوامر و نواهی صرف کنی.

 


منبع: ماهنامه خیمه- ویژه نامه اخلاق.

Starts: 2012/10/08
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap