نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 شبهای محرم 85 (2)

پخش:

{wmaremote}http://darolershad.org/mp3/other/shabmoharram85_mohammadiyye2.wma{/wmaremote}

دریافت :

http://darolershad.org/mp3/other/shabmoharram85_mohammadiyye2.wma

پخش:

{wmaremote}http://darolershad.org/mp3/other/shabmoharram85_mohammadiyye2.wma{/wmaremote}

دریافت :

http://darolershad.org/mp3/other/shabmoharram85_mohammadiyye2.wma

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

پخش:

{wmaremote}http://darolershad.org/mp3/other/shabmoharram85_mohammadiyye2.wma{/wmaremote}

دریافت :

http://darolershad.org/mp3/other/shabmoharram85_mohammadiyye2.wma

Starts: 2010/11/08
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap