نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 درسی از آیة الله انصاری شیرازی

مقام انس

اگر جمعیت اندک بود، حتی اگر یک نفر هم باشد، برای خدا تبلیغ کنیم.

در روایت آمده: «إِذَا لَمْ يَحْضُرِ الْمَسْجِدَ أَحَدٌ فَالْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَة» اگر امام جماعتی وارد مسجد شد ولی مأمومی نیامد، خودش نماز بخواند، زیرا خودش جماعتی است. در روایت علت را این طور می فرماید: «لِأَنَّهُ مَتَى أَذَّنَ وَ أَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ مَتَى أَقَامَ وَ لَمْ يُؤَذِّنْ صَلَّى خَلْفَهُ صَفٌّ وَاحِد» اگر مؤمن برای نماز، اذان و اقامه بگوید، دو صف از ملائکه به او اقتدا می کنند و اگر فقط اقامه بگوید، یک صف به او اقتدا می کنند. بر ما طلبه ها لازم است که مؤدب به آداب دینی باشیم و در نماز جماعت به کميّت آن توجهی نکنیم. منقول است که یک سال مرحوم حاج شیخ عباس قمی، صاحب مفاتیح الجنان، در مسجد گوهرشاد اقامه جماعت می فرمود. بعد از چند روز متوجه شد که جمعیت کثیری به او اقتدا می کنند و صف های باشکوهی تشکیل می شود، که بر اثر آن یک لذتی از ریاست و امامت در دلش خطور کرد، همین امر باعث شد که از ادامه آن جماعت دست کشیده و به مسجد نیامد. وقتی سبب را از او پرسیدند، گفت: یک حالتی در خودم مشاهده کردم که الهی نبود.

انسان باید برای خداوند زندگی کند، زیرا سرانجام ما باید انیس خداوند گردیم.


هزاران در از خلق بر خود ببندی گرت باز باشد در آسمانی

آن که در دنیا و آخرت، قبر و زندگی با مخلوق است، خداوند متعال است: «هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ» یکی از اسمای حسنای او «الرَّقیب» است؛ یعنی همیشه با مخلوق است و مراقب او می باشد. علی هذا ما هم باید حضور و مراقبت داشته باشیم تا بدین سان به انسی نایل شویم که حلاوت خاصی دارد.


خداوندا، انس با خودت را در ذائقه جانمان، به ما بچشان. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

مقام انس

اگر جمعیت اندک بود، حتی اگر یک نفر هم باشد، برای خدا تبلیغ کنیم.

در روایت آمده: «إِذَا لَمْ يَحْضُرِ الْمَسْجِدَ أَحَدٌ فَالْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَة» اگر امام جماعتی وارد مسجد شد ولی مأمومی نیامد، خودش نماز بخواند، زیرا خودش جماعتی است. در روایت علت را این طور می فرماید: «لِأَنَّهُ مَتَى أَذَّنَ وَ أَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ مَتَى أَقَامَ وَ لَمْ يُؤَذِّنْ صَلَّى خَلْفَهُ صَفٌّ وَاحِد» اگر مؤمن برای نماز، اذان و اقامه بگوید، دو صف از ملائکه به او اقتدا می کنند و اگر فقط اقامه بگوید، یک صف به او اقتدا می کنند. بر ما طلبه ها لازم است که مؤدب به آداب دینی باشیم و در نماز جماعت به کميّت آن توجهی نکنیم. منقول است که یک سال مرحوم حاج شیخ عباس قمی، صاحب مفاتیح الجنان، در مسجد گوهرشاد اقامه جماعت می فرمود. بعد از چند روز متوجه شد که جمعیت کثیری به او اقتدا می کنند و صف های باشکوهی تشکیل می شود، که بر اثر آن یک لذتی از ریاست و امامت در دلش خطور کرد، همین امر باعث شد که از ادامه آن جماعت دست کشیده و به مسجد نیامد. وقتی سبب را از او پرسیدند، گفت: یک حالتی در خودم مشاهده کردم که الهی نبود.

انسان باید برای خداوند زندگی کند، زیرا سرانجام ما باید انیس خداوند گردیم.


هزاران در از خلق بر خود ببندی گرت باز باشد در آسمانی

آن که در دنیا و آخرت، قبر و زندگی با مخلوق است، خداوند متعال است: «هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ» یکی از اسمای حسنای او «الرَّقیب» است؛ یعنی همیشه با مخلوق است و مراقب او می باشد. علی هذا ما هم باید حضور و مراقبت داشته باشیم تا بدین سان به انسی نایل شویم که حلاوت خاصی دارد.


خداوندا، انس با خودت را در ذائقه جانمان، به ما بچشان. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

انسان باید برای خداوند زندگی کند، زیرا سرانجام ما باید انیس خداوند گردیم.


هزاران در از خلق بر خود ببندی گرت باز باشد در آسمانی

آن که در دنیا و آخرت، قبر و زندگی با مخلوق است، خداوند متعال است: «هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ» یکی از اسمای حسنای او «الرَّقیب» است؛ یعنی همیشه با مخلوق است و مراقب او می باشد. علی هذا ما هم باید حضور و مراقبت داشته باشیم تا بدین سان به انسی نایل شویم که حلاوت خاصی دارد.


خداوندا، انس با خودت را در ذائقه جانمان، به ما بچشان. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

Starts: 2010/08/12
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

مقام انس

اگر جمعیت اندک بود، حتی اگر یک نفر هم باشد، برای خدا تبلیغ کنیم.

در روایت آمده: «إِذَا لَمْ يَحْضُرِ الْمَسْجِدَ أَحَدٌ فَالْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَة» اگر امام جماعتی وارد مسجد شد ولی مأمومی نیامد، خودش نماز بخواند، زیرا خودش جماعتی است. در روایت علت را این طور می فرماید: «لِأَنَّهُ مَتَى أَذَّنَ وَ أَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ مَتَى أَقَامَ وَ لَمْ يُؤَذِّنْ صَلَّى خَلْفَهُ صَفٌّ وَاحِد» اگر مؤمن برای نماز، اذان و اقامه بگوید، دو صف از ملائکه به او اقتدا می کنند و اگر فقط اقامه بگوید، یک صف به او اقتدا می کنند. بر ما طلبه ها لازم است که مؤدب به آداب دینی باشیم و در نماز جماعت به کميّت آن توجهی نکنیم. منقول است که یک سال مرحوم حاج شیخ عباس قمی، صاحب مفاتیح الجنان، در مسجد گوهرشاد اقامه جماعت می فرمود. بعد از چند روز متوجه شد که جمعیت کثیری به او اقتدا می کنند و صف های باشکوهی تشکیل می شود، که بر اثر آن یک لذتی از ریاست و امامت در دلش خطور کرد، همین امر باعث شد که از ادامه آن جماعت دست کشیده و به مسجد نیامد. وقتی سبب را از او پرسیدند، گفت: یک حالتی در خودم مشاهده کردم که الهی نبود.

" />


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap