نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 اللهمّ اجْعَلْنی فیهِ من المُسْتَغْفرینَ واجْعَلْنی فیهِ من عِبادَكَ الصّالحینَ القانِتین...

دعای روز پنجم

اللهمّ اجْعَلْنی فیهِ من المُسْتَغْفرینَ واجْعَلْنی فیهِ من عِبادَكَ الصّالحینَ القانِتین واجْعَلْنی فیهِ من اوْلیائِكَ المُقَرّبینَ بِرَأفَتِكَ یا ارْحَمَ الرّاحِمین

پروردگارا، مرا در این روز ازجمله استغفار کنندگان درگاهت قرار ده، و از بندگان شایسته و فرمانبردارت بگردان، همان بندگانی که جز به رضا و خشنودی تو قدمی برنمی دارند. خدایا، به حق رفعت و لطف و مهربانیت در این روز مرا از یاران و دوستان نزدیک خود قرار ده. ای مهربان ترین مهربانان.

دعای روز پنجم

اللهمّ اجْعَلْنی فیهِ من المُسْتَغْفرینَ واجْعَلْنی فیهِ من عِبادَكَ الصّالحینَ القانِتین واجْعَلْنی فیهِ من اوْلیائِكَ المُقَرّبینَ بِرَأفَتِكَ یا ارْحَمَ الرّاحِمین

پروردگارا، مرا در این روز ازجمله استغفار کنندگان درگاهت قرار ده، و از بندگان شایسته و فرمانبردارت بگردان، همان بندگانی که جز به رضا و خشنودی تو قدمی برنمی دارند. خدایا، به حق رفعت و لطف و مهربانیت در این روز مرا از یاران و دوستان نزدیک خود قرار ده. ای مهربان ترین مهربانان.

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

دعای روز پنجم

اللهمّ اجْعَلْنی فیهِ من المُسْتَغْفرینَ واجْعَلْنی فیهِ من عِبادَكَ الصّالحینَ القانِتین واجْعَلْنی فیهِ من اوْلیائِكَ المُقَرّبینَ بِرَأفَتِكَ یا ارْحَمَ الرّاحِمین

پروردگارا، مرا در این روز ازجمله استغفار کنندگان درگاهت قرار ده، و از بندگان شایسته و فرمانبردارت بگردان، همان بندگانی که جز به رضا و خشنودی تو قدمی برنمی دارند. خدایا، به حق رفعت و لطف و مهربانیت در این روز مرا از یاران و دوستان نزدیک خود قرار ده. ای مهربان ترین مهربانان.

Starts: 2012/07/24
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap