نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 همه بايد سايه ى ظلم را احساس كنند

از اين خونريزى هايى كه پيش از ظهور حضرت حجّت (علیه السلام) واقع مى شود، معلوم مى گردد كه ظهور آن حضرت مانع از خونريزى است، چون همه طَوْعا يا كَرْها(خواسته و يا ناخواسته.) تابع آن حضرت خواهند شد.

و نيز معلوم مى شود كه آن قدر بايد ظلم و خونريزى صورت بگيرد كه براى همه روشن گردد كه « مُلِئَتْ ظُلْما وَ جَوْرا »؛(1) (زمين از جور و ستم پر شد.) و همه ى اهل زمين در هر كجا كه باشند احساس كنند سايه ى ظلم و جور بر سر آن هاست و همه ى جهانيان حتّى كفّار، در فشار ظلم و ستم به سر ببرند و به انتظار نجات و ظهور فرج و مصلح باشند.

ائمّه ى ما ـ (عليهم السّلام)ـ در روايات به ما خبر داده اند كه: «خيلى از اهل ايمان و عقيده در اثر ابتلائات بر مى گردند»(«لاِءَنَّهُ يَقُوُم بَعْدَ... ارْتِدادِ أَكْثَرِ الْقائِلِينَ بِإِمامَتِهِ.»؛ "زيرا او بعد از... بازگشت بيشتر معتقدان به امامتش قيام مى كند." (2) خدا كند ايمان ما تا آن وقت باقى بماند، و گرنه اگر ظهور هم نزديك باشد ولى ايمان ما زايل شده باشد، ديگر ما را چه باظهور آن حضرت و حضرت را چه با ما؟!

براى مؤمنين تثبيت در دين و ايمان و ثبات قدم تا ظهور آن حضرت، از ظهور آن حضرت مهم تر است.

1.بحار الانوار، ج 3، ص 80؛ ج 36، ص 358؛ طرائف، ج 1، ص 177.

2.بحار الانوار، ج 51، ص 30، 157؛ ج 52، ص 23؛ اعلام الورى، ص 436، 439؛ الخرائج، ج 3، ص 1171؛ الصراط المستقيم، ج 2، ص 230، 231؛ كشف الغمّة، ج 2، ص 526؛ كفاية الاثر، ص 283؛ كمال الدين، ج 2، ص 378، 384، منتخب الانوار، ص 39.

از اين خونريزى هايى كه پيش از ظهور حضرت حجّت (علیه السلام) واقع مى شود، معلوم مى گردد كه ظهور آن حضرت مانع از خونريزى است، چون همه طَوْعا يا كَرْها(خواسته و يا ناخواسته.) تابع آن حضرت خواهند شد.

و نيز معلوم مى شود كه آن قدر بايد ظلم و خونريزى صورت بگيرد كه براى همه روشن گردد كه « مُلِئَتْ ظُلْما وَ جَوْرا »؛(1) (زمين از جور و ستم پر شد.) و همه ى اهل زمين در هر كجا كه باشند احساس كنند سايه ى ظلم و جور بر سر آن هاست و همه ى جهانيان حتّى كفّار، در فشار ظلم و ستم به سر ببرند و به انتظار نجات و ظهور فرج و مصلح باشند.

ائمّه ى ما ـ (عليهم السّلام)ـ در روايات به ما خبر داده اند كه: «خيلى از اهل ايمان و عقيده در اثر ابتلائات بر مى گردند»(«لاِءَنَّهُ يَقُوُم بَعْدَ... ارْتِدادِ أَكْثَرِ الْقائِلِينَ بِإِمامَتِهِ.»؛ "زيرا او بعد از... بازگشت بيشتر معتقدان به امامتش قيام مى كند." (2) خدا كند ايمان ما تا آن وقت باقى بماند، و گرنه اگر ظهور هم نزديك باشد ولى ايمان ما زايل شده باشد، ديگر ما را چه باظهور آن حضرت و حضرت را چه با ما؟!

براى مؤمنين تثبيت در دين و ايمان و ثبات قدم تا ظهور آن حضرت، از ظهور آن حضرت مهم تر است.

1.بحار الانوار، ج 3، ص 80؛ ج 36، ص 358؛ طرائف، ج 1، ص 177.

2.بحار الانوار، ج 51، ص 30، 157؛ ج 52، ص 23؛ اعلام الورى، ص 436، 439؛ الخرائج، ج 3، ص 1171؛ الصراط المستقيم، ج 2، ص 230، 231؛ كشف الغمّة، ج 2، ص 526؛ كفاية الاثر، ص 283؛ كمال الدين، ج 2، ص 378، 384، منتخب الانوار، ص 39.

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

و نيز معلوم مى شود كه آن قدر بايد ظلم و خونريزى صورت بگيرد كه براى همه روشن گردد كه « مُلِئَتْ ظُلْما وَ جَوْرا »؛(1) (زمين از جور و ستم پر شد.) و همه ى اهل زمين در هر كجا كه باشند احساس كنند سايه ى ظلم و جور بر سر آن هاست و همه ى جهانيان حتّى كفّار، در فشار ظلم و ستم به سر ببرند و به انتظار نجات و ظهور فرج و مصلح باشند.

ائمّه ى ما ـ (عليهم السّلام)ـ در روايات به ما خبر داده اند كه: «خيلى از اهل ايمان و عقيده در اثر ابتلائات بر مى گردند»(«لاِءَنَّهُ يَقُوُم بَعْدَ... ارْتِدادِ أَكْثَرِ الْقائِلِينَ بِإِمامَتِهِ.»؛ "زيرا او بعد از... بازگشت بيشتر معتقدان به امامتش قيام مى كند." (2) خدا كند ايمان ما تا آن وقت باقى بماند، و گرنه اگر ظهور هم نزديك باشد ولى ايمان ما زايل شده باشد، ديگر ما را چه باظهور آن حضرت و حضرت را چه با ما؟!

براى مؤمنين تثبيت در دين و ايمان و ثبات قدم تا ظهور آن حضرت، از ظهور آن حضرت مهم تر است.

1.بحار الانوار، ج 3، ص 80؛ ج 36، ص 358؛ طرائف، ج 1، ص 177.

2.بحار الانوار، ج 51، ص 30، 157؛ ج 52، ص 23؛ اعلام الورى، ص 436، 439؛ الخرائج، ج 3، ص 1171؛ الصراط المستقيم، ج 2، ص 230، 231؛ كشف الغمّة، ج 2، ص 526؛ كفاية الاثر، ص 283؛ كمال الدين، ج 2، ص 378، 384، منتخب الانوار، ص 39.

Starts: 2012/08/22
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
از اين خونريزى هايى كه پيش از ظهور حضرت حجّت (علیه السلام) واقع مى شود، معلوم مى گردد كه ظهور آن حضرت مانع از خونريزى است، چون همه طَوْعا يا كَرْها(خواسته و يا ناخواسته.) تابع آن حضرت خواهند شد.

" />


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap