نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 دستورالعملی از آیة الله انصاری شیرازی (رحمة الله علیه)

أميرالمؤمنين (سلام الله علیه) فرمود:\"برای جانهای شما بهایی جز بهشت نیست، پس آن را به کمتر از بهشت نفروشید\".

دنیا و ریاست بر دنیا مثل غذایی است که پای دندان انسان مانده و با خلال کردن بیرون می اندازد.

[ایشان با توصیه بر تداوم ذکر "الهی یا حیّ یا قیوم" برای تذکر و تنبه بیشتر می فرمودند:] فَفـِرُّوا إلی الله باید همه به سوی خداوند متعال فرار کنیم.

وَ أنذِرهم یومَ الحسرة إذ قـُضِيَ الأمرُ آخر عمر انسان خیلی حسرت می خورد، چون وقتی است که کار از کار گذشته است

أميرالمؤمنين (سلام الله علیه) فرمود:\"برای جانهای شما بهایی جز بهشت نیست، پس آن را به کمتر از بهشت نفروشید\".

دنیا و ریاست بر دنیا مثل غذایی است که پای دندان انسان مانده و با خلال کردن بیرون می اندازد.

[ایشان با توصیه بر تداوم ذکر "الهی یا حیّ یا قیوم" برای تذکر و تنبه بیشتر می فرمودند:] فَفـِرُّوا إلی الله باید همه به سوی خداوند متعال فرار کنیم.

وَ أنذِرهم یومَ الحسرة إذ قـُضِيَ الأمرُ آخر عمر انسان خیلی حسرت می خورد، چون وقتی است که کار از کار گذشته است

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

[ایشان با توصیه بر تداوم ذکر "الهی یا حیّ یا قیوم" برای تذکر و تنبه بیشتر می فرمودند:] فَفـِرُّوا إلی الله باید همه به سوی خداوند متعال فرار کنیم.

وَ أنذِرهم یومَ الحسرة إذ قـُضِيَ الأمرُ آخر عمر انسان خیلی حسرت می خورد، چون وقتی است که کار از کار گذشته است

Starts: 2011/05/21
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
أميرالمؤمنين (سلام الله علیه) فرمود:\"برای جانهای شما بهایی جز بهشت نیست، پس آن را به کمتر از بهشت نفروشید\".

دنیا و ریاست بر دنیا مثل غذایی است که پای دندان انسان مانده و با خلال کردن بیرون می اندازد.

" />


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap