نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 پژوهشی در تاریخچه مطبوعات اردبیل 3: دکتر جواد وهاب زاده

بسم الله الرحمن الرحیم

پژوهشی درتاریخچه مطبوعات اردبیل 3

نوشته: دکتر جوادوهاب زاده

روزنامه دفاع مردم

صاحب امتیاز آن مرحوم سیداسماعیل حسینی صاحب گاراژ مشهد بود که از سال1330 منتشر شده و شماره 39 آن ( باتاریخ 9 بهمن 1333) در دست است. در کتاب «شناسنامه مطبوعات ایران» و همچنین درکتاب چهره مطبوعات معاصر نیز به این نشریه اشاره شده است.
روزنامه
قزلباش
این نشریه با صاحب امتیازی مرحوم محمد مهرانی (1354- 1277)، کارمنداداره دارایی، و مدیر مسئولی آقای سید مهدی مصطفوی، از مهرماه 1331 انتشار یافته است. شماره پنجم این روزنامه به تاریخ 3 آذر 1331 در دست است. کتاب «چهره مطبوعات معاصر» به اشتباه محل انتشار این روزنامه را تبریز نوشته است.


روزنامه پیغام آشنا
صاحب امتیاز آن آقای میر عبدالله حریری کاشانی، مدیر دبستان رهبراردبیل بود. این روزنامه از شهریورماه 1331 منتشر شده است.
در کتاب «شناسنامه مطبوعات ایران» شروع انتشار آن به اشتباه سال 1328 قید شده است. این روزنامه ظاهراًتا سال 1332 انتشار یافته است. در کتاب «چهره مطبوعات معاصر» نیز به روزنامه«پیغام آشنا» اشاره شده است.
روزنامه آینده سپید

این روزنامه توسط مرحوم مهندس ابوالقاسم صدر ( 1332- 1301)، مهندس شرکت برق اردبیل و دبیر فیزیک دبیرستان صفوی و برادرش حاجی بابا صدر (فرزندان مرحوم میرزا شفیع صدر)، از اواخر سال 1330به صورت هفته نامه منتشر می شده است. در شماره دهم مورخه 13 اردیبهشت 1331 روزنامه قبس، از این روزنامه مطلبی تحت عنوان «در اطراف برق اردبیل» به قلم مهندس صدر نقل شده است.

کتاب چهره مطبوعات معاصر، حاجی بابا صدر را به عنوان صاحب امتیاز این روزنامه معرفی کرده است. به قرار اطلاع چون مهندس صدر حائز شرط سنی برای کسب امتیاز روزنامه نبود، برادر بزرگ خود را به عنوان صاحب امتیاز نشریه اش انتخاب کرده است.
روزنامه بهارآذربایجان

این روزنامه در دو دوره منتشر شده است:
دوره اوّل آن از هفته دوم فروردین ماه 1331 به صاحب امتیازی ومدیر مسئولی مرحوم محمود صالحی  )1372- 1290) کارمند اداره دارایی اردبیل، به صورت نشریه هفتگی محلی اردبیل انتشار یافته و چون مشی سیاسی آن طرفداری آشکار از حکومت دکتر مصدق بود، بعد از 28 مرداد 1332 در محاق تعطیل افتاده است.

شعار این نشریه عبارت:«باید زبن بریده شود ریشه فساد» بود که همواره در سر لوحه آن قرارداشت.

دوره دوم این روزنامه بعداز انقلاب اسلامی مجدداً توسط مرحوم صالحی که از سال 1332 ساکن تهران شده بود به صورت نشریه دو هفتگی (اول و شانزدهم هر ماه) در تهران انتشار یافته است.

اولین شماره دوره جدید روزنامه بهار آذربایجان در روز جمعه 29 تیرماه 1358 و آخرین شماره آن (شماره 339) در 16 مرداد 1373 منتشر شده است. آخرین شماره ای که در زمان حیات مدیر این روزنامه انتشار یافته، شماره 327 به تاریخ 16 آبان 1372 است.

بعد از فوت مرحوم صالحی درآبان ماه، یک فترت سه ماهه در انتشار روزنامه پیش آمد ولی از 16 بهمن ماه، فرزندان آن مرحوم و هیئت تحریریه روزنامه دست به انتشار مجدد این نشریه زدند که متأسفانه این انتشار مجدد به دوازده شماره محدود شد.

علاوه بر 339 شماره ای که ذکر شد، ویژه نامه ای در 23 آبان 1371 به مناسبت استان شدن اردبیل و یادنامه ای هم در 28 آبان 1372 به مناسبت فوت مرحوم صالحی، از این نشریه، منتشر شده است.

انتشار دوره دوّم این روزنامه گرچه در تهران بود ولی اکثر مطالب آن مربوط به اردبیل و اخبار اردبیل بود وعده ای از شعرا و نویسندگان و قلم به دستان اردبیلی، چه مقیم اردبیل و چه مقیم تهران با این نشریه همکاری داشتند.

در واقع می توان روزنامه بهار آذربایجان را به عنوان روزنامه اردیبل در دوران جمهوری اسلامی تلقی کرد که به مدت پانزده سال تقریباً تنها روزنامه ای بود که اخبار، وقایع و خواست های مردم اردبیل را منعکس می کرد و مخصوصاً به مسئله استان شدن اردبیل علاقه بسیار نشان می داد و دهها مقاله توسط صاحب امتیاز و دیگر کسانی که با این روزنامه همکاری داشتند در این زمینه به چاپ رسیده است.

کتاب «چهره مطبوعات معاصر» به اشتباه انتشار روزنامه را از سال 1321 تا 1323 نوشته است. کتاب «فهرست روزنامه های فارسی» و کتاب « مطبوعات ایران» و کتاب «شناسنامه مطبوعات ایران» نیز، به این روزنامه اشاره کرده و آنرا معرفی کرده اند.

آقایان صمد امین الشرعی،جواد حقایقی و تقی بهرامی نوشهر از همشهری هایی هستند که در سالهای آخر حیات روزنامه بهار آذربایجان، در بخش های اجرائی و مالی و تحریریه، با آن همکاری داشتند.

نشریه هفتگی دبیرستان ابومسلم

این نشریه که فعالیت خود رااز سال 1337 شروع کرده و زیر نظر هیئت تحریره ای در دبیرستان ابومسلم سابق (دبیرستان دکتر شریعتی فعلی) انتشار یافته است.

مسئولیت دبیرستان ابومسلم در آن دوره با مرحوم محمد عقیلی بود. شماره 5 این نشریه به تاریخ اردیبهشت ماه 1337، در دست است.

علاوه بر 13 عنوان نشریه ای که در اردبیل منتشر می شده اند و دراین مقاله به آنها اشاره شد، دو عنوان نشریه دیگر نیز باصاحب امتیازی شهروندان اردبیلی در تهران انتشار می یافته که قسمت اعظم مطالب آنها درباره اوضاع و احوال و اخبار اردبیل بوده که جا دارد در تاریخچه مطبوعات اردبیل به این دو نشریه نیز اشاره شود که به ترتیب زمانی عبارتند از:
روزنامه آزادی
ایران

این نشریه با صاحب امتیازی سیّد مصطفی بهنام و مدیر مسئولی و سردبیری حسین قربانی کلامی در سالهای 1330 و 1331منتشر می شده است. در شماره 4 سال دوم این روزنامه مورخه 29 آبان 1331 ضمن اخبارمختلف خبری که جلب توجه می کند، اسامی رئیس و هیئت اردبیلی های مقیم تهران است که نشان می دهد ابتکار و فکر تشکیل چنین هیئت هایی مربوط به گذشته هاست. اسامی اعضای هیئت به ترتیب زیر است:

1. منوچهر احمدی وکیل پایه 1 دادگستری صدر هیئت

2. حاج تقی وهاب زاده

3. سید مُحی بهداد 4

4. حسین آقاپروین

5. سید کاظم مشیری

6. حاج محمدرحیم صغیری

7. رحیم معین

8. حاج مطلب بلوری

9. گلدوزیان

10. میربابا نیراحمدی

11. فاضلی

12. حاج غلام طالبزاده

روزنامه توجه

این روزنامه که صاحب امتیازآن محمد توجهی بوده از مردادماه 1331 در تهران منتشر می شده و بیشتر مطالب آن به وقایع اردبیل ارتباط داشته است. از جمله در شماره 25 مورخه 17 بهمن ماه این روزنامه به یکی از معروفترین چهره های اجتماعی آن روز اردبیل حمله قلمی تندی شده است. دراینجا با بیان چند نکته ریز مقاله را به پایان می بریم.

نکته اول: در معرفی نشریات به مشی سیاسی آنها اشاره نشده و منظور ما گردآوری اطلاعاتی در رابطه با سابقه جراید اردبیل و برطرف کردن نواقص و اشتباهات گذشته در این زمینه در حدّ مقدور بوده است.

نکته دوم: مسلماً نواقص واحیاناً اشتباهاتی در کارها وجود دارد و همانطور که در مقدمه آمده است، ازخوانندگان محترم تقاضا می شود این قبیل موارد را یادآوری فرمایند.

نکته سوم: در مورد روزنامه قبس، آخرین شماره آن شماره 1209 است که در 16فروردین 1354 انتشار یافته است.

نکته چهارم : همه مراحل تهیه و چاپ 13 عنوان روزنامه ای که از 90 سال قبل در اردبیل منتشر شده اند در خود اردبیل انجام می گرفته است.

دکتر جوادوهاب زاده

بسم الله الرحمن الرحیم

پژوهشی درتاریخچه مطبوعات اردبیل 3

نوشته: دکتر جوادوهاب زاده

روزنامه دفاع مردم

صاحب امتیاز آن مرحوم سیداسماعیل حسینی صاحب گاراژ مشهد بود که از سال1330 منتشر شده و شماره 39 آن ( باتاریخ 9 بهمن 1333) در دست است. در کتاب «شناسنامه مطبوعات ایران» و همچنین درکتاب چهره مطبوعات معاصر نیز به این نشریه اشاره شده است.
روزنامه
قزلباش
این نشریه با صاحب امتیازی مرحوم محمد مهرانی (1354- 1277)، کارمنداداره دارایی، و مدیر مسئولی آقای سید مهدی مصطفوی، از مهرماه 1331 انتشار یافته است. شماره پنجم این روزنامه به تاریخ 3 آذر 1331 در دست است. کتاب «چهره مطبوعات معاصر» به اشتباه محل انتشار این روزنامه را تبریز نوشته است.


روزنامه پیغام آشنا
صاحب امتیاز آن آقای میر عبدالله حریری کاشانی، مدیر دبستان رهبراردبیل بود. این روزنامه از شهریورماه 1331 منتشر شده است.
در کتاب «شناسنامه مطبوعات ایران» شروع انتشار آن به اشتباه سال 1328 قید شده است. این روزنامه ظاهراًتا سال 1332 انتشار یافته است. در کتاب «چهره مطبوعات معاصر» نیز به روزنامه«پیغام آشنا» اشاره شده است.
روزنامه آینده سپید

این روزنامه توسط مرحوم مهندس ابوالقاسم صدر ( 1332- 1301)، مهندس شرکت برق اردبیل و دبیر فیزیک دبیرستان صفوی و برادرش حاجی بابا صدر (فرزندان مرحوم میرزا شفیع صدر)، از اواخر سال 1330به صورت هفته نامه منتشر می شده است. در شماره دهم مورخه 13 اردیبهشت 1331 روزنامه قبس، از این روزنامه مطلبی تحت عنوان «در اطراف برق اردبیل» به قلم مهندس صدر نقل شده است.

کتاب چهره مطبوعات معاصر، حاجی بابا صدر را به عنوان صاحب امتیاز این روزنامه معرفی کرده است. به قرار اطلاع چون مهندس صدر حائز شرط سنی برای کسب امتیاز روزنامه نبود، برادر بزرگ خود را به عنوان صاحب امتیاز نشریه اش انتخاب کرده است.
روزنامه بهارآذربایجان

این روزنامه در دو دوره منتشر شده است:
دوره اوّل آن از هفته دوم فروردین ماه 1331 به صاحب امتیازی ومدیر مسئولی مرحوم محمود صالحی  )1372- 1290) کارمند اداره دارایی اردبیل، به صورت نشریه هفتگی محلی اردبیل انتشار یافته و چون مشی سیاسی آن طرفداری آشکار از حکومت دکتر مصدق بود، بعد از 28 مرداد 1332 در محاق تعطیل افتاده است.

شعار این نشریه عبارت:«باید زبن بریده شود ریشه فساد» بود که همواره در سر لوحه آن قرارداشت.

دوره دوم این روزنامه بعداز انقلاب اسلامی مجدداً توسط مرحوم صالحی که از سال 1332 ساکن تهران شده بود به صورت نشریه دو هفتگی (اول و شانزدهم هر ماه) در تهران انتشار یافته است.

اولین شماره دوره جدید روزنامه بهار آذربایجان در روز جمعه 29 تیرماه 1358 و آخرین شماره آن (شماره 339) در 16 مرداد 1373 منتشر شده است. آخرین شماره ای که در زمان حیات مدیر این روزنامه انتشار یافته، شماره 327 به تاریخ 16 آبان 1372 است.

بعد از فوت مرحوم صالحی درآبان ماه، یک فترت سه ماهه در انتشار روزنامه پیش آمد ولی از 16 بهمن ماه، فرزندان آن مرحوم و هیئت تحریریه روزنامه دست به انتشار مجدد این نشریه زدند که متأسفانه این انتشار مجدد به دوازده شماره محدود شد.

علاوه بر 339 شماره ای که ذکر شد، ویژه نامه ای در 23 آبان 1371 به مناسبت استان شدن اردبیل و یادنامه ای هم در 28 آبان 1372 به مناسبت فوت مرحوم صالحی، از این نشریه، منتشر شده است.

انتشار دوره دوّم این روزنامه گرچه در تهران بود ولی اکثر مطالب آن مربوط به اردبیل و اخبار اردبیل بود وعده ای از شعرا و نویسندگان و قلم به دستان اردبیلی، چه مقیم اردبیل و چه مقیم تهران با این نشریه همکاری داشتند.

در واقع می توان روزنامه بهار آذربایجان را به عنوان روزنامه اردیبل در دوران جمهوری اسلامی تلقی کرد که به مدت پانزده سال تقریباً تنها روزنامه ای بود که اخبار، وقایع و خواست های مردم اردبیل را منعکس می کرد و مخصوصاً به مسئله استان شدن اردبیل علاقه بسیار نشان می داد و دهها مقاله توسط صاحب امتیاز و دیگر کسانی که با این روزنامه همکاری داشتند در این زمینه به چاپ رسیده است.

کتاب «چهره مطبوعات معاصر» به اشتباه انتشار روزنامه را از سال 1321 تا 1323 نوشته است. کتاب «فهرست روزنامه های فارسی» و کتاب « مطبوعات ایران» و کتاب «شناسنامه مطبوعات ایران» نیز، به این روزنامه اشاره کرده و آنرا معرفی کرده اند.

آقایان صمد امین الشرعی،جواد حقایقی و تقی بهرامی نوشهر از همشهری هایی هستند که در سالهای آخر حیات روزنامه بهار آذربایجان، در بخش های اجرائی و مالی و تحریریه، با آن همکاری داشتند.

نشریه هفتگی دبیرستان ابومسلم

این نشریه که فعالیت خود رااز سال 1337 شروع کرده و زیر نظر هیئت تحریره ای در دبیرستان ابومسلم سابق (دبیرستان دکتر شریعتی فعلی) انتشار یافته است.

مسئولیت دبیرستان ابومسلم در آن دوره با مرحوم محمد عقیلی بود. شماره 5 این نشریه به تاریخ اردیبهشت ماه 1337، در دست است.

علاوه بر 13 عنوان نشریه ای که در اردبیل منتشر می شده اند و دراین مقاله به آنها اشاره شد، دو عنوان نشریه دیگر نیز باصاحب امتیازی شهروندان اردبیلی در تهران انتشار می یافته که قسمت اعظم مطالب آنها درباره اوضاع و احوال و اخبار اردبیل بوده که جا دارد در تاریخچه مطبوعات اردبیل به این دو نشریه نیز اشاره شود که به ترتیب زمانی عبارتند از:
روزنامه آزادی
ایران

این نشریه با صاحب امتیازی سیّد مصطفی بهنام و مدیر مسئولی و سردبیری حسین قربانی کلامی در سالهای 1330 و 1331منتشر می شده است. در شماره 4 سال دوم این روزنامه مورخه 29 آبان 1331 ضمن اخبارمختلف خبری که جلب توجه می کند، اسامی رئیس و هیئت اردبیلی های مقیم تهران است که نشان می دهد ابتکار و فکر تشکیل چنین هیئت هایی مربوط به گذشته هاست. اسامی اعضای هیئت به ترتیب زیر است:

1. منوچهر احمدی وکیل پایه 1 دادگستری صدر هیئت

2. حاج تقی وهاب زاده

3. سید مُحی بهداد 4

4. حسین آقاپروین

5. سید کاظم مشیری

6. حاج محمدرحیم صغیری

7. رحیم معین

8. حاج مطلب بلوری

9. گلدوزیان

10. میربابا نیراحمدی

11. فاضلی

12. حاج غلام طالبزاده

روزنامه توجه

این روزنامه که صاحب امتیازآن محمد توجهی بوده از مردادماه 1331 در تهران منتشر می شده و بیشتر مطالب آن به وقایع اردبیل ارتباط داشته است. از جمله در شماره 25 مورخه 17 بهمن ماه این روزنامه به یکی از معروفترین چهره های اجتماعی آن روز اردبیل حمله قلمی تندی شده است. دراینجا با بیان چند نکته ریز مقاله را به پایان می بریم.

نکته اول: در معرفی نشریات به مشی سیاسی آنها اشاره نشده و منظور ما گردآوری اطلاعاتی در رابطه با سابقه جراید اردبیل و برطرف کردن نواقص و اشتباهات گذشته در این زمینه در حدّ مقدور بوده است.

نکته دوم: مسلماً نواقص واحیاناً اشتباهاتی در کارها وجود دارد و همانطور که در مقدمه آمده است، ازخوانندگان محترم تقاضا می شود این قبیل موارد را یادآوری فرمایند.

نکته سوم: در مورد روزنامه قبس، آخرین شماره آن شماره 1209 است که در 16فروردین 1354 انتشار یافته است.

نکته چهارم : همه مراحل تهیه و چاپ 13 عنوان روزنامه ای که از 90 سال قبل در اردبیل منتشر شده اند در خود اردبیل انجام می گرفته است.

دکتر جوادوهاب زاده

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

روزنامه پیغام آشنا
صاحب امتیاز آن آقای میر عبدالله حریری کاشانی، مدیر دبستان رهبراردبیل بود. این روزنامه از شهریورماه 1331 منتشر شده است.
در کتاب «شناسنامه مطبوعات ایران» شروع انتشار آن به اشتباه سال 1328 قید شده است. این روزنامه ظاهراًتا سال 1332 انتشار یافته است. در کتاب «چهره مطبوعات معاصر» نیز به روزنامه«پیغام آشنا» اشاره شده است.
روزنامه آینده سپید

این روزنامه توسط مرحوم مهندس ابوالقاسم صدر ( 1332- 1301)، مهندس شرکت برق اردبیل و دبیر فیزیک دبیرستان صفوی و برادرش حاجی بابا صدر (فرزندان مرحوم میرزا شفیع صدر)، از اواخر سال 1330به صورت هفته نامه منتشر می شده است. در شماره دهم مورخه 13 اردیبهشت 1331 روزنامه قبس، از این روزنامه مطلبی تحت عنوان «در اطراف برق اردبیل» به قلم مهندس صدر نقل شده است.

کتاب چهره مطبوعات معاصر، حاجی بابا صدر را به عنوان صاحب امتیاز این روزنامه معرفی کرده است. به قرار اطلاع چون مهندس صدر حائز شرط سنی برای کسب امتیاز روزنامه نبود، برادر بزرگ خود را به عنوان صاحب امتیاز نشریه اش انتخاب کرده است.
روزنامه بهارآذربایجان

این روزنامه در دو دوره منتشر شده است:
دوره اوّل آن از هفته دوم فروردین ماه 1331 به صاحب امتیازی ومدیر مسئولی مرحوم محمود صالحی  )1372- 1290) کارمند اداره دارایی اردبیل، به صورت نشریه هفتگی محلی اردبیل انتشار یافته و چون مشی سیاسی آن طرفداری آشکار از حکومت دکتر مصدق بود، بعد از 28 مرداد 1332 در محاق تعطیل افتاده است.

شعار این نشریه عبارت:«باید زبن بریده شود ریشه فساد» بود که همواره در سر لوحه آن قرارداشت.

دوره دوم این روزنامه بعداز انقلاب اسلامی مجدداً توسط مرحوم صالحی که از سال 1332 ساکن تهران شده بود به صورت نشریه دو هفتگی (اول و شانزدهم هر ماه) در تهران انتشار یافته است.

اولین شماره دوره جدید روزنامه بهار آذربایجان در روز جمعه 29 تیرماه 1358 و آخرین شماره آن (شماره 339) در 16 مرداد 1373 منتشر شده است. آخرین شماره ای که در زمان حیات مدیر این روزنامه انتشار یافته، شماره 327 به تاریخ 16 آبان 1372 است.

بعد از فوت مرحوم صالحی درآبان ماه، یک فترت سه ماهه در انتشار روزنامه پیش آمد ولی از 16 بهمن ماه، فرزندان آن مرحوم و هیئت تحریریه روزنامه دست به انتشار مجدد این نشریه زدند که متأسفانه این انتشار مجدد به دوازده شماره محدود شد.

علاوه بر 339 شماره ای که ذکر شد، ویژه نامه ای در 23 آبان 1371 به مناسبت استان شدن اردبیل و یادنامه ای هم در 28 آبان 1372 به مناسبت فوت مرحوم صالحی، از این نشریه، منتشر شده است.

انتشار دوره دوّم این روزنامه گرچه در تهران بود ولی اکثر مطالب آن مربوط به اردبیل و اخبار اردبیل بود وعده ای از شعرا و نویسندگان و قلم به دستان اردبیلی، چه مقیم اردبیل و چه مقیم تهران با این نشریه همکاری داشتند.

در واقع می توان روزنامه بهار آذربایجان را به عنوان روزنامه اردیبل در دوران جمهوری اسلامی تلقی کرد که به مدت پانزده سال تقریباً تنها روزنامه ای بود که اخبار، وقایع و خواست های مردم اردبیل را منعکس می کرد و مخصوصاً به مسئله استان شدن اردبیل علاقه بسیار نشان می داد و دهها مقاله توسط صاحب امتیاز و دیگر کسانی که با این روزنامه همکاری داشتند در این زمینه به چاپ رسیده است.

کتاب «چهره مطبوعات معاصر» به اشتباه انتشار روزنامه را از سال 1321 تا 1323 نوشته است. کتاب «فهرست روزنامه های فارسی» و کتاب « مطبوعات ایران» و کتاب «شناسنامه مطبوعات ایران» نیز، به این روزنامه اشاره کرده و آنرا معرفی کرده اند.

آقایان صمد امین الشرعی،جواد حقایقی و تقی بهرامی نوشهر از همشهری هایی هستند که در سالهای آخر حیات روزنامه بهار آذربایجان، در بخش های اجرائی و مالی و تحریریه، با آن همکاری داشتند.

نشریه هفتگی دبیرستان ابومسلم

این نشریه که فعالیت خود رااز سال 1337 شروع کرده و زیر نظر هیئت تحریره ای در دبیرستان ابومسلم سابق (دبیرستان دکتر شریعتی فعلی) انتشار یافته است.

مسئولیت دبیرستان ابومسلم در آن دوره با مرحوم محمد عقیلی بود. شماره 5 این نشریه به تاریخ اردیبهشت ماه 1337، در دست است.

علاوه بر 13 عنوان نشریه ای که در اردبیل منتشر می شده اند و دراین مقاله به آنها اشاره شد، دو عنوان نشریه دیگر نیز باصاحب امتیازی شهروندان اردبیلی در تهران انتشار می یافته که قسمت اعظم مطالب آنها درباره اوضاع و احوال و اخبار اردبیل بوده که جا دارد در تاریخچه مطبوعات اردبیل به این دو نشریه نیز اشاره شود که به ترتیب زمانی عبارتند از:
روزنامه آزادی
ایران

این نشریه با صاحب امتیازی سیّد مصطفی بهنام و مدیر مسئولی و سردبیری حسین قربانی کلامی در سالهای 1330 و 1331منتشر می شده است. در شماره 4 سال دوم این روزنامه مورخه 29 آبان 1331 ضمن اخبارمختلف خبری که جلب توجه می کند، اسامی رئیس و هیئت اردبیلی های مقیم تهران است که نشان می دهد ابتکار و فکر تشکیل چنین هیئت هایی مربوط به گذشته هاست. اسامی اعضای هیئت به ترتیب زیر است:

1. منوچهر احمدی وکیل پایه 1 دادگستری صدر هیئت

2. حاج تقی وهاب زاده

3. سید مُحی بهداد 4

4. حسین آقاپروین

5. سید کاظم مشیری

6. حاج محمدرحیم صغیری

7. رحیم معین

8. حاج مطلب بلوری

9. گلدوزیان

10. میربابا نیراحمدی

11. فاضلی

12. حاج غلام طالبزاده

روزنامه توجه

این روزنامه که صاحب امتیازآن محمد توجهی بوده از مردادماه 1331 در تهران منتشر می شده و بیشتر مطالب آن به وقایع اردبیل ارتباط داشته است. از جمله در شماره 25 مورخه 17 بهمن ماه این روزنامه به یکی از معروفترین چهره های اجتماعی آن روز اردبیل حمله قلمی تندی شده است. دراینجا با بیان چند نکته ریز مقاله را به پایان می بریم.

نکته اول: در معرفی نشریات به مشی سیاسی آنها اشاره نشده و منظور ما گردآوری اطلاعاتی در رابطه با سابقه جراید اردبیل و برطرف کردن نواقص و اشتباهات گذشته در این زمینه در حدّ مقدور بوده است.

نکته دوم: مسلماً نواقص واحیاناً اشتباهاتی در کارها وجود دارد و همانطور که در مقدمه آمده است، ازخوانندگان محترم تقاضا می شود این قبیل موارد را یادآوری فرمایند.

نکته سوم: در مورد روزنامه قبس، آخرین شماره آن شماره 1209 است که در 16فروردین 1354 انتشار یافته است.

نکته چهارم : همه مراحل تهیه و چاپ 13 عنوان روزنامه ای که از 90 سال قبل در اردبیل منتشر شده اند در خود اردبیل انجام می گرفته است.

دکتر جوادوهاب زاده

Starts: 2011/05/22
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
بسم الله الرحمن الرحیم

پژوهشی درتاریخچه مطبوعات اردبیل 3

نوشته: دکتر جوادوهاب زاده

روزنامه دفاع مردم

صاحب امتیاز آن مرحوم سیداسماعیل حسینی صاحب گاراژ مشهد بود که از سال1330 منتشر شده و شماره 39 آن ( باتاریخ 9 بهمن 1333) در دست است. در کتاب «شناسنامه مطبوعات ایران» و همچنین درکتاب چهره مطبوعات معاصر نیز به این نشریه اشاره شده است.
روزنامه
قزلباش
این نشریه با صاحب امتیازی مرحوم محمد مهرانی (1354- 1277)، کارمنداداره دارایی، و مدیر مسئولی آقای سید مهدی مصطفوی، از مهرماه 1331 انتشار یافته است. شماره پنجم این روزنامه به تاریخ 3 آذر 1331 در دست است. کتاب «چهره مطبوعات معاصر» به اشتباه محل انتشار این روزنامه را تبریز نوشته است.

" />


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap