نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 دستور العمل عرفانی آیة الله سید علي قاضي (رحمة الله)

بعد حمد الله جل شأنه و الصلاة والسلام علی رسوله و آله: حضرت آقا! تمام این خرابی ها که از جمله است وسواس و عدم طمأنینه، از غفلت است؛ و غفلت کمتر مرتبه اش، غفلت از اوامر الهیه است و مراتب دیگر دارد که به آن ها إن شاء الله نمی رسید و سبب تمام غفلات، غفلت از مرگ است و تخیل ماندن در دنیا.

پس اگر می خواهید از جمیع ترس و هراس و وسواس ایمن باشید دائماً در فکر مرگ و استعداد لقاء الله تعالی باشید و این است جوهر گرانبها و مفتاح سعادت دنیا و آخرت؛ پس فکر و ملاحظه نمایید چه چیز شما را از او مانع و مشغول می کند، اگر عاقلی!

و به جهت تسهیل این معنی چند چیز دیگر به سر کار بنویسد بلکه از آن ها استعانتی بجویی:

اول ـ بعد از تصحیح تقلید یا اجتهاد مواظبت تامه به فرایض خمسه و سایر فرایض در احسن اوقات؛

و سعی کردن که روز به روز خشوع و خضوع بیشتر گردد؛

و تسبیح صدیقه طاهره (سلام الله علیها) بعد از هر نماز؛

و خواندن آیة الکرسی کذلک؛

و سجده شکر و خواندن سوره "یس" بعد از نماز صبح؛

و "واقعه" در شب ها؛

و مواظبت بر نوافل لیلیه؛

و قرائت مسبّحات (1) در هر شب قبل از خواب و خواندن معوذات در شفع و وتر و استغفار هفتاد مرتبه در آن و ایضاً بعد از صلاة عصر؛

و این ذکر را بعد از صلوات صبح و مغرب یا در صباح و عشاء ده دفعه بخوانید: " عن أبي عبد الله ع قال الدعاء قبل طلوع الشمس و قبل غروبها سنة واجبة من طلوع الفجر و المغرب تقول لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وحده لا شَرِيكَ لَهُ ... لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ  ... يُحْيِي وَ يُمِيتُ و هو حي لا يموت بيده الخير وَ هُوَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ عشر مرات و تقول أعوذ بالله السميع العليم مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ و أعوذ  بک رب أَنْ يَحْضُرُونِ إن الله هو السميع العليم عشر مرات‏"

(غیر از الله خدایی نیست؛ یکتاست؛ شریکی ندارد؛ستایش برای اوست؛حکومت از آن اوست و او بر هر کاری تواناست. از سر به گوشی های شیطان ها به الله پناه می برم به تو ای پروردگار من از این که در برم آیند. همانا خدا شنوانده و داناست؛ فلاح السائل و نجاح المسائل، 222)

مدتی به این مداومت نمایید بلکه حالی رخ دهد که طالب استقامت شوید إن شاء الله تعالی.

پی نوشت:

1)سوره های مسبحات که با یسبح و سبح شروع می شود، پیج عدد است: سوره حدید، حشر، صف، جمعه و تغابن. در روایت است که رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) این پنج سوره را هر شب قبل از خواب می خواندند.

از سبب قرائت این سوره ها سؤال کردند؛ حضرت جواب فرمودند: در هر یک از این سوره ها آیه ای است که به منزله هزار آیه از قرآن است. (محمد حسین، حسینی طهرانی، مهر تابان قم، انتشارات باقرالعلوم (علیه السلام)، صص 157 - 156)

منبع: مهر تابان قم، انتشارات باقرالعلوم (علیه السلام)، صص 157 - 156

بعد حمد الله جل شأنه و الصلاة والسلام علی رسوله و آله: حضرت آقا! تمام این خرابی ها که از جمله است وسواس و عدم طمأنینه، از غفلت است؛ و غفلت کمتر مرتبه اش، غفلت از اوامر الهیه است و مراتب دیگر دارد که به آن ها إن شاء الله نمی رسید و سبب تمام غفلات، غفلت از مرگ است و تخیل ماندن در دنیا.

پس اگر می خواهید از جمیع ترس و هراس و وسواس ایمن باشید دائماً در فکر مرگ و استعداد لقاء الله تعالی باشید و این است جوهر گرانبها و مفتاح سعادت دنیا و آخرت؛ پس فکر و ملاحظه نمایید چه چیز شما را از او مانع و مشغول می کند، اگر عاقلی!

و به جهت تسهیل این معنی چند چیز دیگر به سر کار بنویسد بلکه از آن ها استعانتی بجویی:

اول ـ بعد از تصحیح تقلید یا اجتهاد مواظبت تامه به فرایض خمسه و سایر فرایض در احسن اوقات؛

و سعی کردن که روز به روز خشوع و خضوع بیشتر گردد؛

و تسبیح صدیقه طاهره (سلام الله علیها) بعد از هر نماز؛

و خواندن آیة الکرسی کذلک؛

و سجده شکر و خواندن سوره "یس" بعد از نماز صبح؛

و "واقعه" در شب ها؛

و مواظبت بر نوافل لیلیه؛

و قرائت مسبّحات (1) در هر شب قبل از خواب و خواندن معوذات در شفع و وتر و استغفار هفتاد مرتبه در آن و ایضاً بعد از صلاة عصر؛

و این ذکر را بعد از صلوات صبح و مغرب یا در صباح و عشاء ده دفعه بخوانید: " عن أبي عبد الله ع قال الدعاء قبل طلوع الشمس و قبل غروبها سنة واجبة من طلوع الفجر و المغرب تقول لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وحده لا شَرِيكَ لَهُ ... لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ  ... يُحْيِي وَ يُمِيتُ و هو حي لا يموت بيده الخير وَ هُوَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ عشر مرات و تقول أعوذ بالله السميع العليم مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ و أعوذ  بک رب أَنْ يَحْضُرُونِ إن الله هو السميع العليم عشر مرات‏"

(غیر از الله خدایی نیست؛ یکتاست؛ شریکی ندارد؛ستایش برای اوست؛حکومت از آن اوست و او بر هر کاری تواناست. از سر به گوشی های شیطان ها به الله پناه می برم به تو ای پروردگار من از این که در برم آیند. همانا خدا شنوانده و داناست؛ فلاح السائل و نجاح المسائل، 222)

مدتی به این مداومت نمایید بلکه حالی رخ دهد که طالب استقامت شوید إن شاء الله تعالی.

پی نوشت:

1)سوره های مسبحات که با یسبح و سبح شروع می شود، پیج عدد است: سوره حدید، حشر، صف، جمعه و تغابن. در روایت است که رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) این پنج سوره را هر شب قبل از خواب می خواندند.

از سبب قرائت این سوره ها سؤال کردند؛ حضرت جواب فرمودند: در هر یک از این سوره ها آیه ای است که به منزله هزار آیه از قرآن است. (محمد حسین، حسینی طهرانی، مهر تابان قم، انتشارات باقرالعلوم (علیه السلام)، صص 157 - 156)

منبع: مهر تابان قم، انتشارات باقرالعلوم (علیه السلام)، صص 157 - 156

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

پس اگر می خواهید از جمیع ترس و هراس و وسواس ایمن باشید دائماً در فکر مرگ و استعداد لقاء الله تعالی باشید و این است جوهر گرانبها و مفتاح سعادت دنیا و آخرت؛ پس فکر و ملاحظه نمایید چه چیز شما را از او مانع و مشغول می کند، اگر عاقلی!

و به جهت تسهیل این معنی چند چیز دیگر به سر کار بنویسد بلکه از آن ها استعانتی بجویی:

اول ـ بعد از تصحیح تقلید یا اجتهاد مواظبت تامه به فرایض خمسه و سایر فرایض در احسن اوقات؛

و سعی کردن که روز به روز خشوع و خضوع بیشتر گردد؛

و تسبیح صدیقه طاهره (سلام الله علیها) بعد از هر نماز؛

و خواندن آیة الکرسی کذلک؛

و سجده شکر و خواندن سوره "یس" بعد از نماز صبح؛

و "واقعه" در شب ها؛

و مواظبت بر نوافل لیلیه؛

و قرائت مسبّحات (1) در هر شب قبل از خواب و خواندن معوذات در شفع و وتر و استغفار هفتاد مرتبه در آن و ایضاً بعد از صلاة عصر؛

و این ذکر را بعد از صلوات صبح و مغرب یا در صباح و عشاء ده دفعه بخوانید: " عن أبي عبد الله ع قال الدعاء قبل طلوع الشمس و قبل غروبها سنة واجبة من طلوع الفجر و المغرب تقول لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وحده لا شَرِيكَ لَهُ ... لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ  ... يُحْيِي وَ يُمِيتُ و هو حي لا يموت بيده الخير وَ هُوَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ عشر مرات و تقول أعوذ بالله السميع العليم مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ و أعوذ  بک رب أَنْ يَحْضُرُونِ إن الله هو السميع العليم عشر مرات‏"

(غیر از الله خدایی نیست؛ یکتاست؛ شریکی ندارد؛ستایش برای اوست؛حکومت از آن اوست و او بر هر کاری تواناست. از سر به گوشی های شیطان ها به الله پناه می برم به تو ای پروردگار من از این که در برم آیند. همانا خدا شنوانده و داناست؛ فلاح السائل و نجاح المسائل، 222)

مدتی به این مداومت نمایید بلکه حالی رخ دهد که طالب استقامت شوید إن شاء الله تعالی.

پی نوشت:

1)سوره های مسبحات که با یسبح و سبح شروع می شود، پیج عدد است: سوره حدید، حشر، صف، جمعه و تغابن. در روایت است که رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) این پنج سوره را هر شب قبل از خواب می خواندند.

از سبب قرائت این سوره ها سؤال کردند؛ حضرت جواب فرمودند: در هر یک از این سوره ها آیه ای است که به منزله هزار آیه از قرآن است. (محمد حسین، حسینی طهرانی، مهر تابان قم، انتشارات باقرالعلوم (علیه السلام)، صص 157 - 156)

منبع: مهر تابان قم، انتشارات باقرالعلوم (علیه السلام)، صص 157 - 156

Starts: 2011/06/12
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
بعد حمد الله جل شأنه و الصلاة والسلام علی رسوله و آله: حضرت آقا! تمام این خرابی ها که از جمله است وسواس و عدم طمأنینه، از غفلت است؛ و غفلت کمتر مرتبه اش، غفلت از اوامر الهیه است و مراتب دیگر دارد که به آن ها إن شاء الله نمی رسید و سبب تمام غفلات، غفلت از مرگ است و تخیل ماندن در دنیا.

" />


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap