نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 ثبات قدم در ديانت

روزى آقا (آیة الله العظمی بهجت قدس سرّه) در ارتباط با ثبات قدم در ديانت و استمرار پرهيزگارى و تقوا فرمودند:

يكى از علماى بزرگ و اهل معنى شخصى را در صحن مبارك حضرت امير (عليه السّلام) ديد كه از نهايت تواضع و ادب و ذلّت در برابر مقام شامخ ولايت مولى الموحدين ايستاده و چنان سر به زير و افتاده و خاضع بود كه گويى با سر راه مى رود.

آن عالم عابد ربّانى پيش آن مرد شريف و بزرگوار كه عمرش از هفتاد به بالا بود رفت و از وضع حال و كيفيت زندگى او جويا شد.

آن مرد شريف فرمود: از زمانى كه پا به تكليف گذاشتم تاكنون از روى عمد و دانسته گناه نكرده ام.

البته آن طور مواظبت و دقت و مراقبت اين گونه نتيجه را دارد.

منبع: مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیة الله العظمی بهجت (قدس سره)

روزى آقا (آیة الله العظمی بهجت قدس سرّه) در ارتباط با ثبات قدم در ديانت و استمرار پرهيزگارى و تقوا فرمودند:

يكى از علماى بزرگ و اهل معنى شخصى را در صحن مبارك حضرت امير (عليه السّلام) ديد كه از نهايت تواضع و ادب و ذلّت در برابر مقام شامخ ولايت مولى الموحدين ايستاده و چنان سر به زير و افتاده و خاضع بود كه گويى با سر راه مى رود.

آن عالم عابد ربّانى پيش آن مرد شريف و بزرگوار كه عمرش از هفتاد به بالا بود رفت و از وضع حال و كيفيت زندگى او جويا شد.

آن مرد شريف فرمود: از زمانى كه پا به تكليف گذاشتم تاكنون از روى عمد و دانسته گناه نكرده ام.

البته آن طور مواظبت و دقت و مراقبت اين گونه نتيجه را دارد.

منبع: مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیة الله العظمی بهجت (قدس سره)

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

روزى آقا (آیة الله العظمی بهجت قدس سرّه) در ارتباط با ثبات قدم در ديانت و استمرار پرهيزگارى و تقوا فرمودند:

يكى از علماى بزرگ و اهل معنى شخصى را در صحن مبارك حضرت امير (عليه السّلام) ديد كه از نهايت تواضع و ادب و ذلّت در برابر مقام شامخ ولايت مولى الموحدين ايستاده و چنان سر به زير و افتاده و خاضع بود كه گويى با سر راه مى رود.

آن عالم عابد ربّانى پيش آن مرد شريف و بزرگوار كه عمرش از هفتاد به بالا بود رفت و از وضع حال و كيفيت زندگى او جويا شد.

آن مرد شريف فرمود: از زمانى كه پا به تكليف گذاشتم تاكنون از روى عمد و دانسته گناه نكرده ام.

البته آن طور مواظبت و دقت و مراقبت اين گونه نتيجه را دارد.

منبع: مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیة الله العظمی بهجت (قدس سره)

Starts: 2012/07/21
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap