نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 چرا محبّت تأثیر عجیبی در رشد انسان دارد؟

خداوند در عالم بر اساس محبّت، شور و خيزش به پا کرده است. خداوند تمام موجودات عالم را خلق کرده و آنها را به سوی خود دعوت کرده و با اراده اش مسير حرکت موجودات را تعيين فرموده است. در عالم شور و غوغا به پا کرده است تا تمام موجودات در مسير محبّتش حرکت کنند. به همين علّت است که محبّت در انسان خيلي تاثير دارد؛ چون وقتي به نزديکانت محبّت مي کني، خدا را در نظر داري؛ آنوقت رفتار انسان مطابق با اراده خداوندي مي شود. چون خداوند در عالم هستي کارش را با محبّت انجام داده است، وقتي تو هم کارت را با محبّت انجام مي دهي، همان انساني مي شوي که خداوند مي خواهد. عجيب است که محبّت تاثيری عجيب در رشد انسان دارد.

همچنين در کتاب اسرار الصلاة حضرت آيت الله ملکي (رحمة الله علیه) آمده است: {بدان اى پوينده طريق محبت و انس كه‏} در كافى از امام باقر (عليه السلام) روايت شده كه مؤمنين چون به يكديگر برسند و مصافحه كنند، خداوند دست خود را بين دست‏هاى آنان داخل مى‏ كند و روى خود را به هر كدام از آن دو كه نسبت به ديگرى محبت و دوستيش بيشتر باشد مى‏نمايد. (كافى، ج: 2، ص: 179؛ بحارالانوار، ج: 73، ص 24)  مى‏ گويم: در اين روايت تأمل نما كه نكته ظريفى در بر دارد و آن اينكه اگر دو نفر مؤمن كه يكى اهل فضائل بسيار و فردى بسيار متقى است و ديگرى اهل معصيت و گناه است به يكديگر برسند و با هم مصافحه كنند، اگر فرض را بر اين بگذاريم كه آنكه اهل معصيت است، آن فرد متقى را بيش از آن اندازه‏اى كه آن متقى اين عاصى را دوست دارد، دوست بدارد، خداوند روى خود را به طرف اين عاصى خواهد نمود و اين كاشف از اين حقيقت است كه تأثير محبت در راه خدا، از همه فضائل بيشتر است، بلكه گوياى اين حقيقت است كه فضائل ديگر نسبت به اين فضيلت همچون عدم است و به جان خودم سوگند كه اين امرى بس عظيم است كه كسى را توان درك  قدر و ارزش آن نيست.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فروغ توحید (پس از ویرایش مجدد)

خداوند در عالم بر اساس محبّت، شور و خيزش به پا کرده است. خداوند تمام موجودات عالم را خلق کرده و آنها را به سوی خود دعوت کرده و با اراده اش مسير حرکت موجودات را تعيين فرموده است. در عالم شور و غوغا به پا کرده است تا تمام موجودات در مسير محبّتش حرکت کنند. به همين علّت است که محبّت در انسان خيلي تاثير دارد؛ چون وقتي به نزديکانت محبّت مي کني، خدا را در نظر داري؛ آنوقت رفتار انسان مطابق با اراده خداوندي مي شود. چون خداوند در عالم هستي کارش را با محبّت انجام داده است، وقتي تو هم کارت را با محبّت انجام مي دهي، همان انساني مي شوي که خداوند مي خواهد. عجيب است که محبّت تاثيری عجيب در رشد انسان دارد.

همچنين در کتاب اسرار الصلاة حضرت آيت الله ملکي (رحمة الله علیه) آمده است: {بدان اى پوينده طريق محبت و انس كه‏} در كافى از امام باقر (عليه السلام) روايت شده كه مؤمنين چون به يكديگر برسند و مصافحه كنند، خداوند دست خود را بين دست‏هاى آنان داخل مى‏ كند و روى خود را به هر كدام از آن دو كه نسبت به ديگرى محبت و دوستيش بيشتر باشد مى‏نمايد. (كافى، ج: 2، ص: 179؛ بحارالانوار، ج: 73، ص 24)  مى‏ گويم: در اين روايت تأمل نما كه نكته ظريفى در بر دارد و آن اينكه اگر دو نفر مؤمن كه يكى اهل فضائل بسيار و فردى بسيار متقى است و ديگرى اهل معصيت و گناه است به يكديگر برسند و با هم مصافحه كنند، اگر فرض را بر اين بگذاريم كه آنكه اهل معصيت است، آن فرد متقى را بيش از آن اندازه‏اى كه آن متقى اين عاصى را دوست دارد، دوست بدارد، خداوند روى خود را به طرف اين عاصى خواهد نمود و اين كاشف از اين حقيقت است كه تأثير محبت در راه خدا، از همه فضائل بيشتر است، بلكه گوياى اين حقيقت است كه فضائل ديگر نسبت به اين فضيلت همچون عدم است و به جان خودم سوگند كه اين امرى بس عظيم است كه كسى را توان درك  قدر و ارزش آن نيست.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فروغ توحید (پس از ویرایش مجدد)

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

همچنين در کتاب اسرار الصلاة حضرت آيت الله ملکي (رحمة الله علیه) آمده است: {بدان اى پوينده طريق محبت و انس كه‏} در كافى از امام باقر (عليه السلام) روايت شده كه مؤمنين چون به يكديگر برسند و مصافحه كنند، خداوند دست خود را بين دست‏هاى آنان داخل مى‏ كند و روى خود را به هر كدام از آن دو كه نسبت به ديگرى محبت و دوستيش بيشتر باشد مى‏نمايد. (كافى، ج: 2، ص: 179؛ بحارالانوار، ج: 73، ص 24)  مى‏ گويم: در اين روايت تأمل نما كه نكته ظريفى در بر دارد و آن اينكه اگر دو نفر مؤمن كه يكى اهل فضائل بسيار و فردى بسيار متقى است و ديگرى اهل معصيت و گناه است به يكديگر برسند و با هم مصافحه كنند، اگر فرض را بر اين بگذاريم كه آنكه اهل معصيت است، آن فرد متقى را بيش از آن اندازه‏اى كه آن متقى اين عاصى را دوست دارد، دوست بدارد، خداوند روى خود را به طرف اين عاصى خواهد نمود و اين كاشف از اين حقيقت است كه تأثير محبت در راه خدا، از همه فضائل بيشتر است، بلكه گوياى اين حقيقت است كه فضائل ديگر نسبت به اين فضيلت همچون عدم است و به جان خودم سوگند كه اين امرى بس عظيم است كه كسى را توان درك  قدر و ارزش آن نيست.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فروغ توحید (پس از ویرایش مجدد)

Starts: 2012/07/21
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
خداوند در عالم بر اساس محبّت، شور و خيزش به پا کرده است. خداوند تمام موجودات عالم را خلق کرده و آنها را به سوی خود دعوت کرده و با اراده اش مسير حرکت موجودات را تعيين فرموده است. در عالم شور و غوغا به پا کرده است تا تمام موجودات در مسير محبّتش حرکت کنند. به همين علّت است که محبّت در انسان خيلي تاثير دارد؛ چون وقتي به نزديکانت محبّت مي کني، خدا را در نظر داري؛ آنوقت رفتار انسان مطابق با اراده خداوندي مي شود. چون خداوند در عالم هستي کارش را با محبّت انجام داده است، وقتي تو هم کارت را با محبّت انجام مي دهي، همان انساني مي شوي که خداوند مي خواهد. عجيب است که محبّت تاثيری عجيب در رشد انسان دارد." />


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap