نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 توسعه فعالیتهای صنعتی و معدنی

تاریخ: 16/7/1384

                                                          پیوست: 498 /84

بسم الله الرحمن الرحیم 

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد                          

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران          

سلام علیکم

 با احترام، ضمن تقدیر از توجه حضرتعالی در جهت رشد و رونق اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته کشور، همانگونه که استحضار دارید یکی از راهکارهای آغاز حرکتهای جدی برای تلاش در زمینه توازن، عدالت و تعادل اقتصادی بین مناطق کشور، توجه به گسترش فعالیتهای اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته علی الخصوص توسعه فعالیتهای صنعتی و معدنی می باشد.

برابر مکاتبات و پیگیریهای بعمل آمده در سال 1383 از ریاست محترم جمهوری وقت و دستور ایشان به وزارت صنایع و معادن در خصوص توجه ویژه به استان توسعه نیافته اردبیل و همچنین پیرو ملاقات و مذاکرات استاندار اردبیل، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان صنایع و معادن استان با وزیر وقت صنایع و معادن و دستور مساعد ایشان، در نهایت رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در تیر ماه 1383 با ایجاد مجتمع پتروشیمی کود اوره و آمونیاک در اردبیل موافقت نمود و به این منظور گزارش جامع بررسی اقتصادی، فنی و مالی طرح توسط سازمان نامبرده تنظیم گردیده که نتایج آن دلالت بر توجیه مطلوب اجرای طرح در اردبیل با توجه به خط لوله گاز عبوری از اردبیل (به عنوان ماده اولیه طرح) و بازار مصرف منطقه و صادرات به کشورهای آسیای میانه دارد.

استدعا دارد با هدف محرومیت زدائی از این منطقه توسعه نیافته، ایجاد اشتغال مولد، پشتیبانی بخش کشاورزی و توسعه بخش خدمات و همچنین بهره مندی مردم این استان از سایر مزایای ایجاد چنین طرحهای مهم صنعتی، با عنایت به اینکه شروع عملیات اجرایی طرح منوط به موافقت وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد، در خصوص صدور موافقت و اجرای طرح توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرن، دستور مساعد صادر فرمایید.

             سید ابراهیم سید حاتمی                                                           سید حسن عاملی

نماینده مردم استان در مجلس خبرکان رهبری                               نماینده ولی فقیه دراستان و                            

                                                                                                           امام جمعه اردبیل


تاریخ: 16/7/1384

                                                          پیوست: 498 /84

بسم الله الرحمن الرحیم 

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد                          

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران          

سلام علیکم

 با احترام، ضمن تقدیر از توجه حضرتعالی در جهت رشد و رونق اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته کشور، همانگونه که استحضار دارید یکی از راهکارهای آغاز حرکتهای جدی برای تلاش در زمینه توازن، عدالت و تعادل اقتصادی بین مناطق کشور، توجه به گسترش فعالیتهای اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته علی الخصوص توسعه فعالیتهای صنعتی و معدنی می باشد.

برابر مکاتبات و پیگیریهای بعمل آمده در سال 1383 از ریاست محترم جمهوری وقت و دستور ایشان به وزارت صنایع و معادن در خصوص توجه ویژه به استان توسعه نیافته اردبیل و همچنین پیرو ملاقات و مذاکرات استاندار اردبیل، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان صنایع و معادن استان با وزیر وقت صنایع و معادن و دستور مساعد ایشان، در نهایت رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در تیر ماه 1383 با ایجاد مجتمع پتروشیمی کود اوره و آمونیاک در اردبیل موافقت نمود و به این منظور گزارش جامع بررسی اقتصادی، فنی و مالی طرح توسط سازمان نامبرده تنظیم گردیده که نتایج آن دلالت بر توجیه مطلوب اجرای طرح در اردبیل با توجه به خط لوله گاز عبوری از اردبیل (به عنوان ماده اولیه طرح) و بازار مصرف منطقه و صادرات به کشورهای آسیای میانه دارد.

استدعا دارد با هدف محرومیت زدائی از این منطقه توسعه نیافته، ایجاد اشتغال مولد، پشتیبانی بخش کشاورزی و توسعه بخش خدمات و همچنین بهره مندی مردم این استان از سایر مزایای ایجاد چنین طرحهای مهم صنعتی، با عنایت به اینکه شروع عملیات اجرایی طرح منوط به موافقت وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد، در خصوص صدور موافقت و اجرای طرح توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرن، دستور مساعد صادر فرمایید.

             سید ابراهیم سید حاتمی                                                           سید حسن عاملی

نماینده مردم استان در مجلس خبرکان رهبری                               نماینده ولی فقیه دراستان و                            

                                                                                                           امام جمعه اردبیل


مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

تاریخ: 16/7/1384

                                                          پیوست: 498 /84

بسم الله الرحمن الرحیم 

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد                          

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران          

سلام علیکم

 با احترام، ضمن تقدیر از توجه حضرتعالی در جهت رشد و رونق اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته کشور، همانگونه که استحضار دارید یکی از راهکارهای آغاز حرکتهای جدی برای تلاش در زمینه توازن، عدالت و تعادل اقتصادی بین مناطق کشور، توجه به گسترش فعالیتهای اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته علی الخصوص توسعه فعالیتهای صنعتی و معدنی می باشد.

برابر مکاتبات و پیگیریهای بعمل آمده در سال 1383 از ریاست محترم جمهوری وقت و دستور ایشان به وزارت صنایع و معادن در خصوص توجه ویژه به استان توسعه نیافته اردبیل و همچنین پیرو ملاقات و مذاکرات استاندار اردبیل، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان صنایع و معادن استان با وزیر وقت صنایع و معادن و دستور مساعد ایشان، در نهایت رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در تیر ماه 1383 با ایجاد مجتمع پتروشیمی کود اوره و آمونیاک در اردبیل موافقت نمود و به این منظور گزارش جامع بررسی اقتصادی، فنی و مالی طرح توسط سازمان نامبرده تنظیم گردیده که نتایج آن دلالت بر توجیه مطلوب اجرای طرح در اردبیل با توجه به خط لوله گاز عبوری از اردبیل (به عنوان ماده اولیه طرح) و بازار مصرف منطقه و صادرات به کشورهای آسیای میانه دارد.

استدعا دارد با هدف محرومیت زدائی از این منطقه توسعه نیافته، ایجاد اشتغال مولد، پشتیبانی بخش کشاورزی و توسعه بخش خدمات و همچنین بهره مندی مردم این استان از سایر مزایای ایجاد چنین طرحهای مهم صنعتی، با عنایت به اینکه شروع عملیات اجرایی طرح منوط به موافقت وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد، در خصوص صدور موافقت و اجرای طرح توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرن، دستور مساعد صادر فرمایید.

             سید ابراهیم سید حاتمی                                                           سید حسن عاملی

نماینده مردم استان در مجلس خبرکان رهبری                               نماینده ولی فقیه دراستان و                            

                                                                                                           امام جمعه اردبیل


Starts: 2011/06/14
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap