نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 سهم استان از قزل اوزن


تاریخ: 22/2/1386
شماره: 196/86
پیوست: صلوات

بسم الله الرحمن الرحیم                                                                                                                                       

برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی نژاد
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران


باسلام و تحیات
 

احتراماً، استحضار دارید که استان مرزی اردبیل بعلت وجود استعدادهای بالقوه طبیعی خود از نظر منابع خاک با گستره خوش کیفیت و قابل آبیاری 600 هزار هکتاری و رژیم آب و هوایی نسبتاً سرد، توانسته است جایگاه ویژه در تأمین نیازهای محصولات کشاورزی کشور را در سالهای اخیر به خود اختصاص دهد.

در این راستا کشاورزان سخت کوش استان با کمال مناعت طبع، همه ساله با به زیر کشت بردن حدود 200 هزار هکتار زمین آبی توانسته اند دین خود را به آرمان های مقدس خودکفائی ادا کنند؛ لیکن به موازات این تلاش ها، توسعه فعالیتهای اقتصادی مولد در استان موجب شده است تا فشاری روز افزون به منابع آبی محدود استان وارد شود، بطوریکه هم اکنون برای تأمین نیازهای آب آشامیدنی، کشاورزی، صنعت گردشگری و زیست محیطی پس از کسر کلیه منابع بالقوه درون استانی، کمبود آبی در حدود یک میلیارد متر مکعب به استان تحمیل گردیده که یکی از کوچکترین پیامدهای آن، افت سطح آب زیرزمینی دشت اردبیل با موازنه 480 میلیون متر مکعب و شور شدن تدریجی آن می باشد.

از طرفی بررسی های دقیق کارشناسی با اتکاء به نظرات خبرگان پرتجربه، نشان داده است که عملی ترین راه مقابله با پیامدهای کمبود آب در بخشی از این استان، بهره گیری از منابع آب مازاد بیرون استانی همچون رودخانه قزل اوزن می باشد که بازه های جنوبی این استان را هم زهکشی می کند. بررسی های یاد شده اثبات کرده اند که حتی در صورت محدود کردن برداشت آب از رودخانه قزل اوزن به فصل های طغیانی، می توان بدون هرگونه مشکل آفرینی یا تغییر در دیگر برنامه های بهره برداری از رودخانه یاد شده در دیگر استانها، تا سالیانه حدود 450 میلیون متر مکعب آب به دشت اردبیل منتقل کرده و مانع از متروکه شدن تدریجی این استان مرزی در اثر شدت گرفتن پیامدهای کم آبی شد این راهکار که قابل مقایسه با طرحهایی چون انتقال آب از رودخانه دز به قم یا انتقال آب از کارون به رفسنجان و... می باشد، ضمن داشتن مشخصه سادگی اجرایی بیشتر و بهره مندی از توجیه های متداول اقتصادی- اجتماعی، بعلت تأثیر گذاری بر تثبیت موقعیت سیاسی این منطقه مرزی نیز اهمیتی ویژه خواهد داشت.

لهذا تقاضا دارد، با آگاهی همه جانبه ای که به زوایای محدودیت ها و محرومیت های آشکار و نهفته این استان دارند، اجازه فرمایید ضمن تخصیص حداقل 450 میلیون متر مکعب از منابع آب رودخانه قزل اوزن منابع مالی لازم برای تحقق این طرح پر اهمیت بالغ بر 1750 میلیارد ریال در اختیار شرکت آب منطقه ای اردبیل قرار داده شود تا از این رهگذر علاوه بر معمور و پرجنب و جوش نگهداشتن این منطقه مرزی ویژه، راهی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی گوشه ای از کشور اسلامی ایران، هموار گردد.

ضمناً کارشناسان و صاحبنظران ذیمدخل با اتکاء به مطالعات همه جانبه ای که در این زمینه انجام داده اند، آمادگی کامل دارند تا توضیحات مستند فنی- مهندسی لازم در هر سطحی که به مصلحت بدانند، را برای توجیه ضرورت اجرای چنین طرحی ارائه نمایند.
 


                                                                       با آرزوی توفیقات الهی
                                                                           سید حسن عاملی

                                                   نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل
 

 


تاریخ: 22/2/1386
شماره: 196/86
پیوست: صلوات

بسم الله الرحمن الرحیم                                                                                                                                       

برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی نژاد
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران


باسلام و تحیات
 

احتراماً، استحضار دارید که استان مرزی اردبیل بعلت وجود استعدادهای بالقوه طبیعی خود از نظر منابع خاک با گستره خوش کیفیت و قابل آبیاری 600 هزار هکتاری و رژیم آب و هوایی نسبتاً سرد، توانسته است جایگاه ویژه در تأمین نیازهای محصولات کشاورزی کشور را در سالهای اخیر به خود اختصاص دهد.

در این راستا کشاورزان سخت کوش استان با کمال مناعت طبع، همه ساله با به زیر کشت بردن حدود 200 هزار هکتار زمین آبی توانسته اند دین خود را به آرمان های مقدس خودکفائی ادا کنند؛ لیکن به موازات این تلاش ها، توسعه فعالیتهای اقتصادی مولد در استان موجب شده است تا فشاری روز افزون به منابع آبی محدود استان وارد شود، بطوریکه هم اکنون برای تأمین نیازهای آب آشامیدنی، کشاورزی، صنعت گردشگری و زیست محیطی پس از کسر کلیه منابع بالقوه درون استانی، کمبود آبی در حدود یک میلیارد متر مکعب به استان تحمیل گردیده که یکی از کوچکترین پیامدهای آن، افت سطح آب زیرزمینی دشت اردبیل با موازنه 480 میلیون متر مکعب و شور شدن تدریجی آن می باشد.

از طرفی بررسی های دقیق کارشناسی با اتکاء به نظرات خبرگان پرتجربه، نشان داده است که عملی ترین راه مقابله با پیامدهای کمبود آب در بخشی از این استان، بهره گیری از منابع آب مازاد بیرون استانی همچون رودخانه قزل اوزن می باشد که بازه های جنوبی این استان را هم زهکشی می کند. بررسی های یاد شده اثبات کرده اند که حتی در صورت محدود کردن برداشت آب از رودخانه قزل اوزن به فصل های طغیانی، می توان بدون هرگونه مشکل آفرینی یا تغییر در دیگر برنامه های بهره برداری از رودخانه یاد شده در دیگر استانها، تا سالیانه حدود 450 میلیون متر مکعب آب به دشت اردبیل منتقل کرده و مانع از متروکه شدن تدریجی این استان مرزی در اثر شدت گرفتن پیامدهای کم آبی شد این راهکار که قابل مقایسه با طرحهایی چون انتقال آب از رودخانه دز به قم یا انتقال آب از کارون به رفسنجان و... می باشد، ضمن داشتن مشخصه سادگی اجرایی بیشتر و بهره مندی از توجیه های متداول اقتصادی- اجتماعی، بعلت تأثیر گذاری بر تثبیت موقعیت سیاسی این منطقه مرزی نیز اهمیتی ویژه خواهد داشت.

لهذا تقاضا دارد، با آگاهی همه جانبه ای که به زوایای محدودیت ها و محرومیت های آشکار و نهفته این استان دارند، اجازه فرمایید ضمن تخصیص حداقل 450 میلیون متر مکعب از منابع آب رودخانه قزل اوزن منابع مالی لازم برای تحقق این طرح پر اهمیت بالغ بر 1750 میلیارد ریال در اختیار شرکت آب منطقه ای اردبیل قرار داده شود تا از این رهگذر علاوه بر معمور و پرجنب و جوش نگهداشتن این منطقه مرزی ویژه، راهی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی گوشه ای از کشور اسلامی ایران، هموار گردد.

ضمناً کارشناسان و صاحبنظران ذیمدخل با اتکاء به مطالعات همه جانبه ای که در این زمینه انجام داده اند، آمادگی کامل دارند تا توضیحات مستند فنی- مهندسی لازم در هر سطحی که به مصلحت بدانند، را برای توجیه ضرورت اجرای چنین طرحی ارائه نمایند.
 


                                                                       با آرزوی توفیقات الهی
                                                                           سید حسن عاملی

                                                   نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل
 

 

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

تاریخ: 22/2/1386
شماره: 196/86
پیوست: صلوات

بسم الله الرحمن الرحیم                                                                                                                                       

برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی نژاد
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران


باسلام و تحیات
 

احتراماً، استحضار دارید که استان مرزی اردبیل بعلت وجود استعدادهای بالقوه طبیعی خود از نظر منابع خاک با گستره خوش کیفیت و قابل آبیاری 600 هزار هکتاری و رژیم آب و هوایی نسبتاً سرد، توانسته است جایگاه ویژه در تأمین نیازهای محصولات کشاورزی کشور را در سالهای اخیر به خود اختصاص دهد.

در این راستا کشاورزان سخت کوش استان با کمال مناعت طبع، همه ساله با به زیر کشت بردن حدود 200 هزار هکتار زمین آبی توانسته اند دین خود را به آرمان های مقدس خودکفائی ادا کنند؛ لیکن به موازات این تلاش ها، توسعه فعالیتهای اقتصادی مولد در استان موجب شده است تا فشاری روز افزون به منابع آبی محدود استان وارد شود، بطوریکه هم اکنون برای تأمین نیازهای آب آشامیدنی، کشاورزی، صنعت گردشگری و زیست محیطی پس از کسر کلیه منابع بالقوه درون استانی، کمبود آبی در حدود یک میلیارد متر مکعب به استان تحمیل گردیده که یکی از کوچکترین پیامدهای آن، افت سطح آب زیرزمینی دشت اردبیل با موازنه 480 میلیون متر مکعب و شور شدن تدریجی آن می باشد.

از طرفی بررسی های دقیق کارشناسی با اتکاء به نظرات خبرگان پرتجربه، نشان داده است که عملی ترین راه مقابله با پیامدهای کمبود آب در بخشی از این استان، بهره گیری از منابع آب مازاد بیرون استانی همچون رودخانه قزل اوزن می باشد که بازه های جنوبی این استان را هم زهکشی می کند. بررسی های یاد شده اثبات کرده اند که حتی در صورت محدود کردن برداشت آب از رودخانه قزل اوزن به فصل های طغیانی، می توان بدون هرگونه مشکل آفرینی یا تغییر در دیگر برنامه های بهره برداری از رودخانه یاد شده در دیگر استانها، تا سالیانه حدود 450 میلیون متر مکعب آب به دشت اردبیل منتقل کرده و مانع از متروکه شدن تدریجی این استان مرزی در اثر شدت گرفتن پیامدهای کم آبی شد این راهکار که قابل مقایسه با طرحهایی چون انتقال آب از رودخانه دز به قم یا انتقال آب از کارون به رفسنجان و... می باشد، ضمن داشتن مشخصه سادگی اجرایی بیشتر و بهره مندی از توجیه های متداول اقتصادی- اجتماعی، بعلت تأثیر گذاری بر تثبیت موقعیت سیاسی این منطقه مرزی نیز اهمیتی ویژه خواهد داشت.

لهذا تقاضا دارد، با آگاهی همه جانبه ای که به زوایای محدودیت ها و محرومیت های آشکار و نهفته این استان دارند، اجازه فرمایید ضمن تخصیص حداقل 450 میلیون متر مکعب از منابع آب رودخانه قزل اوزن منابع مالی لازم برای تحقق این طرح پر اهمیت بالغ بر 1750 میلیارد ریال در اختیار شرکت آب منطقه ای اردبیل قرار داده شود تا از این رهگذر علاوه بر معمور و پرجنب و جوش نگهداشتن این منطقه مرزی ویژه، راهی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی گوشه ای از کشور اسلامی ایران، هموار گردد.

ضمناً کارشناسان و صاحبنظران ذیمدخل با اتکاء به مطالعات همه جانبه ای که در این زمینه انجام داده اند، آمادگی کامل دارند تا توضیحات مستند فنی- مهندسی لازم در هر سطحی که به مصلحت بدانند، را برای توجیه ضرورت اجرای چنین طرحی ارائه نمایند.
 


                                                                       با آرزوی توفیقات الهی
                                                                           سید حسن عاملی

                                                   نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل
 

 

Starts: 2011/06/14
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap