نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 احداث کارخانجات تراکتورسازی

بسم الله الرحمن الرحیم
 

تاریخ: 23/ 02 /1386
 شماره: 197 / 86
پیوست: صلوات

برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی نژاد

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

باسلام و تحیات


احتراماً به استحضار می رساند استان اردبیل بعنوان یکی از استانهای کمتر توسعه یافته کشور بلحاظ داشتن توانمندیهای قابل توجه و بسیار غنی کشاورزی و منابع و عوامل تولید از جمله برخورداری از حدود 700 هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی، منابع غنی جنگلی، مرتعی و پوشش گیاهی متنوع، تولید بالای محصولات کشاورزی گرمسیری و سردسیری، دام و طیور، منابع آبهای قابل استحصال اقلیمهای متنوع آب و هوایی، کارشناسان مجرب و جوان بهره برداران و تولید کنندگان پرکار و متعهد از قابلیت ها و پتانسیلهای قوی کشاورزی و صنایع کشاورزی برخوردار بوده، بطوریکه توانسته است براساس آخرین آمار مربوط به حساب تولید استانها در حدود 9/2 درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور را بخود اختصاص داده و در تولید برخی از محصولات استراتژیک کشاورزی از جمله پنبه، بذر، چغندر قند، بذر ذرت و سیب زمینی همواره رتبه های اول تا سوم کشور را کسب کرده، زمینه مناسبی را در جهت ایجاد و توسعه صنایع کشاورزی و صنایع تبدیلی و بسته بندی با رویکرد صادراتی فراهم سازد،

 لیکن نقش و اهمیت بخش صنعت در توسعه اقتصادی بر هیچ کس پوشیده نیست و اکثر علمای اقتصاد، توسعه اقتصادی را بدون توجه به توسعه صنعتی غیرممکن می دانند و نقش اهمیت صنعت را در توسعه اقتصادی یک منطقه بسیار مهم ارزیابی کرده اند و به عبارتی این دسته از نظریه پردازان توسعه اقتصادی را با توسعه کشاورزی صرف امکان پذیر نمی دانند و بلحاظ نقش اساسی و زیربنایی مقوله صنعت در امر تولید و محوریت آن در امر توسعه جوامع بشری و نقش اهمیت آن در ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار، ارزش افزوده بالا و تولید ناخالص داخلی، امکان گسترش و صدور محصولات نهایی آن در سطح وسیعی از بازارهای جهانی، نقش ارتباط مستقیم آن با بخش کشاورزی از جمله عوامل و مباحثی هستند که جایگاه و اهمیت صنایع کشاورزی را در امر توسع متوازن این منطقه برجسته تر نموده است.

بطوریکه در راستای تحقق اهداف چشم انداز بلند مدت توسعه کشور، نظریه پایه توسعه کشور و جهت گیریهای آمایش سرزمین و با توجه به ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان وظایف و مأموریت های اصلی استان در نظریه پایه پیشنهادی به ترتیب بر پایه توسعه «کشاورزی، صنایع با تأکید بر صنایع مرتبط با کشاورزی و تبدیلی و گردشگری» استوار گردیده است از طرف دیگر استان اردبیل بلحاظ همسایگی با جمهوری آذربایجان و واقع شدن در منطقه استراتژیک اوراسیا از دیرباز بعنوان گلوگاه ارتباطی آسیا و شرق دور با اروپا عمل کرده و اهمیت زیادی در جغرافیای سیاسی و اقتصادی منطقه دارد.

 اهمیت ارتباطی این منطقه از دوران طلایی جاده ابریشم تا کنون بلحاظ واقع شدن در محل تلاقی دو کریدور مهم حمل و نقل بین المللی ( کریدور شمال- جنوب و کریدور تراسیکا) غیرقابل انکار بوده و در معادلات سیاسی و اقتصادی جدید حاکم بر منطقه این نقش و اهمیت، پررنگتر نیز شده است، لذا با ایجاد مجتمع کارخانجات تولید تراکتور و ادوات کشاورزی، ضمن فراهم ساختن بسترهای مناسب برای توسعه همه جانبه و ایجاد زمینه های اشتغال پایدار و تأمین نیازهای داخلی کشور، امکان صدور محصولات نهایی تولید شده به سهولت میسور بوده و ما را برای رسیدن به اهداف و آرمانهای استراتژیک نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رهنمون خواهد کرد.

خواهشمند است در راستای مساعدت به تسریع رشد و توسعه استان و تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دستور لازم را صادر فرمایید.

                                                                                   با آرزوی توفیقات الهی

                                                                                    سید حسن عاملی

                                                                                نماینده ولی فقیه و امام جمعه اردبیل

 

بسم الله الرحمن الرحیم
 

تاریخ: 23/ 02 /1386
 شماره: 197 / 86
پیوست: صلوات

برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی نژاد

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

باسلام و تحیات


احتراماً به استحضار می رساند استان اردبیل بعنوان یکی از استانهای کمتر توسعه یافته کشور بلحاظ داشتن توانمندیهای قابل توجه و بسیار غنی کشاورزی و منابع و عوامل تولید از جمله برخورداری از حدود 700 هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی، منابع غنی جنگلی، مرتعی و پوشش گیاهی متنوع، تولید بالای محصولات کشاورزی گرمسیری و سردسیری، دام و طیور، منابع آبهای قابل استحصال اقلیمهای متنوع آب و هوایی، کارشناسان مجرب و جوان بهره برداران و تولید کنندگان پرکار و متعهد از قابلیت ها و پتانسیلهای قوی کشاورزی و صنایع کشاورزی برخوردار بوده، بطوریکه توانسته است براساس آخرین آمار مربوط به حساب تولید استانها در حدود 9/2 درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور را بخود اختصاص داده و در تولید برخی از محصولات استراتژیک کشاورزی از جمله پنبه، بذر، چغندر قند، بذر ذرت و سیب زمینی همواره رتبه های اول تا سوم کشور را کسب کرده، زمینه مناسبی را در جهت ایجاد و توسعه صنایع کشاورزی و صنایع تبدیلی و بسته بندی با رویکرد صادراتی فراهم سازد،

 لیکن نقش و اهمیت بخش صنعت در توسعه اقتصادی بر هیچ کس پوشیده نیست و اکثر علمای اقتصاد، توسعه اقتصادی را بدون توجه به توسعه صنعتی غیرممکن می دانند و نقش اهمیت صنعت را در توسعه اقتصادی یک منطقه بسیار مهم ارزیابی کرده اند و به عبارتی این دسته از نظریه پردازان توسعه اقتصادی را با توسعه کشاورزی صرف امکان پذیر نمی دانند و بلحاظ نقش اساسی و زیربنایی مقوله صنعت در امر تولید و محوریت آن در امر توسعه جوامع بشری و نقش اهمیت آن در ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار، ارزش افزوده بالا و تولید ناخالص داخلی، امکان گسترش و صدور محصولات نهایی آن در سطح وسیعی از بازارهای جهانی، نقش ارتباط مستقیم آن با بخش کشاورزی از جمله عوامل و مباحثی هستند که جایگاه و اهمیت صنایع کشاورزی را در امر توسع متوازن این منطقه برجسته تر نموده است.

بطوریکه در راستای تحقق اهداف چشم انداز بلند مدت توسعه کشور، نظریه پایه توسعه کشور و جهت گیریهای آمایش سرزمین و با توجه به ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان وظایف و مأموریت های اصلی استان در نظریه پایه پیشنهادی به ترتیب بر پایه توسعه «کشاورزی، صنایع با تأکید بر صنایع مرتبط با کشاورزی و تبدیلی و گردشگری» استوار گردیده است از طرف دیگر استان اردبیل بلحاظ همسایگی با جمهوری آذربایجان و واقع شدن در منطقه استراتژیک اوراسیا از دیرباز بعنوان گلوگاه ارتباطی آسیا و شرق دور با اروپا عمل کرده و اهمیت زیادی در جغرافیای سیاسی و اقتصادی منطقه دارد.

 اهمیت ارتباطی این منطقه از دوران طلایی جاده ابریشم تا کنون بلحاظ واقع شدن در محل تلاقی دو کریدور مهم حمل و نقل بین المللی ( کریدور شمال- جنوب و کریدور تراسیکا) غیرقابل انکار بوده و در معادلات سیاسی و اقتصادی جدید حاکم بر منطقه این نقش و اهمیت، پررنگتر نیز شده است، لذا با ایجاد مجتمع کارخانجات تولید تراکتور و ادوات کشاورزی، ضمن فراهم ساختن بسترهای مناسب برای توسعه همه جانبه و ایجاد زمینه های اشتغال پایدار و تأمین نیازهای داخلی کشور، امکان صدور محصولات نهایی تولید شده به سهولت میسور بوده و ما را برای رسیدن به اهداف و آرمانهای استراتژیک نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رهنمون خواهد کرد.

خواهشمند است در راستای مساعدت به تسریع رشد و توسعه استان و تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دستور لازم را صادر فرمایید.

                                                                                   با آرزوی توفیقات الهی

                                                                                    سید حسن عاملی

                                                                                نماینده ولی فقیه و امام جمعه اردبیل

 

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

بسم الله الرحمن الرحیم
 

تاریخ: 23/ 02 /1386
 شماره: 197 / 86
پیوست: صلوات

برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی نژاد

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

باسلام و تحیات


احتراماً به استحضار می رساند استان اردبیل بعنوان یکی از استانهای کمتر توسعه یافته کشور بلحاظ داشتن توانمندیهای قابل توجه و بسیار غنی کشاورزی و منابع و عوامل تولید از جمله برخورداری از حدود 700 هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی، منابع غنی جنگلی، مرتعی و پوشش گیاهی متنوع، تولید بالای محصولات کشاورزی گرمسیری و سردسیری، دام و طیور، منابع آبهای قابل استحصال اقلیمهای متنوع آب و هوایی، کارشناسان مجرب و جوان بهره برداران و تولید کنندگان پرکار و متعهد از قابلیت ها و پتانسیلهای قوی کشاورزی و صنایع کشاورزی برخوردار بوده، بطوریکه توانسته است براساس آخرین آمار مربوط به حساب تولید استانها در حدود 9/2 درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور را بخود اختصاص داده و در تولید برخی از محصولات استراتژیک کشاورزی از جمله پنبه، بذر، چغندر قند، بذر ذرت و سیب زمینی همواره رتبه های اول تا سوم کشور را کسب کرده، زمینه مناسبی را در جهت ایجاد و توسعه صنایع کشاورزی و صنایع تبدیلی و بسته بندی با رویکرد صادراتی فراهم سازد،

 لیکن نقش و اهمیت بخش صنعت در توسعه اقتصادی بر هیچ کس پوشیده نیست و اکثر علمای اقتصاد، توسعه اقتصادی را بدون توجه به توسعه صنعتی غیرممکن می دانند و نقش اهمیت صنعت را در توسعه اقتصادی یک منطقه بسیار مهم ارزیابی کرده اند و به عبارتی این دسته از نظریه پردازان توسعه اقتصادی را با توسعه کشاورزی صرف امکان پذیر نمی دانند و بلحاظ نقش اساسی و زیربنایی مقوله صنعت در امر تولید و محوریت آن در امر توسعه جوامع بشری و نقش اهمیت آن در ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار، ارزش افزوده بالا و تولید ناخالص داخلی، امکان گسترش و صدور محصولات نهایی آن در سطح وسیعی از بازارهای جهانی، نقش ارتباط مستقیم آن با بخش کشاورزی از جمله عوامل و مباحثی هستند که جایگاه و اهمیت صنایع کشاورزی را در امر توسع متوازن این منطقه برجسته تر نموده است.

بطوریکه در راستای تحقق اهداف چشم انداز بلند مدت توسعه کشور، نظریه پایه توسعه کشور و جهت گیریهای آمایش سرزمین و با توجه به ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان وظایف و مأموریت های اصلی استان در نظریه پایه پیشنهادی به ترتیب بر پایه توسعه «کشاورزی، صنایع با تأکید بر صنایع مرتبط با کشاورزی و تبدیلی و گردشگری» استوار گردیده است از طرف دیگر استان اردبیل بلحاظ همسایگی با جمهوری آذربایجان و واقع شدن در منطقه استراتژیک اوراسیا از دیرباز بعنوان گلوگاه ارتباطی آسیا و شرق دور با اروپا عمل کرده و اهمیت زیادی در جغرافیای سیاسی و اقتصادی منطقه دارد.

 اهمیت ارتباطی این منطقه از دوران طلایی جاده ابریشم تا کنون بلحاظ واقع شدن در محل تلاقی دو کریدور مهم حمل و نقل بین المللی ( کریدور شمال- جنوب و کریدور تراسیکا) غیرقابل انکار بوده و در معادلات سیاسی و اقتصادی جدید حاکم بر منطقه این نقش و اهمیت، پررنگتر نیز شده است، لذا با ایجاد مجتمع کارخانجات تولید تراکتور و ادوات کشاورزی، ضمن فراهم ساختن بسترهای مناسب برای توسعه همه جانبه و ایجاد زمینه های اشتغال پایدار و تأمین نیازهای داخلی کشور، امکان صدور محصولات نهایی تولید شده به سهولت میسور بوده و ما را برای رسیدن به اهداف و آرمانهای استراتژیک نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رهنمون خواهد کرد.

خواهشمند است در راستای مساعدت به تسریع رشد و توسعه استان و تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دستور لازم را صادر فرمایید.

                                                                                   با آرزوی توفیقات الهی

                                                                                    سید حسن عاملی

                                                                                نماینده ولی فقیه و امام جمعه اردبیل

 

Starts: 2011/06/14
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap