نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 راه اندازی خط تولید محصولات سایپا

بسم الله الرحمن الرحیم


تاریخ: 3 / 4 / 1386
شماره: 208 / 86
پیوست: صلوات
 


برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی نژاد
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران دام عزّه


با سلام و تحیات
احتراماً، همچنانکه استحضار دارید روند توسعه استانهای کشور بنا به دلایل عدیده، روندی متوازن نداشته، سیاست های اتخاذ شده در طول سالیان اجرای برنامه های توسعه نیز نتوانسته متناسب با قابلیت ها و مزیت های احصاء شده برای استانهای محروم، رشد مورد انتظار را به ارمغان آورد.

استان اردبیل بعنوان اولین استان جدید التأسیس بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و بعنوان مقدّم استانهایی که مولود نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، نیازمند توجه ویژه و حمایت دولت محروم است.

با عنایت به محوری ترین آرمان محوری دولت نهم که عدالت گستری است، مردم ولایتمدار این خطّه انتظار دارند حرکت در مسیر سرمایه گذاریهای زیر بنایی برای تقویت نظام تولیدی و رونق اقتصادی در استان را بیشتر ببینند.

با تأکید بر مفاد سند ملّی توسعه استان که فقدان صنایع پایه را بعنوان یکی از عمده ترین تنگناها و محدودیت های توسعه استان به شمار می آورد، همچنین عدم برخورداری استان از سرمایه گذاریهای کلان را در زمینه های صنعت و معدن در بردارنده تأثیرات منفی در روند توسعه استان می داند، لذا سرمایه گذاریهای شرکت ها و نهادهای سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ صنعتی با هدف بسترسازی برای حضور فعال بخش خصوصی در روند توسعه صنعتی جزء راهبردهای بلندمدت توسعه استان تلقی می گردد.

ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه سرمایه گذاریهای صنعتی و توسعه صنایع پشتیبان حمل ونقل از جمله صنایع خودروسازی نیز از اصلی ترین راهبردهای توسعه استان در بلندمدت است.

لهذا با عنایت به سفر معاونت محترم وزیر صنایع و معادن و مدیر عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به استان اردبیل و مذاکرات بعمل آمده خواهشمند است دستور فرمایند در خصوص فراهم آوردن امکان تولید یکی از محصولات شرکت خودروسازی سایپا در استان اردبیل، اقدام شایسته بعمل آید.

اطمینان دارد توسعه صنعتی استان خواهد توانست فرصت های ارزشمندی را برای رونق اقتصادی، و توسعه اشتغال و ایجاد امنیت پایدار در منطقه فراهم نماید.
 


                                         با آرزوی توفیقات الهی
                                        سید حسن عاملی
                                   نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

 

بسم الله الرحمن الرحیم


تاریخ: 3 / 4 / 1386
شماره: 208 / 86
پیوست: صلوات
 


برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی نژاد
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران دام عزّه


با سلام و تحیات
احتراماً، همچنانکه استحضار دارید روند توسعه استانهای کشور بنا به دلایل عدیده، روندی متوازن نداشته، سیاست های اتخاذ شده در طول سالیان اجرای برنامه های توسعه نیز نتوانسته متناسب با قابلیت ها و مزیت های احصاء شده برای استانهای محروم، رشد مورد انتظار را به ارمغان آورد.

استان اردبیل بعنوان اولین استان جدید التأسیس بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و بعنوان مقدّم استانهایی که مولود نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، نیازمند توجه ویژه و حمایت دولت محروم است.

با عنایت به محوری ترین آرمان محوری دولت نهم که عدالت گستری است، مردم ولایتمدار این خطّه انتظار دارند حرکت در مسیر سرمایه گذاریهای زیر بنایی برای تقویت نظام تولیدی و رونق اقتصادی در استان را بیشتر ببینند.

با تأکید بر مفاد سند ملّی توسعه استان که فقدان صنایع پایه را بعنوان یکی از عمده ترین تنگناها و محدودیت های توسعه استان به شمار می آورد، همچنین عدم برخورداری استان از سرمایه گذاریهای کلان را در زمینه های صنعت و معدن در بردارنده تأثیرات منفی در روند توسعه استان می داند، لذا سرمایه گذاریهای شرکت ها و نهادهای سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ صنعتی با هدف بسترسازی برای حضور فعال بخش خصوصی در روند توسعه صنعتی جزء راهبردهای بلندمدت توسعه استان تلقی می گردد.

ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه سرمایه گذاریهای صنعتی و توسعه صنایع پشتیبان حمل ونقل از جمله صنایع خودروسازی نیز از اصلی ترین راهبردهای توسعه استان در بلندمدت است.

لهذا با عنایت به سفر معاونت محترم وزیر صنایع و معادن و مدیر عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به استان اردبیل و مذاکرات بعمل آمده خواهشمند است دستور فرمایند در خصوص فراهم آوردن امکان تولید یکی از محصولات شرکت خودروسازی سایپا در استان اردبیل، اقدام شایسته بعمل آید.

اطمینان دارد توسعه صنعتی استان خواهد توانست فرصت های ارزشمندی را برای رونق اقتصادی، و توسعه اشتغال و ایجاد امنیت پایدار در منطقه فراهم نماید.
 


                                         با آرزوی توفیقات الهی
                                        سید حسن عاملی
                                   نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

 

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

بسم الله الرحمن الرحیم


تاریخ: 3 / 4 / 1386
شماره: 208 / 86
پیوست: صلوات
 


برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی نژاد
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران دام عزّه


با سلام و تحیات
احتراماً، همچنانکه استحضار دارید روند توسعه استانهای کشور بنا به دلایل عدیده، روندی متوازن نداشته، سیاست های اتخاذ شده در طول سالیان اجرای برنامه های توسعه نیز نتوانسته متناسب با قابلیت ها و مزیت های احصاء شده برای استانهای محروم، رشد مورد انتظار را به ارمغان آورد.

استان اردبیل بعنوان اولین استان جدید التأسیس بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و بعنوان مقدّم استانهایی که مولود نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، نیازمند توجه ویژه و حمایت دولت محروم است.

با عنایت به محوری ترین آرمان محوری دولت نهم که عدالت گستری است، مردم ولایتمدار این خطّه انتظار دارند حرکت در مسیر سرمایه گذاریهای زیر بنایی برای تقویت نظام تولیدی و رونق اقتصادی در استان را بیشتر ببینند.

با تأکید بر مفاد سند ملّی توسعه استان که فقدان صنایع پایه را بعنوان یکی از عمده ترین تنگناها و محدودیت های توسعه استان به شمار می آورد، همچنین عدم برخورداری استان از سرمایه گذاریهای کلان را در زمینه های صنعت و معدن در بردارنده تأثیرات منفی در روند توسعه استان می داند، لذا سرمایه گذاریهای شرکت ها و نهادهای سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ صنعتی با هدف بسترسازی برای حضور فعال بخش خصوصی در روند توسعه صنعتی جزء راهبردهای بلندمدت توسعه استان تلقی می گردد.

ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه سرمایه گذاریهای صنعتی و توسعه صنایع پشتیبان حمل ونقل از جمله صنایع خودروسازی نیز از اصلی ترین راهبردهای توسعه استان در بلندمدت است.

لهذا با عنایت به سفر معاونت محترم وزیر صنایع و معادن و مدیر عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به استان اردبیل و مذاکرات بعمل آمده خواهشمند است دستور فرمایند در خصوص فراهم آوردن امکان تولید یکی از محصولات شرکت خودروسازی سایپا در استان اردبیل، اقدام شایسته بعمل آید.

اطمینان دارد توسعه صنعتی استان خواهد توانست فرصت های ارزشمندی را برای رونق اقتصادی، و توسعه اشتغال و ایجاد امنیت پایدار در منطقه فراهم نماید.
 


                                         با آرزوی توفیقات الهی
                                        سید حسن عاملی
                                   نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

 

Starts: 2011/06/14
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap