نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 اهداء کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم


تاریخ: 5 / 3 / 1387 

 شماره: 246 / 87

 پیوست: صلوات


محضر مبارک حضرت آیة الله العظمی خامنه ای دام ظله الوارف


با اهداء سلام و تحیات

احتراماً، بپیوست دو جلد کتاب، حاوی نکات بدیع و استنتاجات بدیع تر و برخی اسرار و رموز شگفت انگیز از حیات و کارکرد زنبوران عسل، محصول تجارب ارزنده عملی و تتبّعات علمی آقای مهندس عبادالله پیر ایرانی، شایان ملاحظه حضرت مستطاب عالی، تقدیم میگردد. نظر به اظهار کارشناسان امر، دائر بر فقد سابقه پژوهش مشابه در زمینه یاد شده، در صورت صلاحدید اصدار اوامر مقتضی دائر بر تشرف حضوری متوقع است.
 


                                                                  با احترام مجدد
                                                                   الأحقر سید حسن عاملی
 

بسم الله الرحمن الرحیم


تاریخ: 5 / 3 / 1387 

 شماره: 246 / 87

 پیوست: صلوات


محضر مبارک حضرت آیة الله العظمی خامنه ای دام ظله الوارف


با اهداء سلام و تحیات

احتراماً، بپیوست دو جلد کتاب، حاوی نکات بدیع و استنتاجات بدیع تر و برخی اسرار و رموز شگفت انگیز از حیات و کارکرد زنبوران عسل، محصول تجارب ارزنده عملی و تتبّعات علمی آقای مهندس عبادالله پیر ایرانی، شایان ملاحظه حضرت مستطاب عالی، تقدیم میگردد. نظر به اظهار کارشناسان امر، دائر بر فقد سابقه پژوهش مشابه در زمینه یاد شده، در صورت صلاحدید اصدار اوامر مقتضی دائر بر تشرف حضوری متوقع است.
 


                                                                  با احترام مجدد
                                                                   الأحقر سید حسن عاملی
 

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

بسم الله الرحمن الرحیم


تاریخ: 5 / 3 / 1387 

 شماره: 246 / 87

 پیوست: صلوات


محضر مبارک حضرت آیة الله العظمی خامنه ای دام ظله الوارف


با اهداء سلام و تحیات

احتراماً، بپیوست دو جلد کتاب، حاوی نکات بدیع و استنتاجات بدیع تر و برخی اسرار و رموز شگفت انگیز از حیات و کارکرد زنبوران عسل، محصول تجارب ارزنده عملی و تتبّعات علمی آقای مهندس عبادالله پیر ایرانی، شایان ملاحظه حضرت مستطاب عالی، تقدیم میگردد. نظر به اظهار کارشناسان امر، دائر بر فقد سابقه پژوهش مشابه در زمینه یاد شده، در صورت صلاحدید اصدار اوامر مقتضی دائر بر تشرف حضوری متوقع است.
 


                                                                  با احترام مجدد
                                                                   الأحقر سید حسن عاملی
 

Starts: 2011/06/14
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap