نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 تسریع احداث پروژه پتروشیمی

تاریخ: 1388/12/1

شماره: 87/562

پیوست: صلوات 


برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

رئیس جمهور محترم و محبوب اسلامی ایران

سلام علیکم
احتراماً ضمن قدردانی از عنایت ویژه حضرتعالی به استان محروم اردبیل همانگونه که استحضار دارند احداث پتروشیمی در اردبیل جزو آرزوهای دیرینه و مطالبات مردم شریف استان بوده که به عنوان اولویت ویژه در رأس خواسته های مردمی اولین سفر استانی حضرتعالی به اردبیل مورد تصویب و حمایت کامل هیأت محترم دولت قرار گرفت و متعاقب این مصوبه، پتروشیمی اراک ( وابسته به شرکت سرمایه گذاری بانک ملی) عملیات اجرایی طرح را به عهده گرفت و هم اکنون علی رغم حدود 300 میلیارد قرارداد منعقده و 120 میلیارد ریال پرداخت انجام شده طرح مذکور دچار رکود و به دلایل زیر در شرف توقف کامل قرار دارد:

1- با عنایت به شرایط موجود مبنی بر آزادسازی قیمت ها و حذف رایانه ها، بحران های مالی، پتروشیمی اراک به تنهایی قادر به اجرای طرح نمی باشد لذا افزایش جاذبه ها و شاخص های اقتصادی طرح جهت جذب سرمایه گذاران جدید اجتناب ناپذیر است براین اساس از محضر جنابعالی تقاضا می شود دستور فرمایند قیمت خوراک (گاز) این طرح را با تخفیف ویژه مطابق با پتروشیمی کرمانشاه از سوی وزارت محترم نفت، محاسبه و ابلاغ گردد.

2- به دلیل ممنوعیت منابع آبی دشت اردبیل مقرر گردیده است آب طرح مذکور از منابع سد یامچی تخصیص و در پایاب سد تحویل گردد و تملک زمین اجرا و نگهداری خط انتقال به پتروشیمی اردبیل واگذار شده است در حالی که اجرا این شرایط برای پتروشیمی به عنوان بخش خصوصی غیر ممکن می باشد لذا استدعا می شود دستور فرمایند وزارت محترم نیرو احداث خط انتقال آب و نگهداری آن را متعهد و مانند گاز، تلفن، برق، و... در محل طرح تحویل دهند.

3- استانداری و مدیران پتروشیمی اردبیل تلاش گسترده ای را جهت شناسایی و جذب سرمایه گذاران جدید آغاز و تاکنون مذاکراتی در این زمینه انجام داده اند و امید موفقیت نیز وجود دارد لذا استدعا می شود دستور فرمایند تا جذب سرمایه گذاران جدید، ادامه عملیات اجرایی همچنان از سوی بانک ملی پیگیری گردد زیرا رکود و توقف طرح، سرمایه گذاران جدید را بدگمان و مانع جذب آنان می شود.

4- محل استقرار طرح (بخش هیر شهرستان اردبیل) که به استناد و تصویب نامه شماره 21372/ت تاریخ 82/4/31 جزء مناطق محروم بوده است. با نظر استان انتخاب ولی در سال 1386 برخورداری طرح از مزایای مناطق محروم به دلیل استقرار آن در داخل شعاع 30 کیلومتری مرکز استان، منتفی شده است و این در حالی است که یکی از پایه های اصلی توجیه اقتصادی طرح برخورداری آن از مزایای مناطق محروم (معافیت مالیاتی) بوده است. لذا دستور بازنگری و شمول برخورداری طرح مورد تقاضا می باشد.

5- به استناد مصوبه هیأت محترم دولت در اولین سفر استانی به اردبیل طرح پتروشیمی جهت اخذ تسهیلات به بانک ملی معرفی شده است بانک مذکور به استناد بخشنامه شماره الف/2212 مورخه 87/6/20 دریافت تسهیلات را مشروط به آورده نقدی معادل پنجاه درصد (50%) کل سرمایه گذاری طرح و سپرده گذاری سی درصدی (30%) سهم پتروشیمی نزد بانک نموده است که اجرای این شرایط توسط پتروشیمی و یا هر بخش خصوصی دیگری غیر ممکن است لذا استدعا می شود دستور فرمایند بخشنامه بانک مورد تجدیدنظر قرار گیرد و سهم آورده پتروشیمی را مطابق مناطق محروم ملحوظ و اعلام فرمایند.

با عنایت به موارد فوق ملاحظه می فرمایید که پایه های اصلی توجیه اقتصادی طرح با ابهام جدی مواجه است و چنانچه سریعاً این اشکالات مرتفع نگردد توقف و متروکه شدن طرح غیرقابل اجتناب است و نظر به اینکه طرح جز مصوبات مسرت بخش و شوق آفرین اولین سفر استانی جنابعالی می باشد؛ در صورت توقف در پایان دوره اول ریاست جمهوری آن برادر خدوم و خدمتگزار صدیق ملت شریف ایران، چالش های سیاسی اجتماعی در منطقه قابل پیش بینی است.

براین اساس انتظار می رود با دستور صریح و قاطع جنابعالی مشکلات فوق در اسرع وقت مرتفع گردد.

اعلام نتیجه موجب سپاس و امتنان است.
 

منصور حقیقت پور

 استاندار اردبیل

سید حسن عاملی

نماینده ولی فقیه در استان

و امام جمعه اردبیل


تاریخ: 1388/12/1

شماره: 87/562

پیوست: صلوات 


برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

رئیس جمهور محترم و محبوب اسلامی ایران

سلام علیکم
احتراماً ضمن قدردانی از عنایت ویژه حضرتعالی به استان محروم اردبیل همانگونه که استحضار دارند احداث پتروشیمی در اردبیل جزو آرزوهای دیرینه و مطالبات مردم شریف استان بوده که به عنوان اولویت ویژه در رأس خواسته های مردمی اولین سفر استانی حضرتعالی به اردبیل مورد تصویب و حمایت کامل هیأت محترم دولت قرار گرفت و متعاقب این مصوبه، پتروشیمی اراک ( وابسته به شرکت سرمایه گذاری بانک ملی) عملیات اجرایی طرح را به عهده گرفت و هم اکنون علی رغم حدود 300 میلیارد قرارداد منعقده و 120 میلیارد ریال پرداخت انجام شده طرح مذکور دچار رکود و به دلایل زیر در شرف توقف کامل قرار دارد:

1- با عنایت به شرایط موجود مبنی بر آزادسازی قیمت ها و حذف رایانه ها، بحران های مالی، پتروشیمی اراک به تنهایی قادر به اجرای طرح نمی باشد لذا افزایش جاذبه ها و شاخص های اقتصادی طرح جهت جذب سرمایه گذاران جدید اجتناب ناپذیر است براین اساس از محضر جنابعالی تقاضا می شود دستور فرمایند قیمت خوراک (گاز) این طرح را با تخفیف ویژه مطابق با پتروشیمی کرمانشاه از سوی وزارت محترم نفت، محاسبه و ابلاغ گردد.

2- به دلیل ممنوعیت منابع آبی دشت اردبیل مقرر گردیده است آب طرح مذکور از منابع سد یامچی تخصیص و در پایاب سد تحویل گردد و تملک زمین اجرا و نگهداری خط انتقال به پتروشیمی اردبیل واگذار شده است در حالی که اجرا این شرایط برای پتروشیمی به عنوان بخش خصوصی غیر ممکن می باشد لذا استدعا می شود دستور فرمایند وزارت محترم نیرو احداث خط انتقال آب و نگهداری آن را متعهد و مانند گاز، تلفن، برق، و... در محل طرح تحویل دهند.

3- استانداری و مدیران پتروشیمی اردبیل تلاش گسترده ای را جهت شناسایی و جذب سرمایه گذاران جدید آغاز و تاکنون مذاکراتی در این زمینه انجام داده اند و امید موفقیت نیز وجود دارد لذا استدعا می شود دستور فرمایند تا جذب سرمایه گذاران جدید، ادامه عملیات اجرایی همچنان از سوی بانک ملی پیگیری گردد زیرا رکود و توقف طرح، سرمایه گذاران جدید را بدگمان و مانع جذب آنان می شود.

4- محل استقرار طرح (بخش هیر شهرستان اردبیل) که به استناد و تصویب نامه شماره 21372/ت تاریخ 82/4/31 جزء مناطق محروم بوده است. با نظر استان انتخاب ولی در سال 1386 برخورداری طرح از مزایای مناطق محروم به دلیل استقرار آن در داخل شعاع 30 کیلومتری مرکز استان، منتفی شده است و این در حالی است که یکی از پایه های اصلی توجیه اقتصادی طرح برخورداری آن از مزایای مناطق محروم (معافیت مالیاتی) بوده است. لذا دستور بازنگری و شمول برخورداری طرح مورد تقاضا می باشد.

5- به استناد مصوبه هیأت محترم دولت در اولین سفر استانی به اردبیل طرح پتروشیمی جهت اخذ تسهیلات به بانک ملی معرفی شده است بانک مذکور به استناد بخشنامه شماره الف/2212 مورخه 87/6/20 دریافت تسهیلات را مشروط به آورده نقدی معادل پنجاه درصد (50%) کل سرمایه گذاری طرح و سپرده گذاری سی درصدی (30%) سهم پتروشیمی نزد بانک نموده است که اجرای این شرایط توسط پتروشیمی و یا هر بخش خصوصی دیگری غیر ممکن است لذا استدعا می شود دستور فرمایند بخشنامه بانک مورد تجدیدنظر قرار گیرد و سهم آورده پتروشیمی را مطابق مناطق محروم ملحوظ و اعلام فرمایند.

با عنایت به موارد فوق ملاحظه می فرمایید که پایه های اصلی توجیه اقتصادی طرح با ابهام جدی مواجه است و چنانچه سریعاً این اشکالات مرتفع نگردد توقف و متروکه شدن طرح غیرقابل اجتناب است و نظر به اینکه طرح جز مصوبات مسرت بخش و شوق آفرین اولین سفر استانی جنابعالی می باشد؛ در صورت توقف در پایان دوره اول ریاست جمهوری آن برادر خدوم و خدمتگزار صدیق ملت شریف ایران، چالش های سیاسی اجتماعی در منطقه قابل پیش بینی است.

براین اساس انتظار می رود با دستور صریح و قاطع جنابعالی مشکلات فوق در اسرع وقت مرتفع گردد.

اعلام نتیجه موجب سپاس و امتنان است.
 

منصور حقیقت پور

 استاندار اردبیل

سید حسن عاملی

نماینده ولی فقیه در استان

و امام جمعه اردبیل


مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

تاریخ: 1388/12/1

شماره: 87/562

پیوست: صلوات 


برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

رئیس جمهور محترم و محبوب اسلامی ایران

سلام علیکم
احتراماً ضمن قدردانی از عنایت ویژه حضرتعالی به استان محروم اردبیل همانگونه که استحضار دارند احداث پتروشیمی در اردبیل جزو آرزوهای دیرینه و مطالبات مردم شریف استان بوده که به عنوان اولویت ویژه در رأس خواسته های مردمی اولین سفر استانی حضرتعالی به اردبیل مورد تصویب و حمایت کامل هیأت محترم دولت قرار گرفت و متعاقب این مصوبه، پتروشیمی اراک ( وابسته به شرکت سرمایه گذاری بانک ملی) عملیات اجرایی طرح را به عهده گرفت و هم اکنون علی رغم حدود 300 میلیارد قرارداد منعقده و 120 میلیارد ریال پرداخت انجام شده طرح مذکور دچار رکود و به دلایل زیر در شرف توقف کامل قرار دارد:

1- با عنایت به شرایط موجود مبنی بر آزادسازی قیمت ها و حذف رایانه ها، بحران های مالی، پتروشیمی اراک به تنهایی قادر به اجرای طرح نمی باشد لذا افزایش جاذبه ها و شاخص های اقتصادی طرح جهت جذب سرمایه گذاران جدید اجتناب ناپذیر است براین اساس از محضر جنابعالی تقاضا می شود دستور فرمایند قیمت خوراک (گاز) این طرح را با تخفیف ویژه مطابق با پتروشیمی کرمانشاه از سوی وزارت محترم نفت، محاسبه و ابلاغ گردد.

2- به دلیل ممنوعیت منابع آبی دشت اردبیل مقرر گردیده است آب طرح مذکور از منابع سد یامچی تخصیص و در پایاب سد تحویل گردد و تملک زمین اجرا و نگهداری خط انتقال به پتروشیمی اردبیل واگذار شده است در حالی که اجرا این شرایط برای پتروشیمی به عنوان بخش خصوصی غیر ممکن می باشد لذا استدعا می شود دستور فرمایند وزارت محترم نیرو احداث خط انتقال آب و نگهداری آن را متعهد و مانند گاز، تلفن، برق، و... در محل طرح تحویل دهند.

3- استانداری و مدیران پتروشیمی اردبیل تلاش گسترده ای را جهت شناسایی و جذب سرمایه گذاران جدید آغاز و تاکنون مذاکراتی در این زمینه انجام داده اند و امید موفقیت نیز وجود دارد لذا استدعا می شود دستور فرمایند تا جذب سرمایه گذاران جدید، ادامه عملیات اجرایی همچنان از سوی بانک ملی پیگیری گردد زیرا رکود و توقف طرح، سرمایه گذاران جدید را بدگمان و مانع جذب آنان می شود.

4- محل استقرار طرح (بخش هیر شهرستان اردبیل) که به استناد و تصویب نامه شماره 21372/ت تاریخ 82/4/31 جزء مناطق محروم بوده است. با نظر استان انتخاب ولی در سال 1386 برخورداری طرح از مزایای مناطق محروم به دلیل استقرار آن در داخل شعاع 30 کیلومتری مرکز استان، منتفی شده است و این در حالی است که یکی از پایه های اصلی توجیه اقتصادی طرح برخورداری آن از مزایای مناطق محروم (معافیت مالیاتی) بوده است. لذا دستور بازنگری و شمول برخورداری طرح مورد تقاضا می باشد.

5- به استناد مصوبه هیأت محترم دولت در اولین سفر استانی به اردبیل طرح پتروشیمی جهت اخذ تسهیلات به بانک ملی معرفی شده است بانک مذکور به استناد بخشنامه شماره الف/2212 مورخه 87/6/20 دریافت تسهیلات را مشروط به آورده نقدی معادل پنجاه درصد (50%) کل سرمایه گذاری طرح و سپرده گذاری سی درصدی (30%) سهم پتروشیمی نزد بانک نموده است که اجرای این شرایط توسط پتروشیمی و یا هر بخش خصوصی دیگری غیر ممکن است لذا استدعا می شود دستور فرمایند بخشنامه بانک مورد تجدیدنظر قرار گیرد و سهم آورده پتروشیمی را مطابق مناطق محروم ملحوظ و اعلام فرمایند.

با عنایت به موارد فوق ملاحظه می فرمایید که پایه های اصلی توجیه اقتصادی طرح با ابهام جدی مواجه است و چنانچه سریعاً این اشکالات مرتفع نگردد توقف و متروکه شدن طرح غیرقابل اجتناب است و نظر به اینکه طرح جز مصوبات مسرت بخش و شوق آفرین اولین سفر استانی جنابعالی می باشد؛ در صورت توقف در پایان دوره اول ریاست جمهوری آن برادر خدوم و خدمتگزار صدیق ملت شریف ایران، چالش های سیاسی اجتماعی در منطقه قابل پیش بینی است.

براین اساس انتظار می رود با دستور صریح و قاطع جنابعالی مشکلات فوق در اسرع وقت مرتفع گردد.

اعلام نتیجه موجب سپاس و امتنان است.
 

منصور حقیقت پور

 استاندار اردبیل

سید حسن عاملی

نماینده ولی فقیه در استان

و امام جمعه اردبیل


Starts: 2011/06/14
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap