نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 پیام تبریک به مناسبت ثبت بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی در فهرست جهانی آثار تاریخی

بسم الله الرحمن الرحیم

                    تاریخ: 10/05/89

شماره: 137/89

در تاریخ خدمات متقابل اسلام و ایران، آیین سراسر مهر و لطافت تشیع، انتخاب نخستین ایرانیانی بوده که همواره به مدنیّت و روشن اندیشی شهره بودند. اعلام رسمیّت کیش شیعه اثنا عشری از سوی خاندان صفوی برگ زرین دیگری در دفتر مشحون از سرافرازی ایران اسلامی است و در این میان اردبیل را می سزد که با تمام قامت بر بام تاریخ اسلام صلای افتخار سر دهد که اسلام، تشیع و صفویان را یک جا در دامان خود دارد، از این عصر طلایی هر آنچه از نظم و نثر و هنر معماری به جا مانده، امروز نه فقط به ایران بلکه به تمام بشریت متعلق است و سازمان های بین المللی با درج این آثار در فهرست جهانی برآنند تا این افتخار را بالسّویّه در میان ساکنان این سیاره، تقسیم نمایند، مایه مباهات است که اطلاع یافتیم بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی به عنوان کامل ترین مجموعه با معماری، طراحی و تزئینات منحصر به فرد در فهرست یاد شده ثبت گردیده است.

این نقطه عطف تاریخی را به عنوان را به عموم ایرانیان به ویژه مردم شریف اردبیل تبریک گفته و از همه کسانی که از دیر باز در تمهید مقدمات و تحقق این مهم اهتمام نموده اند قدردانی می نماییم.

              سید حسین صابری                                                                                    سید حسن عاملی      

                  استاندار اردبیل                                                              نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

بسم الله الرحمن الرحیم

                    تاریخ: 10/05/89

شماره: 137/89

در تاریخ خدمات متقابل اسلام و ایران، آیین سراسر مهر و لطافت تشیع، انتخاب نخستین ایرانیانی بوده که همواره به مدنیّت و روشن اندیشی شهره بودند. اعلام رسمیّت کیش شیعه اثنا عشری از سوی خاندان صفوی برگ زرین دیگری در دفتر مشحون از سرافرازی ایران اسلامی است و در این میان اردبیل را می سزد که با تمام قامت بر بام تاریخ اسلام صلای افتخار سر دهد که اسلام، تشیع و صفویان را یک جا در دامان خود دارد، از این عصر طلایی هر آنچه از نظم و نثر و هنر معماری به جا مانده، امروز نه فقط به ایران بلکه به تمام بشریت متعلق است و سازمان های بین المللی با درج این آثار در فهرست جهانی برآنند تا این افتخار را بالسّویّه در میان ساکنان این سیاره، تقسیم نمایند، مایه مباهات است که اطلاع یافتیم بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی به عنوان کامل ترین مجموعه با معماری، طراحی و تزئینات منحصر به فرد در فهرست یاد شده ثبت گردیده است.

این نقطه عطف تاریخی را به عنوان را به عموم ایرانیان به ویژه مردم شریف اردبیل تبریک گفته و از همه کسانی که از دیر باز در تمهید مقدمات و تحقق این مهم اهتمام نموده اند قدردانی می نماییم.

              سید حسین صابری                                                                                    سید حسن عاملی      

                  استاندار اردبیل                                                              نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

بسم الله الرحمن الرحیم

                    تاریخ: 10/05/89

شماره: 137/89

در تاریخ خدمات متقابل اسلام و ایران، آیین سراسر مهر و لطافت تشیع، انتخاب نخستین ایرانیانی بوده که همواره به مدنیّت و روشن اندیشی شهره بودند. اعلام رسمیّت کیش شیعه اثنا عشری از سوی خاندان صفوی برگ زرین دیگری در دفتر مشحون از سرافرازی ایران اسلامی است و در این میان اردبیل را می سزد که با تمام قامت بر بام تاریخ اسلام صلای افتخار سر دهد که اسلام، تشیع و صفویان را یک جا در دامان خود دارد، از این عصر طلایی هر آنچه از نظم و نثر و هنر معماری به جا مانده، امروز نه فقط به ایران بلکه به تمام بشریت متعلق است و سازمان های بین المللی با درج این آثار در فهرست جهانی برآنند تا این افتخار را بالسّویّه در میان ساکنان این سیاره، تقسیم نمایند، مایه مباهات است که اطلاع یافتیم بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی به عنوان کامل ترین مجموعه با معماری، طراحی و تزئینات منحصر به فرد در فهرست یاد شده ثبت گردیده است.

این نقطه عطف تاریخی را به عنوان را به عموم ایرانیان به ویژه مردم شریف اردبیل تبریک گفته و از همه کسانی که از دیر باز در تمهید مقدمات و تحقق این مهم اهتمام نموده اند قدردانی می نماییم.

              سید حسین صابری                                                                                    سید حسن عاملی      

                  استاندار اردبیل                                                              نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

Starts: 2011/06/14
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap