نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 امانتداری در قبال مواهب طبیعی

بسم الله الرحمن الرحیمدر روزگاری که ماشین سهمگین صنعت با قساوت تمام در صدد بالاترین بهره کشی از طبیعت و اطفاء شهوت سودجویی است، سپردن محیط زیست به آیندگان دست کم به کم و کیفی که به ما رسیده است، مصداق امانت داری است.

تعامل بی رحمانه با طبیعت، مشاهده مناظر زشت کشتزارهای آلوده به مواد پلاستیکی، جریان فاضلابهای صنعتی به تالابهای روان، بهره برداری های نامتعارف از منابع دریایی، تخریب عرصه های جنگلی و هدم فضاهای سبز و دیگر نامهربانی ها با محیط زیست، گویای این حقیقت تلخ است که شاید بخل آسمان که در آموزه های دینی ذی شعور است و تسبیح گوی، واکنش شعورمندانه طبیعت به رفتارهایی از این دست می باشد.

ما پیروان آیینی که پیامبرش، بر تبدیل هسته هر خرما به نخلی بارور، پای می فشارد و بریدن شاخه ای از درخت را به شکستن بال فرشته ای برابر   می داند، شرمگینانه باید اذعان کنیم که به آنچه از گذشتگان در یافتیم، امانت دار نبودیم و اگرچه مشاهدات و معلومات غیر کارشناسانه امثال اینجانب، باورهایمان را نسبت به ارقام و آمارهای ابرازی و عملکردهای ادعایی، متزلزل می سازد مع الوصف امیدوارانه، مساعی فعالین این عرصه را ارج می نهم و از خداوند متعال احیای حس وظیفه شناسی و امانت داری بخصوص در قبال مواهب طبیعی را خواستارم.
 

با احترام

سید حسن عاملی

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

بسم الله الرحمن الرحیمدر روزگاری که ماشین سهمگین صنعت با قساوت تمام در صدد بالاترین بهره کشی از طبیعت و اطفاء شهوت سودجویی است، سپردن محیط زیست به آیندگان دست کم به کم و کیفی که به ما رسیده است، مصداق امانت داری است.

تعامل بی رحمانه با طبیعت، مشاهده مناظر زشت کشتزارهای آلوده به مواد پلاستیکی، جریان فاضلابهای صنعتی به تالابهای روان، بهره برداری های نامتعارف از منابع دریایی، تخریب عرصه های جنگلی و هدم فضاهای سبز و دیگر نامهربانی ها با محیط زیست، گویای این حقیقت تلخ است که شاید بخل آسمان که در آموزه های دینی ذی شعور است و تسبیح گوی، واکنش شعورمندانه طبیعت به رفتارهایی از این دست می باشد.

ما پیروان آیینی که پیامبرش، بر تبدیل هسته هر خرما به نخلی بارور، پای می فشارد و بریدن شاخه ای از درخت را به شکستن بال فرشته ای برابر   می داند، شرمگینانه باید اذعان کنیم که به آنچه از گذشتگان در یافتیم، امانت دار نبودیم و اگرچه مشاهدات و معلومات غیر کارشناسانه امثال اینجانب، باورهایمان را نسبت به ارقام و آمارهای ابرازی و عملکردهای ادعایی، متزلزل می سازد مع الوصف امیدوارانه، مساعی فعالین این عرصه را ارج می نهم و از خداوند متعال احیای حس وظیفه شناسی و امانت داری بخصوص در قبال مواهب طبیعی را خواستارم.
 

با احترام

سید حسن عاملی

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

بسم الله الرحمن الرحیمدر روزگاری که ماشین سهمگین صنعت با قساوت تمام در صدد بالاترین بهره کشی از طبیعت و اطفاء شهوت سودجویی است، سپردن محیط زیست به آیندگان دست کم به کم و کیفی که به ما رسیده است، مصداق امانت داری است.

تعامل بی رحمانه با طبیعت، مشاهده مناظر زشت کشتزارهای آلوده به مواد پلاستیکی، جریان فاضلابهای صنعتی به تالابهای روان، بهره برداری های نامتعارف از منابع دریایی، تخریب عرصه های جنگلی و هدم فضاهای سبز و دیگر نامهربانی ها با محیط زیست، گویای این حقیقت تلخ است که شاید بخل آسمان که در آموزه های دینی ذی شعور است و تسبیح گوی، واکنش شعورمندانه طبیعت به رفتارهایی از این دست می باشد.

ما پیروان آیینی که پیامبرش، بر تبدیل هسته هر خرما به نخلی بارور، پای می فشارد و بریدن شاخه ای از درخت را به شکستن بال فرشته ای برابر   می داند، شرمگینانه باید اذعان کنیم که به آنچه از گذشتگان در یافتیم، امانت دار نبودیم و اگرچه مشاهدات و معلومات غیر کارشناسانه امثال اینجانب، باورهایمان را نسبت به ارقام و آمارهای ابرازی و عملکردهای ادعایی، متزلزل می سازد مع الوصف امیدوارانه، مساعی فعالین این عرصه را ارج می نهم و از خداوند متعال احیای حس وظیفه شناسی و امانت داری بخصوص در قبال مواهب طبیعی را خواستارم.
 

با احترام

سید حسن عاملی

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

Starts: 2011/06/14
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap