نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 تبیین مطالبات مردم استان

  بإسمه تعالیمحضر مبارک رییس جمهور محترم و معزّز
حضرت حجت الإسلام و المسلمین حاج سید محمد خاتمی دام ظله الوارف

با سلام و تحیات وافر

احتراماً به طوری که خاطر خطیر مستحضر است، خطه شهیدپرور اردبیل که مذهب حقۀ جعفری، بخشی از نضج و پیشرفت خود را مرهون مردم و علمای عاملین آن است، با وجود اهتمام جدی مردم این سامان در صحنه های مختلف جانبازی و فداکاری، خصوصاً در جریان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در مقایسه با سایر استان های کشور، به آنچه شایسته و درخور می باشد نایل نشده است. برخی معضلات اگرچه گریبانگیر تمام کشور است، لکن استان اردبیل با صورت مضاعف آن مواجه است و بالنتیجه عنایت ویژه مسئولان عالی نظام، خاصه حضرت عالی را می طلبد.

اینک با اغتنام فرصت و در این مجال اندک مایلم برخی از اقلام تمنّیات خود و مردم نجیب این استان را معروض و الباقی را به مراتب لطف و مراحم حضرتعالی واگذارم.

1- ایجاد منطقه ویژه اقتصادی
2- افزایش اعتبارات سدهای استان به ویژه سد خداآفرین و آغاز عملیات سد عمارت در محدودۀ جغرافیایی استان
3- استقلال امور آب استان اردبیل از آذربایجان شرقی
4- تخصیص اعتبار از محل وجوه اداره شده برای سرمایه گذاری در جهت توسعه طرح های گردشگری
5- بررسی و اجرای دست کم یک طرح مولّد از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
6- احداث کارخانه پتروشیمی
7- تخصیص 100% اعتبارات استانی و ملی استان در نیمه اول سال به جهت سردسیری و تمرکز فعالیت های عمرانی در شش ماهه اول سال
8- تسریع در پروژه اتصال راه آهن اردبیل به شبکه سراسری از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی

پیشاپیش از دستورات مساعد آن جناب سپاسگزار و مزید توفیقات و تأییدات حضرت مستطاب عالی را از خداوند منّان آرزومندم.
                                                                                                       

 سید حسن عاملی
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل
 

  بإسمه تعالیمحضر مبارک رییس جمهور محترم و معزّز
حضرت حجت الإسلام و المسلمین حاج سید محمد خاتمی دام ظله الوارف

با سلام و تحیات وافر

احتراماً به طوری که خاطر خطیر مستحضر است، خطه شهیدپرور اردبیل که مذهب حقۀ جعفری، بخشی از نضج و پیشرفت خود را مرهون مردم و علمای عاملین آن است، با وجود اهتمام جدی مردم این سامان در صحنه های مختلف جانبازی و فداکاری، خصوصاً در جریان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در مقایسه با سایر استان های کشور، به آنچه شایسته و درخور می باشد نایل نشده است. برخی معضلات اگرچه گریبانگیر تمام کشور است، لکن استان اردبیل با صورت مضاعف آن مواجه است و بالنتیجه عنایت ویژه مسئولان عالی نظام، خاصه حضرت عالی را می طلبد.

اینک با اغتنام فرصت و در این مجال اندک مایلم برخی از اقلام تمنّیات خود و مردم نجیب این استان را معروض و الباقی را به مراتب لطف و مراحم حضرتعالی واگذارم.

1- ایجاد منطقه ویژه اقتصادی
2- افزایش اعتبارات سدهای استان به ویژه سد خداآفرین و آغاز عملیات سد عمارت در محدودۀ جغرافیایی استان
3- استقلال امور آب استان اردبیل از آذربایجان شرقی
4- تخصیص اعتبار از محل وجوه اداره شده برای سرمایه گذاری در جهت توسعه طرح های گردشگری
5- بررسی و اجرای دست کم یک طرح مولّد از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
6- احداث کارخانه پتروشیمی
7- تخصیص 100% اعتبارات استانی و ملی استان در نیمه اول سال به جهت سردسیری و تمرکز فعالیت های عمرانی در شش ماهه اول سال
8- تسریع در پروژه اتصال راه آهن اردبیل به شبکه سراسری از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی

پیشاپیش از دستورات مساعد آن جناب سپاسگزار و مزید توفیقات و تأییدات حضرت مستطاب عالی را از خداوند منّان آرزومندم.
                                                                                                       

 سید حسن عاملی
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل
 

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

  بإسمه تعالیمحضر مبارک رییس جمهور محترم و معزّز
حضرت حجت الإسلام و المسلمین حاج سید محمد خاتمی دام ظله الوارف

با سلام و تحیات وافر

احتراماً به طوری که خاطر خطیر مستحضر است، خطه شهیدپرور اردبیل که مذهب حقۀ جعفری، بخشی از نضج و پیشرفت خود را مرهون مردم و علمای عاملین آن است، با وجود اهتمام جدی مردم این سامان در صحنه های مختلف جانبازی و فداکاری، خصوصاً در جریان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در مقایسه با سایر استان های کشور، به آنچه شایسته و درخور می باشد نایل نشده است. برخی معضلات اگرچه گریبانگیر تمام کشور است، لکن استان اردبیل با صورت مضاعف آن مواجه است و بالنتیجه عنایت ویژه مسئولان عالی نظام، خاصه حضرت عالی را می طلبد.

اینک با اغتنام فرصت و در این مجال اندک مایلم برخی از اقلام تمنّیات خود و مردم نجیب این استان را معروض و الباقی را به مراتب لطف و مراحم حضرتعالی واگذارم.

1- ایجاد منطقه ویژه اقتصادی
2- افزایش اعتبارات سدهای استان به ویژه سد خداآفرین و آغاز عملیات سد عمارت در محدودۀ جغرافیایی استان
3- استقلال امور آب استان اردبیل از آذربایجان شرقی
4- تخصیص اعتبار از محل وجوه اداره شده برای سرمایه گذاری در جهت توسعه طرح های گردشگری
5- بررسی و اجرای دست کم یک طرح مولّد از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
6- احداث کارخانه پتروشیمی
7- تخصیص 100% اعتبارات استانی و ملی استان در نیمه اول سال به جهت سردسیری و تمرکز فعالیت های عمرانی در شش ماهه اول سال
8- تسریع در پروژه اتصال راه آهن اردبیل به شبکه سراسری از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی

پیشاپیش از دستورات مساعد آن جناب سپاسگزار و مزید توفیقات و تأییدات حضرت مستطاب عالی را از خداوند منّان آرزومندم.
                                                                                                       

 سید حسن عاملی
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل
 

Starts: 2011/06/14
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap