نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 تسریع در تخصیص اعتبار راه آهن اردبیل

  بإسمه تعالی


محضر مبارک رئیس جمهور محترم و معزّز
جناب آقای سید محمد خاتمی دامه ظله الوارف

ضمن عرض ادب و ارادت

احتراماً، باستحضار می رساند در پی درخواست مردم شریف استان اردبیل و مسؤولین محترم استان در سال 82 پروژه اتصال راه آهن اردبیل به شبکه سراسری با تأکید جنابعالی در قانون بودجه دارای ردیف اعتباری گردیده و در حال حاضر مراحل نهائی خود را در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت شروع عملیات اجرائی طی می نماید؛ لذا استدعا دارد دستور فرمایند مراحل نهائی در سازمان مدیرت و برنامه ریزی سریعاً باتمام رسیده تا انشاءالله به دست مبارک حضرتعالی کلنگ اجرائی آن در آینده نزدیک به زمین زده شود.سید حسن عاملی
 

  بإسمه تعالی


محضر مبارک رئیس جمهور محترم و معزّز
جناب آقای سید محمد خاتمی دامه ظله الوارف

ضمن عرض ادب و ارادت

احتراماً، باستحضار می رساند در پی درخواست مردم شریف استان اردبیل و مسؤولین محترم استان در سال 82 پروژه اتصال راه آهن اردبیل به شبکه سراسری با تأکید جنابعالی در قانون بودجه دارای ردیف اعتباری گردیده و در حال حاضر مراحل نهائی خود را در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت شروع عملیات اجرائی طی می نماید؛ لذا استدعا دارد دستور فرمایند مراحل نهائی در سازمان مدیرت و برنامه ریزی سریعاً باتمام رسیده تا انشاءالله به دست مبارک حضرتعالی کلنگ اجرائی آن در آینده نزدیک به زمین زده شود.سید حسن عاملی
 

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

  بإسمه تعالی


محضر مبارک رئیس جمهور محترم و معزّز
جناب آقای سید محمد خاتمی دامه ظله الوارف

ضمن عرض ادب و ارادت

احتراماً، باستحضار می رساند در پی درخواست مردم شریف استان اردبیل و مسؤولین محترم استان در سال 82 پروژه اتصال راه آهن اردبیل به شبکه سراسری با تأکید جنابعالی در قانون بودجه دارای ردیف اعتباری گردیده و در حال حاضر مراحل نهائی خود را در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت شروع عملیات اجرائی طی می نماید؛ لذا استدعا دارد دستور فرمایند مراحل نهائی در سازمان مدیرت و برنامه ریزی سریعاً باتمام رسیده تا انشاءالله به دست مبارک حضرتعالی کلنگ اجرائی آن در آینده نزدیک به زمین زده شود.سید حسن عاملی
 

Starts: 2011/06/14
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap