نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 سردار رشید اسلام شهید بنی هاشمی

بسم الله الرحمن الرحیم


خاندان معزّز سردار رشید اسلام شهید بنی هاشمی

غبار زمان یارای آن ندارد که جاودانگی شهیدان را که ذکر نامشان، ترجمان زیباترین واژگان قاموس عشق است، به طاق نسیان بسپارد، نسیم صبحگاهان، زلال آبهای روان، شمیم بهاران، نشانی مردانی است که سر به عاریت معبود سپردند و با سطوتی فزون تر از کوه، نلرزیدند.

"یاد"شان را هر سودی است، نصیب "یادآوران" است چه، آنان تا صبح حشر، شریک حسنات پیشینیان و آیندگانند و روزگار شتابان، حجت نیک فرجامی سودا پیشه گانی است که نقد جان جز به بهای بهشت نفروختند اینک ماییم با دلهای مالامال از حسرت و اندوه و دیدگانی نظاره گر اختر سایان روشن، بر تارک تاریخ اسلام.

دیگر بار خاطره آن سرو قامت جاوید تاریخ سرخ فام ایران اسلامی را که تقوا و ورع و روح بزرگش در تنگنای طبیعت، اعجاب بر می انگیخت پاس می داریم.

با احترام

سید حسن عاملی

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

بسم الله الرحمن الرحیم


خاندان معزّز سردار رشید اسلام شهید بنی هاشمی

غبار زمان یارای آن ندارد که جاودانگی شهیدان را که ذکر نامشان، ترجمان زیباترین واژگان قاموس عشق است، به طاق نسیان بسپارد، نسیم صبحگاهان، زلال آبهای روان، شمیم بهاران، نشانی مردانی است که سر به عاریت معبود سپردند و با سطوتی فزون تر از کوه، نلرزیدند.

"یاد"شان را هر سودی است، نصیب "یادآوران" است چه، آنان تا صبح حشر، شریک حسنات پیشینیان و آیندگانند و روزگار شتابان، حجت نیک فرجامی سودا پیشه گانی است که نقد جان جز به بهای بهشت نفروختند اینک ماییم با دلهای مالامال از حسرت و اندوه و دیدگانی نظاره گر اختر سایان روشن، بر تارک تاریخ اسلام.

دیگر بار خاطره آن سرو قامت جاوید تاریخ سرخ فام ایران اسلامی را که تقوا و ورع و روح بزرگش در تنگنای طبیعت، اعجاب بر می انگیخت پاس می داریم.

با احترام

سید حسن عاملی

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

بسم الله الرحمن الرحیم


خاندان معزّز سردار رشید اسلام شهید بنی هاشمی

غبار زمان یارای آن ندارد که جاودانگی شهیدان را که ذکر نامشان، ترجمان زیباترین واژگان قاموس عشق است، به طاق نسیان بسپارد، نسیم صبحگاهان، زلال آبهای روان، شمیم بهاران، نشانی مردانی است که سر به عاریت معبود سپردند و با سطوتی فزون تر از کوه، نلرزیدند.

"یاد"شان را هر سودی است، نصیب "یادآوران" است چه، آنان تا صبح حشر، شریک حسنات پیشینیان و آیندگانند و روزگار شتابان، حجت نیک فرجامی سودا پیشه گانی است که نقد جان جز به بهای بهشت نفروختند اینک ماییم با دلهای مالامال از حسرت و اندوه و دیدگانی نظاره گر اختر سایان روشن، بر تارک تاریخ اسلام.

دیگر بار خاطره آن سرو قامت جاوید تاریخ سرخ فام ایران اسلامی را که تقوا و ورع و روح بزرگش در تنگنای طبیعت، اعجاب بر می انگیخت پاس می داریم.

با احترام

سید حسن عاملی

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

Starts: 2011/06/14
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap