نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 لزوم صیانت از منابع طبیعی منطقه حیران

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور محترم اسلامی ایران دامت توفیقاته

حمداً و صلاة
پپیوست تصویر نمونه ای از آگهی پیش فروش زمینهای ویلایی منطقه حیران در مجاورت استان اردبیل که در اغلب نشریات محلی و احتمالاً در گستره کشوری، منتشر شده است، تقدیم می گردد.

مایه تأثر فراوان است که در هیچکدام از ادوار گذشته باندازه دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، منابع طبیعی و عرصه های جنگلی که در تعلق آن به نسل های آتی این مرز و بوم بلکه به جامعه بشری، تردیدی نیست، مورد تعرض و تطاول قرار نگرفته است.

این روند شتابان و فاجعه آمیز، مقطع کنونی از حیات سیاسی ایران را با علامت پرسش بزرگی برای آیندگان توأم خواهد ساخت.

شایسته است روند تغییر کاربری، مجوزات ساخت، واگذاری حق الاشتراکات، صدور اسناد مربوط به ویلاهای احداثی و ایضاً یکباب کارخانه سنگ شکنی در روستای سبزینه پوش «گیلده» که عرصه های نفیس جنگلی را به سرعت و بی رحمانه می بلعد و بعضاً با شایعه مداخله ارباب قدرت همراه است، مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

روند خطرناک و بد فرجام جاری، اندرز و انذار امثال اینجانب در امور عبادی و تمشیت فردی و اجتماعی را به مزاحی تلخ بدل می سازد و بی شک تاریخ فردا حق دارد از متولیان امروز به نیکی یاد نکند استدعای جدی، وصول پاسخ عاجل و نتیجه اقدامات معموله، دست کم در خصوص موارد انعکاسی است. والسلام

رونوشت:

- دفتر مقام معظم رهبری دام عزه العالی

- ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

- ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور

- مقام محترم وزرات جهاد کشاورزی

- ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

                                                                                             با احترام

                                                                                    سید حسن عاملی

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور محترم اسلامی ایران دامت توفیقاته

حمداً و صلاة
پپیوست تصویر نمونه ای از آگهی پیش فروش زمینهای ویلایی منطقه حیران در مجاورت استان اردبیل که در اغلب نشریات محلی و احتمالاً در گستره کشوری، منتشر شده است، تقدیم می گردد.

مایه تأثر فراوان است که در هیچکدام از ادوار گذشته باندازه دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، منابع طبیعی و عرصه های جنگلی که در تعلق آن به نسل های آتی این مرز و بوم بلکه به جامعه بشری، تردیدی نیست، مورد تعرض و تطاول قرار نگرفته است.

این روند شتابان و فاجعه آمیز، مقطع کنونی از حیات سیاسی ایران را با علامت پرسش بزرگی برای آیندگان توأم خواهد ساخت.

شایسته است روند تغییر کاربری، مجوزات ساخت، واگذاری حق الاشتراکات، صدور اسناد مربوط به ویلاهای احداثی و ایضاً یکباب کارخانه سنگ شکنی در روستای سبزینه پوش «گیلده» که عرصه های نفیس جنگلی را به سرعت و بی رحمانه می بلعد و بعضاً با شایعه مداخله ارباب قدرت همراه است، مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

روند خطرناک و بد فرجام جاری، اندرز و انذار امثال اینجانب در امور عبادی و تمشیت فردی و اجتماعی را به مزاحی تلخ بدل می سازد و بی شک تاریخ فردا حق دارد از متولیان امروز به نیکی یاد نکند استدعای جدی، وصول پاسخ عاجل و نتیجه اقدامات معموله، دست کم در خصوص موارد انعکاسی است. والسلام

رونوشت:

- دفتر مقام معظم رهبری دام عزه العالی

- ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

- ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور

- مقام محترم وزرات جهاد کشاورزی

- ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

                                                                                             با احترام

                                                                                    سید حسن عاملی

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور محترم اسلامی ایران دامت توفیقاته

حمداً و صلاة
پپیوست تصویر نمونه ای از آگهی پیش فروش زمینهای ویلایی منطقه حیران در مجاورت استان اردبیل که در اغلب نشریات محلی و احتمالاً در گستره کشوری، منتشر شده است، تقدیم می گردد.

مایه تأثر فراوان است که در هیچکدام از ادوار گذشته باندازه دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، منابع طبیعی و عرصه های جنگلی که در تعلق آن به نسل های آتی این مرز و بوم بلکه به جامعه بشری، تردیدی نیست، مورد تعرض و تطاول قرار نگرفته است.

این روند شتابان و فاجعه آمیز، مقطع کنونی از حیات سیاسی ایران را با علامت پرسش بزرگی برای آیندگان توأم خواهد ساخت.

شایسته است روند تغییر کاربری، مجوزات ساخت، واگذاری حق الاشتراکات، صدور اسناد مربوط به ویلاهای احداثی و ایضاً یکباب کارخانه سنگ شکنی در روستای سبزینه پوش «گیلده» که عرصه های نفیس جنگلی را به سرعت و بی رحمانه می بلعد و بعضاً با شایعه مداخله ارباب قدرت همراه است، مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

روند خطرناک و بد فرجام جاری، اندرز و انذار امثال اینجانب در امور عبادی و تمشیت فردی و اجتماعی را به مزاحی تلخ بدل می سازد و بی شک تاریخ فردا حق دارد از متولیان امروز به نیکی یاد نکند استدعای جدی، وصول پاسخ عاجل و نتیجه اقدامات معموله، دست کم در خصوص موارد انعکاسی است. والسلام

رونوشت:

- دفتر مقام معظم رهبری دام عزه العالی

- ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

- ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور

- مقام محترم وزرات جهاد کشاورزی

- ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

                                                                                             با احترام

                                                                                    سید حسن عاملی

Starts: 2011/06/14
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap