نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 میر عماد حسنی خطاط مشهور در نخستین فصل رسالة المشق می نویسد :

 

کاتب را از صفات ذمیمه احتراز می باید کرد زیرا که صفات ذمیمه در نفس علامت بی اعتدالی است

و حاشا که از نفس بی اعتدال کاری آید که در او اعتدال باشد از کوزه همان برون تراود که در اوست.

 

کاتب را از صفات ذمیمه احتراز می باید کرد زیرا که صفات ذمیمه در نفس علامت بی اعتدالی است

و حاشا که از نفس بی اعتدال کاری آید که در او اعتدال باشد از کوزه همان برون تراود که در اوست.

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

 

کاتب را از صفات ذمیمه احتراز می باید کرد زیرا که صفات ذمیمه در نفس علامت بی اعتدالی است

و حاشا که از نفس بی اعتدال کاری آید که در او اعتدال باشد از کوزه همان برون تراود که در اوست.

Starts: 2013/09/04
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap