نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف می‌کند.

 افطار حقیقی با خدا

 

شب های ماه رمضان است ، اغلب شما جوان هستید . وضو بگیرید. نماز بخوانید. کم حرف بزنید. کم قصه بگویید. این چیزهایی که در تلویزیون نشان می دهند برای تفریح است یا برای بچه ها شما که روزه دارید کمتر این و آن را گوش دهید . کمی به کارهایتان برسید . نیم ساعت یا یک ساعت بعد از نماز در سجاده بنشینید و خدا را یاد کنید . افطار که کردید ، بدنتان که آرام گرفت ، به دعایی، به ثنایی یک دقیقه خدا را یاد کنید . با خودتان خلوت کنید . به قرآن نگاه کنید . این خیلی قیمتی است . آدم افطار حقیقی را با خدا می کند. افطار حقیقی که خوردن نیست . ابعث حیا، آن افطار است .

 

 

حاج اسماعیل دولابی ، طوبای محبت

 

شب های ماه رمضان است ، اغلب شما جوان هستید . وضو بگیرید. نماز بخوانید. کم حرف بزنید. کم قصه بگویید. این چیزهایی که در تلویزیون نشان می دهند برای تفریح است یا برای بچه ها شما که روزه دارید کمتر این و آن را گوش دهید . کمی به کارهایتان برسید . نیم ساعت یا یک ساعت بعد از نماز در سجاده بنشینید و خدا را یاد کنید . افطار که کردید ، بدنتان که آرام گرفت ، به دعایی، به ثنایی یک دقیقه خدا را یاد کنید . با خودتان خلوت کنید . به قرآن نگاه کنید . این خیلی قیمتی است . آدم افطار حقیقی را با خدا می کند. افطار حقیقی که خوردن نیست . ابعث حیا، آن افطار است .

 

 

حاج اسماعیل دولابی ، طوبای محبت

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

 

شب های ماه رمضان است ، اغلب شما جوان هستید . وضو بگیرید. نماز بخوانید. کم حرف بزنید. کم قصه بگویید. این چیزهایی که در تلویزیون نشان می دهند برای تفریح است یا برای بچه ها شما که روزه دارید کمتر این و آن را گوش دهید . کمی به کارهایتان برسید . نیم ساعت یا یک ساعت بعد از نماز در سجاده بنشینید و خدا را یاد کنید . افطار که کردید ، بدنتان که آرام گرفت ، به دعایی، به ثنایی یک دقیقه خدا را یاد کنید . با خودتان خلوت کنید . به قرآن نگاه کنید . این خیلی قیمتی است . آدم افطار حقیقی را با خدا می کند. افطار حقیقی که خوردن نیست . ابعث حیا، آن افطار است .

 

 

حاج اسماعیل دولابی ، طوبای محبت

Starts: 2013/09/09
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap