نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف می‌کند.

 توصیه های علامه طباطبایی (رحمة الله علیه) در خصوص ماه ذیقعده

استاد علامه طباطبایی در خصوص ماه ذیقعده به سه مطلب تاکید داشتند این سه مطلب را به شاگردان و سالکان سبیل حق توصیه کردند:

 

اول  : روز یکشنبه این ماه غسل توبه و نماز توبه را که از رسول گرامی ( صلی الله علیه و الله و صلم ) وارد شده و در اعمال ذیقعده در مفاتیح آورده است را بجای آورد .

 

دوم : از اول ذیقعده چله بگیرد تا در عید قربان ختم شود و این تنها چله ای است  که قرآن در آیه وواعدنا موسی  الآیه   از آن خبر داده است با این چله گرفتن سالک سبیل حق سهمی از آن مواعده را داشته باشد.

 

سوم : در مراقبت دقت کند که سلوکش از کجا خراب می شود روی اصلاح همان نقاط کار کند.

استاد علامه طباطبایی در خصوص ماه ذیقعده به سه مطلب تاکید داشتند این سه مطلب را به شاگردان و سالکان سبیل حق توصیه کردند:

 

اول  : روز یکشنبه این ماه غسل توبه و نماز توبه را که از رسول گرامی ( صلی الله علیه و الله و صلم ) وارد شده و در اعمال ذیقعده در مفاتیح آورده است را بجای آورد .

 

دوم : از اول ذیقعده چله بگیرد تا در عید قربان ختم شود و این تنها چله ای است  که قرآن در آیه وواعدنا موسی  الآیه   از آن خبر داده است با این چله گرفتن سالک سبیل حق سهمی از آن مواعده را داشته باشد.

 

سوم : در مراقبت دقت کند که سلوکش از کجا خراب می شود روی اصلاح همان نقاط کار کند.

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

استاد علامه طباطبایی در خصوص ماه ذیقعده به سه مطلب تاکید داشتند این سه مطلب را به شاگردان و سالکان سبیل حق توصیه کردند:

 

اول  : روز یکشنبه این ماه غسل توبه و نماز توبه را که از رسول گرامی ( صلی الله علیه و الله و صلم ) وارد شده و در اعمال ذیقعده در مفاتیح آورده است را بجای آورد .

 

دوم : از اول ذیقعده چله بگیرد تا در عید قربان ختم شود و این تنها چله ای است  که قرآن در آیه وواعدنا موسی  الآیه   از آن خبر داده است با این چله گرفتن سالک سبیل حق سهمی از آن مواعده را داشته باشد.

 

سوم : در مراقبت دقت کند که سلوکش از کجا خراب می شود روی اصلاح همان نقاط کار کند.

Starts: 2013/09/14
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap