نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 حضرت استاد : خداوند؛ مشتری گناهکاران

 

 

خداوند مشتری گناهکاران است. می بینی شخصی است گنهکار، روی آمدن به مسجد را ندارد، دلش شکسته شده، می گوید: مسجد کجا من کجا؟ یا نه! ماه محرم شده، می­گوید: من کجا دسته عزاداری کجا ! برای من جفت کردن کفش­های عزاداران بهترین جاست. خدا مشتری چنین دل­های شکسته است .«الهی عادتک الاحسان الی المسیئین وسبیلک الابقاء علی المعتدین »[1] ، عادت خدا احسان نمودن به آدم­های بد است. شما آدم بد را به خانه دعوت می کنی؟ نه! می گویی آبرویمان می رود، بد کار را دعوت نمی­کنید. هرکس به خان و خانه خود نیکان را دعوت می­کند.

اما خداوند اینگونه نیست، مشتری بد کاران است ای خدائی که دلسوزی می کنی نسبت به کسی که مردم دلشان به حال او نمی سوزد ،«ویا من یقبل من لا تقبله البلاد» ای خدائی که قبول می کنی آن شخص راکه هیچ شهری او را قبول نمی کند.[2]

 


[1] - از ادعیه مشترک ماه مبارک رجب

[2] - صحیفه سجادیه ؛ دعای حضرت در روز عید فطر

 

 

خداوند مشتری گناهکاران است. می بینی شخصی است گنهکار، روی آمدن به مسجد را ندارد، دلش شکسته شده، می گوید: مسجد کجا من کجا؟ یا نه! ماه محرم شده، می­گوید: من کجا دسته عزاداری کجا ! برای من جفت کردن کفش­های عزاداران بهترین جاست. خدا مشتری چنین دل­های شکسته است .«الهی عادتک الاحسان الی المسیئین وسبیلک الابقاء علی المعتدین »[1] ، عادت خدا احسان نمودن به آدم­های بد است. شما آدم بد را به خانه دعوت می کنی؟ نه! می گویی آبرویمان می رود، بد کار را دعوت نمی­کنید. هرکس به خان و خانه خود نیکان را دعوت می­کند.

اما خداوند اینگونه نیست، مشتری بد کاران است ای خدائی که دلسوزی می کنی نسبت به کسی که مردم دلشان به حال او نمی سوزد ،«ویا من یقبل من لا تقبله البلاد» ای خدائی که قبول می کنی آن شخص راکه هیچ شهری او را قبول نمی کند.[2]

 


[1] - از ادعیه مشترک ماه مبارک رجب

[2] - صحیفه سجادیه ؛ دعای حضرت در روز عید فطر

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

 

 

خداوند مشتری گناهکاران است. می بینی شخصی است گنهکار، روی آمدن به مسجد را ندارد، دلش شکسته شده، می گوید: مسجد کجا من کجا؟ یا نه! ماه محرم شده، می­گوید: من کجا دسته عزاداری کجا ! برای من جفت کردن کفش­های عزاداران بهترین جاست. خدا مشتری چنین دل­های شکسته است .«الهی عادتک الاحسان الی المسیئین وسبیلک الابقاء علی المعتدین »[1] ، عادت خدا احسان نمودن به آدم­های بد است. شما آدم بد را به خانه دعوت می کنی؟ نه! می گویی آبرویمان می رود، بد کار را دعوت نمی­کنید. هرکس به خان و خانه خود نیکان را دعوت می­کند.

اما خداوند اینگونه نیست، مشتری بد کاران است ای خدائی که دلسوزی می کنی نسبت به کسی که مردم دلشان به حال او نمی سوزد ،«ویا من یقبل من لا تقبله البلاد» ای خدائی که قبول می کنی آن شخص راکه هیچ شهری او را قبول نمی کند.[2]

 


[1] - از ادعیه مشترک ماه مبارک رجب

[2] - صحیفه سجادیه ؛ دعای حضرت در روز عید فطر

Starts: 2013/09/14
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap