نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 تجلیل از شهید ابوالفضل پیر زاده

بسم الله الرحمن الرحیم

آن روزی که غرب در چالشی نفس گیر در صدد حفظ نظام شاهنشاهی به عنوان نهاد فرهنگ غرب در ایران بود باور نمی کرد که این انقلاب بعد از سقوط شاه خود اندیشه غرب را به چالش خواهد کشاند و با استخدام ابزار و تکنولوژی جدید ارتباطاتی با ارائه مدلی عقلانی و معنوی موج چهارم را ایجاد و اندیشه غربی را مستأصل خواهد کرد به حدی که در عرصه های مختلف تقابل، غرب برای حفظ منافع خود بارها اصول مسلم خود را زیر پا خواهد گذاشت و به طرز دردناکی از اندیشه اش استعفا خواهد داد و در برابر سؤالات جدید جوابهای کهنه را تکرار خواهد کرد که نشان افول یک تمدن است بی گمان غرب اینطور تحقیر نشده بود و توسط اندیشه دیگری نیز تحقیر نخواهد شد و اینگونه در تاریخ زندگی بشر انقلاب ما با قدسیتی مضاعف همیشه خواهد درخشید هرچند که اندیشه غربی با تکیه بر اصول سکولاریسم شعار رهایی از جهان قدسی را با هوس عرفی کردن تمام شئون سر داده بود اما اینک خوب دریافته است که شعار " خدایا ما را از شر مقدسات خلاص کن" نتیجه ای جز نهادینه کردن خشونت برای بشریت مظلوم چیز دیگری به ارمغان نیاورده است.

در این فرآیند خیلی ها نقش ایفا کردند اما در این نقش مجموعی بعد از رهبریت نقش انقلابیون صدر انقلاب ممتاز و استثنایی بود و در خطه ما در طلیعه طوفان انقلاب جوانانی بودند که دستگاه امنیتی مخوف شاهنشاهی را زمین گیر کرده و بعد از پیروزی نیز نقش محوریت در حرکتهای جهادی داشتند بدون شک در صدر این جوانان شهید بزرگ مرحوم آقای پیرزاده قرار داشت و جای بسی شکر است که عده ای از جوانان مخلص بعد از گذشت 28 سال بصورت خودجوش آستین بالا زده و در تلاش بسیار تحسین برانگیز زوایای زندگی پربرکت آن شهید بزرگ را به تصویر کشیده اند و این نشان می دهد که نسلهای جدید قدر تراث با عظمت خود را خوب درک کرده اند و دشمن نتوانسته است فترت و فاصله ای بین نسلهای متوالی انقلاب ایجاد کند.

اینک ما هستیم و غبطه مقامات شهدا
وبرای حشر با شهدا با خلعت شهادت همیشه مترنم به این دعای معصوم هستیم که:احینی یا رب سعیداً و توفنی شهیداً  

سید حسن عاملی

بسم الله الرحمن الرحیم

آن روزی که غرب در چالشی نفس گیر در صدد حفظ نظام شاهنشاهی به عنوان نهاد فرهنگ غرب در ایران بود باور نمی کرد که این انقلاب بعد از سقوط شاه خود اندیشه غرب را به چالش خواهد کشاند و با استخدام ابزار و تکنولوژی جدید ارتباطاتی با ارائه مدلی عقلانی و معنوی موج چهارم را ایجاد و اندیشه غربی را مستأصل خواهد کرد به حدی که در عرصه های مختلف تقابل، غرب برای حفظ منافع خود بارها اصول مسلم خود را زیر پا خواهد گذاشت و به طرز دردناکی از اندیشه اش استعفا خواهد داد و در برابر سؤالات جدید جوابهای کهنه را تکرار خواهد کرد که نشان افول یک تمدن است بی گمان غرب اینطور تحقیر نشده بود و توسط اندیشه دیگری نیز تحقیر نخواهد شد و اینگونه در تاریخ زندگی بشر انقلاب ما با قدسیتی مضاعف همیشه خواهد درخشید هرچند که اندیشه غربی با تکیه بر اصول سکولاریسم شعار رهایی از جهان قدسی را با هوس عرفی کردن تمام شئون سر داده بود اما اینک خوب دریافته است که شعار " خدایا ما را از شر مقدسات خلاص کن" نتیجه ای جز نهادینه کردن خشونت برای بشریت مظلوم چیز دیگری به ارمغان نیاورده است.

در این فرآیند خیلی ها نقش ایفا کردند اما در این نقش مجموعی بعد از رهبریت نقش انقلابیون صدر انقلاب ممتاز و استثنایی بود و در خطه ما در طلیعه طوفان انقلاب جوانانی بودند که دستگاه امنیتی مخوف شاهنشاهی را زمین گیر کرده و بعد از پیروزی نیز نقش محوریت در حرکتهای جهادی داشتند بدون شک در صدر این جوانان شهید بزرگ مرحوم آقای پیرزاده قرار داشت و جای بسی شکر است که عده ای از جوانان مخلص بعد از گذشت 28 سال بصورت خودجوش آستین بالا زده و در تلاش بسیار تحسین برانگیز زوایای زندگی پربرکت آن شهید بزرگ را به تصویر کشیده اند و این نشان می دهد که نسلهای جدید قدر تراث با عظمت خود را خوب درک کرده اند و دشمن نتوانسته است فترت و فاصله ای بین نسلهای متوالی انقلاب ایجاد کند.

اینک ما هستیم و غبطه مقامات شهدا
وبرای حشر با شهدا با خلعت شهادت همیشه مترنم به این دعای معصوم هستیم که:احینی یا رب سعیداً و توفنی شهیداً  

سید حسن عاملی

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

بسم الله الرحمن الرحیم

آن روزی که غرب در چالشی نفس گیر در صدد حفظ نظام شاهنشاهی به عنوان نهاد فرهنگ غرب در ایران بود باور نمی کرد که این انقلاب بعد از سقوط شاه خود اندیشه غرب را به چالش خواهد کشاند و با استخدام ابزار و تکنولوژی جدید ارتباطاتی با ارائه مدلی عقلانی و معنوی موج چهارم را ایجاد و اندیشه غربی را مستأصل خواهد کرد به حدی که در عرصه های مختلف تقابل، غرب برای حفظ منافع خود بارها اصول مسلم خود را زیر پا خواهد گذاشت و به طرز دردناکی از اندیشه اش استعفا خواهد داد و در برابر سؤالات جدید جوابهای کهنه را تکرار خواهد کرد که نشان افول یک تمدن است بی گمان غرب اینطور تحقیر نشده بود و توسط اندیشه دیگری نیز تحقیر نخواهد شد و اینگونه در تاریخ زندگی بشر انقلاب ما با قدسیتی مضاعف همیشه خواهد درخشید هرچند که اندیشه غربی با تکیه بر اصول سکولاریسم شعار رهایی از جهان قدسی را با هوس عرفی کردن تمام شئون سر داده بود اما اینک خوب دریافته است که شعار " خدایا ما را از شر مقدسات خلاص کن" نتیجه ای جز نهادینه کردن خشونت برای بشریت مظلوم چیز دیگری به ارمغان نیاورده است.

در این فرآیند خیلی ها نقش ایفا کردند اما در این نقش مجموعی بعد از رهبریت نقش انقلابیون صدر انقلاب ممتاز و استثنایی بود و در خطه ما در طلیعه طوفان انقلاب جوانانی بودند که دستگاه امنیتی مخوف شاهنشاهی را زمین گیر کرده و بعد از پیروزی نیز نقش محوریت در حرکتهای جهادی داشتند بدون شک در صدر این جوانان شهید بزرگ مرحوم آقای پیرزاده قرار داشت و جای بسی شکر است که عده ای از جوانان مخلص بعد از گذشت 28 سال بصورت خودجوش آستین بالا زده و در تلاش بسیار تحسین برانگیز زوایای زندگی پربرکت آن شهید بزرگ را به تصویر کشیده اند و این نشان می دهد که نسلهای جدید قدر تراث با عظمت خود را خوب درک کرده اند و دشمن نتوانسته است فترت و فاصله ای بین نسلهای متوالی انقلاب ایجاد کند.

اینک ما هستیم و غبطه مقامات شهدا
وبرای حشر با شهدا با خلعت شهادت همیشه مترنم به این دعای معصوم هستیم که:احینی یا رب سعیداً و توفنی شهیداً  

سید حسن عاملی

Starts: 2011/06/14
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap