نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 دو مطلب از شیخ حسنعلی اصفهانی

شیخ حسنعلی اصفهانی : اینکه انسان دو سه خواب ببیند و یا وقت ذکر نوری مشاهده کند به هیچ وجه مورد نظر حقیر نیست ، عمده نظر دو مطلب است یکی غذای حلال  دوم توجه در نماز و اصلاح آن

شیخ حسنعلی اصفهانی : اینکه انسان دو سه خواب ببیند و یا وقت ذکر نوری مشاهده کند به هیچ وجه مورد نظر حقیر نیست ، عمده نظر دو مطلب است یکی غذای حلال  دوم توجه در نماز و اصلاح آن

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

شیخ حسنعلی اصفهانی : اینکه انسان دو سه خواب ببیند و یا وقت ذکر نوری مشاهده کند به هیچ وجه مورد نظر حقیر نیست ، عمده نظر دو مطلب است یکی غذای حلال  دوم توجه در نماز و اصلاح آن

Starts: 2013/11/02
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap