نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 آیت الله حق شناس : اولین مرحله موت ...

تحمل اذیت مردم اولین مرحله از چهار مرحله موت است .    در حدیث است که  عمل بنی آدم خالص نمی شود مگر اینکه چهار مرحله موت را طی کند اولین   مرحله   موت ، موت احمر است موت احمر تحمل اذیت مردم است مقامی که     فقط با تحمل اذیت میتوان به آن رسید .

تحمل اذیت مردم اولین مرحله از چهار مرحله موت است .    در حدیث است که  عمل بنی آدم خالص نمی شود مگر اینکه چهار مرحله موت را طی کند اولین   مرحله   موت ، موت احمر است موت احمر تحمل اذیت مردم است مقامی که     فقط با تحمل اذیت میتوان به آن رسید .

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

تحمل اذیت مردم اولین مرحله از چهار مرحله موت است .    در حدیث است که  عمل بنی آدم خالص نمی شود مگر اینکه چهار مرحله موت را طی کند اولین   مرحله   موت ، موت احمر است موت احمر تحمل اذیت مردم است مقامی که     فقط با تحمل اذیت میتوان به آن رسید .

Starts: 2013/11/30
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap