نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 شهید مطهری : گریه برای این است که ...

 

شهید مطهری :

گریه برای این است که پرتوی از روح حسین ابن علی (علیه السلام ) در روح ما بتابد اگر اشکی که ما برای او می ریزیم در مسیر هماهنگی روح ما باشد روح ما پرواز کوچکی با روح حسین بکند ذره ای از همّت او از غیرت او  حریت او از ایمان او از تقوای او از توحید او در ما بتابد و چنین اشکی از چشم ما جاری شود آن اشک هرچه دلتان بخواهد قیمت دارد اگر گفتند به اندازه بال مگسش هم باشد  یک دنیا ارزش دارد باور کنید اما نه اشکی که برای نفله شدن حسین باشد بلکه اشکی که برای عظمت و شخصیت حسین باشد .

 

شهید مطهری :

گریه برای این است که پرتوی از روح حسین ابن علی (علیه السلام ) در روح ما بتابد اگر اشکی که ما برای او می ریزیم در مسیر هماهنگی روح ما باشد روح ما پرواز کوچکی با روح حسین بکند ذره ای از همّت او از غیرت او  حریت او از ایمان او از تقوای او از توحید او در ما بتابد و چنین اشکی از چشم ما جاری شود آن اشک هرچه دلتان بخواهد قیمت دارد اگر گفتند به اندازه بال مگسش هم باشد  یک دنیا ارزش دارد باور کنید اما نه اشکی که برای نفله شدن حسین باشد بلکه اشکی که برای عظمت و شخصیت حسین باشد .

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

 

شهید مطهری :

گریه برای این است که پرتوی از روح حسین ابن علی (علیه السلام ) در روح ما بتابد اگر اشکی که ما برای او می ریزیم در مسیر هماهنگی روح ما باشد روح ما پرواز کوچکی با روح حسین بکند ذره ای از همّت او از غیرت او  حریت او از ایمان او از تقوای او از توحید او در ما بتابد و چنین اشکی از چشم ما جاری شود آن اشک هرچه دلتان بخواهد قیمت دارد اگر گفتند به اندازه بال مگسش هم باشد  یک دنیا ارزش دارد باور کنید اما نه اشکی که برای نفله شدن حسین باشد بلکه اشکی که برای عظمت و شخصیت حسین باشد .

Starts: 2013/12/08
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap