نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 کلید سعادت و آخرت در کلمات سید علی آقای قاضی (رحمة الله علیه)

سید علی آقا قاضی در یکی از نامه هایش چنین می نگارد: «بسم الله الرحمن الرحیم، بعد حمدالله جل شأنه و الصلاه و السلام علی رسوله؛ حضرت آقا! تمام این خرابی ها که از جمله است وسواس و عدم طمأنینه، از غفلت است؛ و غفلت کمتر مرتبه اش، غفلت از اوامر الهیه است و مراتب دیگر دارد که به آن ها إن شاءالله نمی رسید و سبب تمام غفلات، غفلت از مرگ است و تخیل ماندن در دنیا؛ پس اگر می خواهید از جمیع ترس و هراس و وسواس ایمن باشید دائماً در فکر مرگ و استعداد لقاءالله تعالی باشید و این است جوهر گرانبها و مفتاح سعادت دنیا و آخرت؛ پس فکر و ملاحضه نمائید چه چیز شما را از او مانع و مشغول می کند، اگر عاقلی!

و به جهت تسهیل این معنی چند چیز دیگر به سر کار بنویسد بلکه از آن ها استعانتی بجویی: اول بعد از تصحیح تقلید با اجتهاد مواظبت تامه به فرائض خمسه و سایر فرائض در احسن اوقات؛ و سعی کردن که روز به روز خشوع و خضوع بیش تر گردد؛ و تسبیح صدیقه طاهره صلوات الله علیها- بعد از هر نماز ؛ و خواندن آیه الکرسی کذلک؛ و سجده شکر و خواندن سوره «یس» بعد از نماز صبح، و «واقعه» در شبها؛ و مواظبت بر نوافل لیلیه؛ و قرائت مسبّحات در هر شب قبل از خواب و خواندن معوذات در شفع و وتر و اسغفار هفتاد مرتبه در آن و ایضاً بعد از صلاة عصر, و این ذکر را بعد از صلوات صبح و مغرب یا در صباح و عشاء ده دفعه بخوانید: «لااله الا الله وحده لاشریک له، له الحمد و له الملک و هو علی کل شی ء قدیر، اعوذ بالله من همزات الشیاطین و أعوذ بک ربی أن یحضرون إن الله هو السمیع العلیم»

مدتی به این مداومت نمایید. بلکه حالی رخ دهد که طالب استقامت شوید إن شاالله تعالی.

منبع: پرتو سخن- شماره 615- 19 بهمن 1390


سید علی آقا قاضی در یکی از نامه هایش چنین می نگارد: «بسم الله الرحمن الرحیم، بعد حمدالله جل شأنه و الصلاه و السلام علی رسوله؛ حضرت آقا! تمام این خرابی ها که از جمله است وسواس و عدم طمأنینه، از غفلت است؛ و غفلت کمتر مرتبه اش، غفلت از اوامر الهیه است و مراتب دیگر دارد که به آن ها إن شاءالله نمی رسید و سبب تمام غفلات، غفلت از مرگ است و تخیل ماندن در دنیا؛ پس اگر می خواهید از جمیع ترس و هراس و وسواس ایمن باشید دائماً در فکر مرگ و استعداد لقاءالله تعالی باشید و این است جوهر گرانبها و مفتاح سعادت دنیا و آخرت؛ پس فکر و ملاحضه نمائید چه چیز شما را از او مانع و مشغول می کند، اگر عاقلی!

و به جهت تسهیل این معنی چند چیز دیگر به سر کار بنویسد بلکه از آن ها استعانتی بجویی: اول بعد از تصحیح تقلید با اجتهاد مواظبت تامه به فرائض خمسه و سایر فرائض در احسن اوقات؛ و سعی کردن که روز به روز خشوع و خضوع بیش تر گردد؛ و تسبیح صدیقه طاهره صلوات الله علیها- بعد از هر نماز ؛ و خواندن آیه الکرسی کذلک؛ و سجده شکر و خواندن سوره «یس» بعد از نماز صبح، و «واقعه» در شبها؛ و مواظبت بر نوافل لیلیه؛ و قرائت مسبّحات در هر شب قبل از خواب و خواندن معوذات در شفع و وتر و اسغفار هفتاد مرتبه در آن و ایضاً بعد از صلاة عصر, و این ذکر را بعد از صلوات صبح و مغرب یا در صباح و عشاء ده دفعه بخوانید: «لااله الا الله وحده لاشریک له، له الحمد و له الملک و هو علی کل شی ء قدیر، اعوذ بالله من همزات الشیاطین و أعوذ بک ربی أن یحضرون إن الله هو السمیع العلیم»

مدتی به این مداومت نمایید. بلکه حالی رخ دهد که طالب استقامت شوید إن شاالله تعالی.

منبع: پرتو سخن- شماره 615- 19 بهمن 1390


مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

و به جهت تسهیل این معنی چند چیز دیگر به سر کار بنویسد بلکه از آن ها استعانتی بجویی: اول بعد از تصحیح تقلید با اجتهاد مواظبت تامه به فرائض خمسه و سایر فرائض در احسن اوقات؛ و سعی کردن که روز به روز خشوع و خضوع بیش تر گردد؛ و تسبیح صدیقه طاهره صلوات الله علیها- بعد از هر نماز ؛ و خواندن آیه الکرسی کذلک؛ و سجده شکر و خواندن سوره «یس» بعد از نماز صبح، و «واقعه» در شبها؛ و مواظبت بر نوافل لیلیه؛ و قرائت مسبّحات در هر شب قبل از خواب و خواندن معوذات در شفع و وتر و اسغفار هفتاد مرتبه در آن و ایضاً بعد از صلاة عصر, و این ذکر را بعد از صلوات صبح و مغرب یا در صباح و عشاء ده دفعه بخوانید: «لااله الا الله وحده لاشریک له، له الحمد و له الملک و هو علی کل شی ء قدیر، اعوذ بالله من همزات الشیاطین و أعوذ بک ربی أن یحضرون إن الله هو السمیع العلیم»

مدتی به این مداومت نمایید. بلکه حالی رخ دهد که طالب استقامت شوید إن شاالله تعالی.

منبع: پرتو سخن- شماره 615- 19 بهمن 1390


Starts: 2012/02/26
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
سید علی آقا قاضی در یکی از نامه هایش چنین می نگارد: «بسم الله الرحمن الرحیم، بعد حمدالله جل شأنه و الصلاه و السلام علی رسوله؛ حضرت آقا! تمام این خرابی ها که از جمله است وسواس و عدم طمأنینه، از غفلت است؛ و غفلت کمتر مرتبه اش، غفلت از اوامر الهیه است و مراتب دیگر دارد که به آن ها إن شاءالله نمی رسید و سبب تمام غفلات، غفلت از مرگ است و تخیل ماندن در دنیا؛ پس اگر می خواهید از جمیع ترس و هراس و وسواس ایمن باشید دائماً در فکر مرگ و استعداد لقاءالله تعالی باشید و این است جوهر گرانبها و مفتاح سعادت دنیا و آخرت؛ پس فکر و ملاحضه نمائید چه چیز شما را از او مانع و مشغول می کند، اگر عاقلی!

" />


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap