نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 دستورالعمل عرفانی از علامه حسن زاده آملی (دامت برکاته)

تقلیل حیوانیت و تقویت روحانیت

بايد انسان يك مقدار زياده بر معمول تقليل غذا و استراحت بكند تا جنبه حيوانيت کم‌تر، و روحانيت قوت بگيرد، و ميزان آن‌ها را هم چنين فرمود: كه انسان اولا روز و شب زياده از دو مرتبه غذا نخورد حتى تنقل مابين الغذائين نكند. ثانيا هر وقت غذا مي‌خورد بايد مثلا يك ساعت بعد از گرسنگى بخورد، و آن قدر بخورد كه تمام سير نشود، اين در كمّ غذا.

و اما كيفش بايد غير از آداب معروفه، گوشت زياد نخورد، به اين معنى كه شب و روز هر دو نخورد، و در هر هفته دو سه دفعه هر دو را يعنى هم روز و هم شب را ترك كند، و يكى هم اگر بتواند للتكليف نخورد، و لامحاله آجيل خور نباشد و اگر احيانا وقتى نفسش زياد مطالبه آجيل كرد استخاره كند. و اگر بتواند روزه‌هاى سه روزه هر ماه را ترك نكند. و اما تقليل خواب مي‌فرمودند شبانه روز شش ساعت بخوابد. و البته در حفظ لسان و مجانبت اهل غفلت اهتمام زياد نمايد. اين‌ها در تقليل حيوانيت كفايت مي‌كند.

و اما تقويت روحانيت: اولا دائما بايد هم و حزن قلبى به جهت عدم وصول به مطلوب داشته باشد. ثانيا تا مي‌تواند ذكر و فكر را ترك نكند كه اين دو جناح سير آسمان معرفت است. در ذكر عمده سفارش اذكار صبح و شام اهم آن‌ها كه در اخبار وارد شده. و اهم تعقيبات صلوات و عمده‌تر ذكر وقت خواب كه در اخبار مأثور است، لاسيما متطهرا در حال ذكر به خواب رود. و شب خيزى مي‌فرمودند زمستان‌ها سه ساعت، تابستان‌ها يك ساعت و نيم. و مي‌فرمودند كه در سجده ذكر يونسيه يعنى در مداومت آن كه شبانه روزى ترك نشود، هر چه زيادتر توانست كردن اثرش زيادتر، اقل اقل آن چهارصد مرتبه است خيلى اثرها ديده ام. بنده خود هم تجربه كرده ام چند نفر هم مدعى تجربه‌اند. يكى هم قرآن كه خوانده مي‌شود به قصد هديه حضرت ختمى مرتبت صلوات ا... عليه و آله خوانده شود.

منبع: پرتو سخن- سال دوازدهم- 8 تیر 1390

تقلیل حیوانیت و تقویت روحانیت

بايد انسان يك مقدار زياده بر معمول تقليل غذا و استراحت بكند تا جنبه حيوانيت کم‌تر، و روحانيت قوت بگيرد، و ميزان آن‌ها را هم چنين فرمود: كه انسان اولا روز و شب زياده از دو مرتبه غذا نخورد حتى تنقل مابين الغذائين نكند. ثانيا هر وقت غذا مي‌خورد بايد مثلا يك ساعت بعد از گرسنگى بخورد، و آن قدر بخورد كه تمام سير نشود، اين در كمّ غذا.

و اما كيفش بايد غير از آداب معروفه، گوشت زياد نخورد، به اين معنى كه شب و روز هر دو نخورد، و در هر هفته دو سه دفعه هر دو را يعنى هم روز و هم شب را ترك كند، و يكى هم اگر بتواند للتكليف نخورد، و لامحاله آجيل خور نباشد و اگر احيانا وقتى نفسش زياد مطالبه آجيل كرد استخاره كند. و اگر بتواند روزه‌هاى سه روزه هر ماه را ترك نكند. و اما تقليل خواب مي‌فرمودند شبانه روز شش ساعت بخوابد. و البته در حفظ لسان و مجانبت اهل غفلت اهتمام زياد نمايد. اين‌ها در تقليل حيوانيت كفايت مي‌كند.

و اما تقويت روحانيت: اولا دائما بايد هم و حزن قلبى به جهت عدم وصول به مطلوب داشته باشد. ثانيا تا مي‌تواند ذكر و فكر را ترك نكند كه اين دو جناح سير آسمان معرفت است. در ذكر عمده سفارش اذكار صبح و شام اهم آن‌ها كه در اخبار وارد شده. و اهم تعقيبات صلوات و عمده‌تر ذكر وقت خواب كه در اخبار مأثور است، لاسيما متطهرا در حال ذكر به خواب رود. و شب خيزى مي‌فرمودند زمستان‌ها سه ساعت، تابستان‌ها يك ساعت و نيم. و مي‌فرمودند كه در سجده ذكر يونسيه يعنى در مداومت آن كه شبانه روزى ترك نشود، هر چه زيادتر توانست كردن اثرش زيادتر، اقل اقل آن چهارصد مرتبه است خيلى اثرها ديده ام. بنده خود هم تجربه كرده ام چند نفر هم مدعى تجربه‌اند. يكى هم قرآن كه خوانده مي‌شود به قصد هديه حضرت ختمى مرتبت صلوات ا... عليه و آله خوانده شود.

منبع: پرتو سخن- سال دوازدهم- 8 تیر 1390

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

و اما تقويت روحانيت: اولا دائما بايد هم و حزن قلبى به جهت عدم وصول به مطلوب داشته باشد. ثانيا تا مي‌تواند ذكر و فكر را ترك نكند كه اين دو جناح سير آسمان معرفت است. در ذكر عمده سفارش اذكار صبح و شام اهم آن‌ها كه در اخبار وارد شده. و اهم تعقيبات صلوات و عمده‌تر ذكر وقت خواب كه در اخبار مأثور است، لاسيما متطهرا در حال ذكر به خواب رود. و شب خيزى مي‌فرمودند زمستان‌ها سه ساعت، تابستان‌ها يك ساعت و نيم. و مي‌فرمودند كه در سجده ذكر يونسيه يعنى در مداومت آن كه شبانه روزى ترك نشود، هر چه زيادتر توانست كردن اثرش زيادتر، اقل اقل آن چهارصد مرتبه است خيلى اثرها ديده ام. بنده خود هم تجربه كرده ام چند نفر هم مدعى تجربه‌اند. يكى هم قرآن كه خوانده مي‌شود به قصد هديه حضرت ختمى مرتبت صلوات ا... عليه و آله خوانده شود.

منبع: پرتو سخن- سال دوازدهم- 8 تیر 1390

Starts: 2011/07/23
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
تقلیل حیوانیت و تقویت روحانیت

بايد انسان يك مقدار زياده بر معمول تقليل غذا و استراحت بكند تا جنبه حيوانيت کم‌تر، و روحانيت قوت بگيرد، و ميزان آن‌ها را هم چنين فرمود: كه انسان اولا روز و شب زياده از دو مرتبه غذا نخورد حتى تنقل مابين الغذائين نكند. ثانيا هر وقت غذا مي‌خورد بايد مثلا يك ساعت بعد از گرسنگى بخورد، و آن قدر بخورد كه تمام سير نشود، اين در كمّ غذا.

و اما كيفش بايد غير از آداب معروفه، گوشت زياد نخورد، به اين معنى كه شب و روز هر دو نخورد، و در هر هفته دو سه دفعه هر دو را يعنى هم روز و هم شب را ترك كند، و يكى هم اگر بتواند للتكليف نخورد، و لامحاله آجيل خور نباشد و اگر احيانا وقتى نفسش زياد مطالبه آجيل كرد استخاره كند. و اگر بتواند روزه‌هاى سه روزه هر ماه را ترك نكند. و اما تقليل خواب مي‌فرمودند شبانه روز شش ساعت بخوابد. و البته در حفظ لسان و مجانبت اهل غفلت اهتمام زياد نمايد. اين‌ها در تقليل حيوانيت كفايت مي‌كند.

" />


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap