نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 توصیه آیة الله قاضی (رحمة الله علیه) درباره نماز


نکته فرمايش آيت‌الله سيد علي آقا قاضي (رحمه الله) در اين است که ايشان تحفظ نماز را عامل حفظ همه چيز مي‌داند. يعني اگر انسان ولو به زحمت و با اجبار نماز خود را حفظ نمود، همه چيز او حفظ مي‌شود، اما اين حفظ شدن همه چيز بدون اين است که زحمتي بکشد. يعني تنها کافي است انسان براي حفظ نماز خود سختي بکشد و در اين صورت ساير چيزهاي او بدون زحمت محفوظ مي‌ماند.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی پارسینه- 23 خرداد 1390


نکته فرمايش آيت‌الله سيد علي آقا قاضي (رحمه الله) در اين است که ايشان تحفظ نماز را عامل حفظ همه چيز مي‌داند. يعني اگر انسان ولو به زحمت و با اجبار نماز خود را حفظ نمود، همه چيز او حفظ مي‌شود، اما اين حفظ شدن همه چيز بدون اين است که زحمتي بکشد. يعني تنها کافي است انسان براي حفظ نماز خود سختي بکشد و در اين صورت ساير چيزهاي او بدون زحمت محفوظ مي‌ماند.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی پارسینه- 23 خرداد 1390

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars


نکته فرمايش آيت‌الله سيد علي آقا قاضي (رحمه الله) در اين است که ايشان تحفظ نماز را عامل حفظ همه چيز مي‌داند. يعني اگر انسان ولو به زحمت و با اجبار نماز خود را حفظ نمود، همه چيز او حفظ مي‌شود، اما اين حفظ شدن همه چيز بدون اين است که زحمتي بکشد. يعني تنها کافي است انسان براي حفظ نماز خود سختي بکشد و در اين صورت ساير چيزهاي او بدون زحمت محفوظ مي‌ماند.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی پارسینه- 23 خرداد 1390

Starts: 2011/07/23
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap