نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 ما را به درجه مطلوب خود برسان و حفظ کن

 

ائمه ما (علیهم السلام) خودشان به ما فرموده اند که در این فشارهای آخرالزمان بگویید:
«یا الله یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبّت قلبی علی دینک»
ولی چه کنیم که به جای دوا، به سوی داء می رویم!


معنای یا مقلب القلوب ثبّت قلبی علی دینک این است که: "خدایا! همان مرتبه ای را که مطلوب تو است، ما را به همان درجه برسان و بر آن نگهدار "
صراط از همین جا شروع می شود؛ اگر یک ذرّه انحراف پیدا کنیم، خدا می داند به کجا پرت می شویم.

کسی که کارش خراب است، یا جلو رفته و یا عقب مانده است و در هر حال اعتدال را رعایت نکرده است. ما که اهل بیت عصمت نیستیم، ولی از خدا می خواهیم که این حدّ اعتدال را به ما عنایت فرموده و بر آن ثابت گرداند.

منبع: مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیة الله العظمی بهجت (قدس سره)

 

ائمه ما (علیهم السلام) خودشان به ما فرموده اند که در این فشارهای آخرالزمان بگویید:
«یا الله یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبّت قلبی علی دینک»
ولی چه کنیم که به جای دوا، به سوی داء می رویم!


معنای یا مقلب القلوب ثبّت قلبی علی دینک این است که: "خدایا! همان مرتبه ای را که مطلوب تو است، ما را به همان درجه برسان و بر آن نگهدار "
صراط از همین جا شروع می شود؛ اگر یک ذرّه انحراف پیدا کنیم، خدا می داند به کجا پرت می شویم.

کسی که کارش خراب است، یا جلو رفته و یا عقب مانده است و در هر حال اعتدال را رعایت نکرده است. ما که اهل بیت عصمت نیستیم، ولی از خدا می خواهیم که این حدّ اعتدال را به ما عنایت فرموده و بر آن ثابت گرداند.

منبع: مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیة الله العظمی بهجت (قدس سره)

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

 

ائمه ما (علیهم السلام) خودشان به ما فرموده اند که در این فشارهای آخرالزمان بگویید:
«یا الله یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبّت قلبی علی دینک»
ولی چه کنیم که به جای دوا، به سوی داء می رویم!


معنای یا مقلب القلوب ثبّت قلبی علی دینک این است که: "خدایا! همان مرتبه ای را که مطلوب تو است، ما را به همان درجه برسان و بر آن نگهدار "
صراط از همین جا شروع می شود؛ اگر یک ذرّه انحراف پیدا کنیم، خدا می داند به کجا پرت می شویم.

کسی که کارش خراب است، یا جلو رفته و یا عقب مانده است و در هر حال اعتدال را رعایت نکرده است. ما که اهل بیت عصمت نیستیم، ولی از خدا می خواهیم که این حدّ اعتدال را به ما عنایت فرموده و بر آن ثابت گرداند.

منبع: مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیة الله العظمی بهجت (قدس سره)

Starts: 2012/07/22
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap