نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 «کلمات قصار از مرحوم آیت الله حق شناس»

* اگر انسان واقعاً اهل شنيدن موعظه باشد، تمام در و ديوار او را موعظه می كنند.

* عمر شما در اثر خدمت به مردم زياد مي‌شود.

* دور شدن از بندگى خدا، آغاز مشكلات انسان است.

* سرمايه‌ی اصلى استجابت دعا، اعتقاد است.

* ابتداى سفر الى الله سحرخيزى است.

* بايد نفس اَمّاره را با بيدارى شب و نماز اول وقت كنترل كنيد.

* اگر در زندگیتان شكاف‌هايی هست، دليل آن اين ‌است كه از بندگى ‌تان براى خداى متعال كم گذاشته ‌ايد.

* بودن شما در سير الى‌ الله، منوط به اين‌ است كه چقدر به افراد جامعه احسان مي‌كنيد و اين در رأس امور است.

* مبارزه با نفس، دشوارتر از مبارزه با شيطان است. در اين مبارزه همواره بايد خدا را در سحرگاهان صدا بزنيد و از اوكمك بخواهيد.

* آن شيطانی‌كه مسئول نماز شب است، در وسوسه كردن، از همه قويتر است. اما نسبت به مخلصين اسلحه‌اش كارگر نيست. مواظب آن شيطان باشيد.

* غربال شدن مردم در آخرالزمان مثل غربال شدن اصحاب‌ حضرت امام حسين علیه السلام در شب عاشوراست.

* نفوس خود را با تلاوت قرآن و تضرّع در سحر، ادب کنید. امام سجاد علیه السلام مي‌فرمايند: بين شب و روز باغ‌هايى است كه ابرار و نيكان در آن باغها تنعم مي‌كنند و روحشان را قوت مي‌بخشند.

* ابليس شاگرد نفس است، اگر شما بخواهيد اين نفس را - كه استاد شيطان است - بكوبيد و رام كنيد، بايد خود را فقير كنيد،بايد خودتان را در مقابل عظمت حضرت حق، هيچ بدانيد. بعد از اين مرحله، مرحله‌ی شب زنده دارى است. اين دو راه، راه مبارزه با نفس است.

* اگر خدا را مي‎خواهي بايد از خوديّت خودت بگذري.

* اگر اراه کني که خودت را حفظ بکني پروردگار هم در هنگام ارتکاب به معاصي براي تو ايجاد مانع مي‎کند.

* اگر آن دين خالص در قلب ما وارد شود تمام آن شلوغي‎ها از قلب مفارقت مي‎کند. پس دليل شلوغي قلبي من اينست که از دين خالص در آن خبري نيست.

* خداوند متعال از جهل نمي‎گذرد.

* علم را براي عمل کردن ياد بگيريد. علت عدم رسيدن ما به مقامات عاليه اينست که ما عمل در کلاس‎هاي قبل نکرديم.

* قلب خانه ملائکه است، صفات رذيله مثل سگ‎هاي پارس کننده‎اي هستند و ملائکه در خانه‎اي که سگ باشد وارد نمي‎شود.

* هي در صدد نباشيد روايت بنويسيد و علم ديگري ياد بگيريد، بايد عمل هم با آن همراه باشد. اگر به دانستني‎هايتان عمل نکرديد هر روز از پروردگار متعال دورتر مي‎شويد.

* هر چقدر ايمان مومن ترقي بکند يک غصه‎اي بر او مسلط مي‎شود که نکند حجابي بيايد و بين او و محبوبش جدايي افکند.

* من هیچوقت نمی گویم خدای عزیزم ، اگر اعتقاد به عزیز بودن او داشتم بهتر از امروزم بودم!

* اگر انسان واقعاً اهل شنيدن موعظه باشد، تمام در و ديوار او را موعظه می كنند.

* عمر شما در اثر خدمت به مردم زياد مي‌شود.

* دور شدن از بندگى خدا، آغاز مشكلات انسان است.

* سرمايه‌ی اصلى استجابت دعا، اعتقاد است.

* ابتداى سفر الى الله سحرخيزى است.

* بايد نفس اَمّاره را با بيدارى شب و نماز اول وقت كنترل كنيد.

* اگر در زندگیتان شكاف‌هايی هست، دليل آن اين ‌است كه از بندگى ‌تان براى خداى متعال كم گذاشته ‌ايد.

* بودن شما در سير الى‌ الله، منوط به اين‌ است كه چقدر به افراد جامعه احسان مي‌كنيد و اين در رأس امور است.

* مبارزه با نفس، دشوارتر از مبارزه با شيطان است. در اين مبارزه همواره بايد خدا را در سحرگاهان صدا بزنيد و از اوكمك بخواهيد.

* آن شيطانی‌كه مسئول نماز شب است، در وسوسه كردن، از همه قويتر است. اما نسبت به مخلصين اسلحه‌اش كارگر نيست. مواظب آن شيطان باشيد.

* غربال شدن مردم در آخرالزمان مثل غربال شدن اصحاب‌ حضرت امام حسين علیه السلام در شب عاشوراست.

* نفوس خود را با تلاوت قرآن و تضرّع در سحر، ادب کنید. امام سجاد علیه السلام مي‌فرمايند: بين شب و روز باغ‌هايى است كه ابرار و نيكان در آن باغها تنعم مي‌كنند و روحشان را قوت مي‌بخشند.

* ابليس شاگرد نفس است، اگر شما بخواهيد اين نفس را - كه استاد شيطان است - بكوبيد و رام كنيد، بايد خود را فقير كنيد،بايد خودتان را در مقابل عظمت حضرت حق، هيچ بدانيد. بعد از اين مرحله، مرحله‌ی شب زنده دارى است. اين دو راه، راه مبارزه با نفس است.

* اگر خدا را مي‎خواهي بايد از خوديّت خودت بگذري.

* اگر اراه کني که خودت را حفظ بکني پروردگار هم در هنگام ارتکاب به معاصي براي تو ايجاد مانع مي‎کند.

* اگر آن دين خالص در قلب ما وارد شود تمام آن شلوغي‎ها از قلب مفارقت مي‎کند. پس دليل شلوغي قلبي من اينست که از دين خالص در آن خبري نيست.

* خداوند متعال از جهل نمي‎گذرد.

* علم را براي عمل کردن ياد بگيريد. علت عدم رسيدن ما به مقامات عاليه اينست که ما عمل در کلاس‎هاي قبل نکرديم.

* قلب خانه ملائکه است، صفات رذيله مثل سگ‎هاي پارس کننده‎اي هستند و ملائکه در خانه‎اي که سگ باشد وارد نمي‎شود.

* هي در صدد نباشيد روايت بنويسيد و علم ديگري ياد بگيريد، بايد عمل هم با آن همراه باشد. اگر به دانستني‎هايتان عمل نکرديد هر روز از پروردگار متعال دورتر مي‎شويد.

* هر چقدر ايمان مومن ترقي بکند يک غصه‎اي بر او مسلط مي‎شود که نکند حجابي بيايد و بين او و محبوبش جدايي افکند.

* من هیچوقت نمی گویم خدای عزیزم ، اگر اعتقاد به عزیز بودن او داشتم بهتر از امروزم بودم!

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

* ابتداى سفر الى الله سحرخيزى است.

* بايد نفس اَمّاره را با بيدارى شب و نماز اول وقت كنترل كنيد.

* اگر در زندگیتان شكاف‌هايی هست، دليل آن اين ‌است كه از بندگى ‌تان براى خداى متعال كم گذاشته ‌ايد.

* بودن شما در سير الى‌ الله، منوط به اين‌ است كه چقدر به افراد جامعه احسان مي‌كنيد و اين در رأس امور است.

* مبارزه با نفس، دشوارتر از مبارزه با شيطان است. در اين مبارزه همواره بايد خدا را در سحرگاهان صدا بزنيد و از اوكمك بخواهيد.

* آن شيطانی‌كه مسئول نماز شب است، در وسوسه كردن، از همه قويتر است. اما نسبت به مخلصين اسلحه‌اش كارگر نيست. مواظب آن شيطان باشيد.

* غربال شدن مردم در آخرالزمان مثل غربال شدن اصحاب‌ حضرت امام حسين علیه السلام در شب عاشوراست.

* نفوس خود را با تلاوت قرآن و تضرّع در سحر، ادب کنید. امام سجاد علیه السلام مي‌فرمايند: بين شب و روز باغ‌هايى است كه ابرار و نيكان در آن باغها تنعم مي‌كنند و روحشان را قوت مي‌بخشند.

* ابليس شاگرد نفس است، اگر شما بخواهيد اين نفس را - كه استاد شيطان است - بكوبيد و رام كنيد، بايد خود را فقير كنيد،بايد خودتان را در مقابل عظمت حضرت حق، هيچ بدانيد. بعد از اين مرحله، مرحله‌ی شب زنده دارى است. اين دو راه، راه مبارزه با نفس است.

* اگر خدا را مي‎خواهي بايد از خوديّت خودت بگذري.

* اگر اراه کني که خودت را حفظ بکني پروردگار هم در هنگام ارتکاب به معاصي براي تو ايجاد مانع مي‎کند.

* اگر آن دين خالص در قلب ما وارد شود تمام آن شلوغي‎ها از قلب مفارقت مي‎کند. پس دليل شلوغي قلبي من اينست که از دين خالص در آن خبري نيست.

* خداوند متعال از جهل نمي‎گذرد.

* علم را براي عمل کردن ياد بگيريد. علت عدم رسيدن ما به مقامات عاليه اينست که ما عمل در کلاس‎هاي قبل نکرديم.

* قلب خانه ملائکه است، صفات رذيله مثل سگ‎هاي پارس کننده‎اي هستند و ملائکه در خانه‎اي که سگ باشد وارد نمي‎شود.

* هي در صدد نباشيد روايت بنويسيد و علم ديگري ياد بگيريد، بايد عمل هم با آن همراه باشد. اگر به دانستني‎هايتان عمل نکرديد هر روز از پروردگار متعال دورتر مي‎شويد.

* هر چقدر ايمان مومن ترقي بکند يک غصه‎اي بر او مسلط مي‎شود که نکند حجابي بيايد و بين او و محبوبش جدايي افکند.

* من هیچوقت نمی گویم خدای عزیزم ، اگر اعتقاد به عزیز بودن او داشتم بهتر از امروزم بودم!

Starts: 2012/07/22
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

* اگر انسان واقعاً اهل شنيدن موعظه باشد، تمام در و ديوار او را موعظه می كنند.

* عمر شما در اثر خدمت به مردم زياد مي‌شود.

* دور شدن از بندگى خدا، آغاز مشكلات انسان است.

* سرمايه‌ی اصلى استجابت دعا، اعتقاد است.

" />


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap