نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 عَلَی العاقِلِ اَنّ یُحصی عَلی نَفسِه ...

امیرالمومنین(ع):

عَلَی العاقِلِ اَنّ یُحصی عَلی نَفسِه مَساویَها فِی الدّینِ وَ الرَأی وَ الاَخلاق وَ الاَدَب فَیَجمَع ذلِکَ فِی صَدرِه او فِی کِتابِ وَ سَعیَ فِی ازالتها1

بر انسان عاقل واجب است از عیوب نفس خود در امر دین، نظر، تصمیم ، اخلاق و ادب تفحص کرده آنها را در سینۀ خود یا در ورقی ثبت نماید سپس در ازاله و معالجۀ آن تلاش نماید.

_________________________

1- (بحارالأنوارج:75 ص7)

امیرالمومنین(ع):

عَلَی العاقِلِ اَنّ یُحصی عَلی نَفسِه مَساویَها فِی الدّینِ وَ الرَأی وَ الاَخلاق وَ الاَدَب فَیَجمَع ذلِکَ فِی صَدرِه او فِی کِتابِ وَ سَعیَ فِی ازالتها1

بر انسان عاقل واجب است از عیوب نفس خود در امر دین، نظر، تصمیم ، اخلاق و ادب تفحص کرده آنها را در سینۀ خود یا در ورقی ثبت نماید سپس در ازاله و معالجۀ آن تلاش نماید.

_________________________

1- (بحارالأنوارج:75 ص7)

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

امیرالمومنین(ع):

عَلَی العاقِلِ اَنّ یُحصی عَلی نَفسِه مَساویَها فِی الدّینِ وَ الرَأی وَ الاَخلاق وَ الاَدَب فَیَجمَع ذلِکَ فِی صَدرِه او فِی کِتابِ وَ سَعیَ فِی ازالتها1

بر انسان عاقل واجب است از عیوب نفس خود در امر دین، نظر، تصمیم ، اخلاق و ادب تفحص کرده آنها را در سینۀ خود یا در ورقی ثبت نماید سپس در ازاله و معالجۀ آن تلاش نماید.

_________________________

1- (بحارالأنوارج:75 ص7)

Starts: 2015/06/24
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap