نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف می‌کند.

 بیانیه تسلیت آیت الله یکتایی *جدید*

لاصوت الناعی بفقدک  انه       یوم علی ال الرسول عظیم

با نهایت تأسف وتالم اطلاع یافتیم عالم عامل ربانی ،مجاهد مخلص صمدانی، تندیس ورع وپارسایی، حضرت آیه الله یکتایی  طیب الله رمسه بعد از عمری مجاهدت علمی وجهاد فی سبیل الله وخدمات صادقانه به ایتام آل محمد  به دیدار حضرت حق جل وعلا شتافت اینجانبان  این ضایعه را به  پیشگاه حضرت صاحب العصر والزمان ومقام معظم هبری، روحانیت  معزز،حوزه های علمیه،  مردم متدین خطه فرزانه پرور خلخال وبیت رفیع  یکتایی تسلیت عرض نموده ازدرگاه خداوند متعال برای آن فقیه وارسته  وخدمت  گذار  مکتب اهل بیت ،حشر با اولیاء وصالحان  وعلو درجات  مسألت می داریم.

رجاء واثق داریم سلسله علمی وپرافتخار خلخال همچنان ستاره گان پرفروغ  وروشنی بخش به  سپهر دانش  این ملک تقدیم خواهد نمود.

سیدحسن عاملی                                                                                           مجید خدابخش

نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه اردبیل                                             استاندار استان اردبیل

ونماینده مردم شریف استان در مجلس خبرگان رهبری

اول مهرماه 1395برابربا20ذی الحجه

 

لاصوت الناعی بفقدک  انه       یوم علی ال الرسول عظیم

با نهایت تأسف وتالم اطلاع یافتیم عالم عامل ربانی ،مجاهد مخلص صمدانی، تندیس ورع وپارسایی، حضرت آیه الله یکتایی  طیب الله رمسه بعد از عمری مجاهدت علمی وجهاد فی سبیل الله وخدمات صادقانه به ایتام آل محمد  به دیدار حضرت حق جل وعلا شتافت اینجانبان  این ضایعه را به  پیشگاه حضرت صاحب العصر والزمان ومقام معظم هبری، روحانیت  معزز،حوزه های علمیه،  مردم متدین خطه فرزانه پرور خلخال وبیت رفیع  یکتایی تسلیت عرض نموده ازدرگاه خداوند متعال برای آن فقیه وارسته  وخدمت  گذار  مکتب اهل بیت ،حشر با اولیاء وصالحان  وعلو درجات  مسألت می داریم.

رجاء واثق داریم سلسله علمی وپرافتخار خلخال همچنان ستاره گان پرفروغ  وروشنی بخش به  سپهر دانش  این ملک تقدیم خواهد نمود.

سیدحسن عاملی                                                                                           مجید خدابخش

نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه اردبیل                                             استاندار استان اردبیل

ونماینده مردم شریف استان در مجلس خبرگان رهبری

اول مهرماه 1395برابربا20ذی الحجه

 

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

لاصوت الناعی بفقدک  انه       یوم علی ال الرسول عظیم

با نهایت تأسف وتالم اطلاع یافتیم عالم عامل ربانی ،مجاهد مخلص صمدانی، تندیس ورع وپارسایی، حضرت آیه الله یکتایی  طیب الله رمسه بعد از عمری مجاهدت علمی وجهاد فی سبیل الله وخدمات صادقانه به ایتام آل محمد  به دیدار حضرت حق جل وعلا شتافت اینجانبان  این ضایعه را به  پیشگاه حضرت صاحب العصر والزمان ومقام معظم هبری، روحانیت  معزز،حوزه های علمیه،  مردم متدین خطه فرزانه پرور خلخال وبیت رفیع  یکتایی تسلیت عرض نموده ازدرگاه خداوند متعال برای آن فقیه وارسته  وخدمت  گذار  مکتب اهل بیت ،حشر با اولیاء وصالحان  وعلو درجات  مسألت می داریم.

رجاء واثق داریم سلسله علمی وپرافتخار خلخال همچنان ستاره گان پرفروغ  وروشنی بخش به  سپهر دانش  این ملک تقدیم خواهد نمود.

سیدحسن عاملی                                                                                           مجید خدابخش

نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه اردبیل                                             استاندار استان اردبیل

ونماینده مردم شریف استان در مجلس خبرگان رهبری

اول مهرماه 1395برابربا20ذی الحجه

 

Starts: 01-12-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap