نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 تصاویر منتخب از حضرت آیت الله عاملی

گروه اول تصاویر منتخب از حضرت آیت الله عاملی

Just For Publishing the Parent Folder

گروه اول تصاویر منتخب از حضرت آیت الله عاملی
Just For Publishing the Parent Folder
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Just For Publishing the Parent Folder
Starts: 01-11-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap