نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 نور بهشت

در محشر نوری وجود ندارد تا اینکه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) وارد محشر می شود و همه جا با نور ایشان روشن می شود. نورانیت منازل بهشتی با نور امام حسین(ع) می باشد. هرکس در بهشت منزلی دارد، نور حسینی به آنجا می تابد و هرکس به کربلا نرفته مهمان اهل بهشت است. «هو من ضیفان اهل الجنه» با اینکه منازل اهل بهشت آن قدر وسیع است که اگر جن انس مهمان شوند، جا وجود دارد.
حسین چه کار کرده که اهل بهشت را منت دار خود کرده است؟ در کربلا چه خبر بوده است و کار حسین چه ارتباطی با نورانیت بهشت و ملکیت آن دارد؟ این ها همه اسراری است که فرزندش حجت بن الحسن برای مردم بازخواهد کرد.

در محشر نوری وجود ندارد تا اینکه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) وارد محشر می شود و همه جا با نور ایشان روشن می شود. نورانیت منازل بهشتی با نور امام حسین(ع) می باشد. هرکس در بهشت منزلی دارد، نور حسینی به آنجا می تابد و هرکس به کربلا نرفته مهمان اهل بهشت است. «هو من ضیفان اهل الجنه» با اینکه منازل اهل بهشت آن قدر وسیع است که اگر جن انس مهمان شوند، جا وجود دارد.
حسین چه کار کرده که اهل بهشت را منت دار خود کرده است؟ در کربلا چه خبر بوده است و کار حسین چه ارتباطی با نورانیت بهشت و ملکیت آن دارد؟ این ها همه اسراری است که فرزندش حجت بن الحسن برای مردم بازخواهد کرد.

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

در محشر نوری وجود ندارد تا اینکه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) وارد محشر می شود و همه جا با نور ایشان روشن می شود. نورانیت منازل بهشتی با نور امام حسین(ع) می باشد. هرکس در بهشت منزلی دارد، نور حسینی به آنجا می تابد و هرکس به کربلا نرفته مهمان اهل بهشت است. «هو من ضیفان اهل الجنه» با اینکه منازل اهل بهشت آن قدر وسیع است که اگر جن انس مهمان شوند، جا وجود دارد.
حسین چه کار کرده که اهل بهشت را منت دار خود کرده است؟ در کربلا چه خبر بوده است و کار حسین چه ارتباطی با نورانیت بهشت و ملکیت آن دارد؟ این ها همه اسراری است که فرزندش حجت بن الحسن برای مردم بازخواهد کرد.

Starts: 02-21-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap