نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 علت اعتراض به گریه حضرت زهرا(سلام الله علیها)

علت اعتراض به گریه حضرت زهرا(س)
حضرت زهرا بین در و دیوار می مانَد و به کسانی که مرتکب آن بی‌حرمتی شده اند می فرماید: به خدا قسم اگر دست به دعا بردارم «ثُمَّ أَجِدُهُ سَرِيعَ الْإِجَابَةِ» خدا در اسرع وقت به من لبیک می گوید.
این را می گویند مظلوم قادر و جمع بین این دو، اوج قدرت معنوی و روحی است و این از زهرا غرابت ندارد. چون کفو امیرالمؤمنین است و امیرالمؤمنین مظلوم قادر بود. اینکه مردم مدینه می گفتند: یا علی به فاطمه بگویید کمتر گریه کند دلیلش این نبود که حضرت زهرا آن‌ها را اذیت می‌کرد؛ نه؛ حضرت زهرا معصوم بودند و معصوم هیچ کس را اذیت نمی کند؛ بلکه به این علت بود که اصحاب می دانستند حضرت زهرا مستجاب الدعوة است. به خاطر همین می ترسیدند که زهرا دست به دعا ببرد و مدینه در آتش غضب خداوند بسوزد.
یکی از اصحاب نقل می کند که طنین ناله زهرا در مسجد شنیده می شد و با شنیدن آن انگار شاه رگ قلب من بریده می شد.
جمع بین اضداد، صفت بزرگ معصومین و دلیل بر عصمت آن هاست و ما با سنخیّت با آن‌ها از آن‌ها سهم خواهیم برد.

علت اعتراض به گریه حضرت زهرا(س)
حضرت زهرا بین در و دیوار می مانَد و به کسانی که مرتکب آن بی‌حرمتی شده اند می فرماید: به خدا قسم اگر دست به دعا بردارم «ثُمَّ أَجِدُهُ سَرِيعَ الْإِجَابَةِ» خدا در اسرع وقت به من لبیک می گوید.
این را می گویند مظلوم قادر و جمع بین این دو، اوج قدرت معنوی و روحی است و این از زهرا غرابت ندارد. چون کفو امیرالمؤمنین است و امیرالمؤمنین مظلوم قادر بود. اینکه مردم مدینه می گفتند: یا علی به فاطمه بگویید کمتر گریه کند دلیلش این نبود که حضرت زهرا آن‌ها را اذیت می‌کرد؛ نه؛ حضرت زهرا معصوم بودند و معصوم هیچ کس را اذیت نمی کند؛ بلکه به این علت بود که اصحاب می دانستند حضرت زهرا مستجاب الدعوة است. به خاطر همین می ترسیدند که زهرا دست به دعا ببرد و مدینه در آتش غضب خداوند بسوزد.
یکی از اصحاب نقل می کند که طنین ناله زهرا در مسجد شنیده می شد و با شنیدن آن انگار شاه رگ قلب من بریده می شد.
جمع بین اضداد، صفت بزرگ معصومین و دلیل بر عصمت آن هاست و ما با سنخیّت با آن‌ها از آن‌ها سهم خواهیم برد.

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

علت اعتراض به گریه حضرت زهرا(س)
حضرت زهرا بین در و دیوار می مانَد و به کسانی که مرتکب آن بی‌حرمتی شده اند می فرماید: به خدا قسم اگر دست به دعا بردارم «ثُمَّ أَجِدُهُ سَرِيعَ الْإِجَابَةِ» خدا در اسرع وقت به من لبیک می گوید.
این را می گویند مظلوم قادر و جمع بین این دو، اوج قدرت معنوی و روحی است و این از زهرا غرابت ندارد. چون کفو امیرالمؤمنین است و امیرالمؤمنین مظلوم قادر بود. اینکه مردم مدینه می گفتند: یا علی به فاطمه بگویید کمتر گریه کند دلیلش این نبود که حضرت زهرا آن‌ها را اذیت می‌کرد؛ نه؛ حضرت زهرا معصوم بودند و معصوم هیچ کس را اذیت نمی کند؛ بلکه به این علت بود که اصحاب می دانستند حضرت زهرا مستجاب الدعوة است. به خاطر همین می ترسیدند که زهرا دست به دعا ببرد و مدینه در آتش غضب خداوند بسوزد.
یکی از اصحاب نقل می کند که طنین ناله زهرا در مسجد شنیده می شد و با شنیدن آن انگار شاه رگ قلب من بریده می شد.
جمع بین اضداد، صفت بزرگ معصومین و دلیل بر عصمت آن هاست و ما با سنخیّت با آن‌ها از آن‌ها سهم خواهیم برد.

Starts: 03-04-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap