نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 حرمت سالخورده نزد خداوند

حرمت سالخورده نزد خداوند

هر چه قدر انسان سنش بالاتر برود، خداوند، بیشتر مشتری او می شود. حضرت پیامبر می فرماید: وقتی شخصی پیر شد و موهایش سفید گشت خدا در هر روز دو بار به صورت او نگاه می کند. صباحا ومساءا؛ اما نه مثل نگاه من و تو، نظر خداوند نظر رحمت است. «و انظر الینا نظره رحیمه» اگر خدا این گونه نگاه کند چه خواهد شد؟ «نستکمل بها الکرامه عندک»، به کرامت کامل خداوندی خواهد رسید. خداوند متعال دو بار نگاه می کند و می فرماید: «یاعبدی کبر سنک و دق عظمک و رق جلدک و قرب اجلک و حان قدومک علی فاستحی منی استحی من شیبتک» یعنی بنده من سن تو بالا رفته و استخوان‌هایت باریک و شکننده شده و پوست تو نازک و زمان مردنت نزدیک شده، وقت ملاقات با من رسیده است. پس از من حیا کن چون من از موهای سپید تو حیا می کنم. اگر تقوا داشته باشی این ندا را خواهی شنید «واتقوا الله واسمعوا» اگر ندا فوق را نمی شنویم به خاطر گناهان است. خداوند می فرماید: «... صبناهم بذنوبهم و نطبع عل‏ قلوبهم فهم لا يسمعون » ... آن‌ها را به گناهانشان هلاک می کنیم و بر دل‌هایشان مهر می زنیم تا صدای حق را نشنوند!
امیرالمؤمنین می فرماید: من در دفن پیامبر می دیدم که در و دیوار گریه می کردند «ضجت الدار و الافنیة» . می دیدم که ملائکه فوج فوج می آمدند و می رفتند.

حرمت سالخورده نزد خداوند

هر چه قدر انسان سنش بالاتر برود، خداوند، بیشتر مشتری او می شود. حضرت پیامبر می فرماید: وقتی شخصی پیر شد و موهایش سفید گشت خدا در هر روز دو بار به صورت او نگاه می کند. صباحا ومساءا؛ اما نه مثل نگاه من و تو، نظر خداوند نظر رحمت است. «و انظر الینا نظره رحیمه» اگر خدا این گونه نگاه کند چه خواهد شد؟ «نستکمل بها الکرامه عندک»، به کرامت کامل خداوندی خواهد رسید. خداوند متعال دو بار نگاه می کند و می فرماید: «یاعبدی کبر سنک و دق عظمک و رق جلدک و قرب اجلک و حان قدومک علی فاستحی منی استحی من شیبتک» یعنی بنده من سن تو بالا رفته و استخوان‌هایت باریک و شکننده شده و پوست تو نازک و زمان مردنت نزدیک شده، وقت ملاقات با من رسیده است. پس از من حیا کن چون من از موهای سپید تو حیا می کنم. اگر تقوا داشته باشی این ندا را خواهی شنید «واتقوا الله واسمعوا» اگر ندا فوق را نمی شنویم به خاطر گناهان است. خداوند می فرماید: «... صبناهم بذنوبهم و نطبع عل‏ قلوبهم فهم لا يسمعون » ... آن‌ها را به گناهانشان هلاک می کنیم و بر دل‌هایشان مهر می زنیم تا صدای حق را نشنوند!
امیرالمؤمنین می فرماید: من در دفن پیامبر می دیدم که در و دیوار گریه می کردند «ضجت الدار و الافنیة» . می دیدم که ملائکه فوج فوج می آمدند و می رفتند.

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

هر چه قدر انسان سنش بالاتر برود، خداوند، بیشتر مشتری او می شود. حضرت پیامبر می فرماید: وقتی شخصی پیر شد و موهایش سفید گشت خدا در هر روز دو بار به صورت او نگاه می کند. صباحا ومساءا؛ اما نه مثل نگاه من و تو، نظر خداوند نظر رحمت است. «و انظر الینا نظره رحیمه» اگر خدا این گونه نگاه کند چه خواهد شد؟ «نستکمل بها الکرامه عندک»، به کرامت کامل خداوندی خواهد رسید. خداوند متعال دو بار نگاه می کند و می فرماید: «یاعبدی کبر سنک و دق عظمک و رق جلدک و قرب اجلک و حان قدومک علی فاستحی منی استحی من شیبتک» یعنی بنده من سن تو بالا رفته و استخوان‌هایت باریک و شکننده شده و پوست تو نازک و زمان مردنت نزدیک شده، وقت ملاقات با من رسیده است. پس از من حیا کن چون من از موهای سپید تو حیا می کنم. اگر تقوا داشته باشی این ندا را خواهی شنید «واتقوا الله واسمعوا» اگر ندا فوق را نمی شنویم به خاطر گناهان است. خداوند می فرماید: «... صبناهم بذنوبهم و نطبع عل‏ قلوبهم فهم لا يسمعون » ... آن‌ها را به گناهانشان هلاک می کنیم و بر دل‌هایشان مهر می زنیم تا صدای حق را نشنوند!
امیرالمؤمنین می فرماید: من در دفن پیامبر می دیدم که در و دیوار گریه می کردند «ضجت الدار و الافنیة» . می دیدم که ملائکه فوج فوج می آمدند و می رفتند.

Starts: 03-12-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap