نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 عکس منتخب از آیت الله سید حسن عاملی

گروه دوم چهارم تصاویر منتخب از حضرت آیت الله سید حسن عاملی

گروه دوم چهارم تصاویر منتخب از حضرت آیت الله سید حسن عاملی

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

گروه دوم چهارم تصاویر منتخب از حضرت آیت الله سید حسن عاملی

Starts: 03-15-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap