نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 صوت قرائت سوره مبارکه( عصر)توسط حضرت آیت الله سیدحسن عاملی

صوت قرائت سوره مبارکه( عصر)توسط حضرت آیت الله سیدحسن عاملی

صوت قرائت سوره مبارکه( عصر)توسط حضرت آیت الله سیدحسن عاملی

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

صوت قرائت سوره مبارکه( عصر)توسط حضرت آیت الله سیدحسن عاملی

Starts: 04-10-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap